Chúng ta học tiếng Nga – Bài 14

Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Hy vọng là các bạn đã định hình và nắm được phần nào đề tài khó như cách của tiếng Nga. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cuộc làm quen này. Trong bài trước chúng tôi đã giới thiệu với các bạn 3 cách đầu của tiếng Nga — cách 1-nguyên cách, cách 2-sinh cách và cách 3-tặng cách. Hôm nay ta sẽ tìm hiểu về cách 4-đối cách, cách 5-tạo cách và cách 6-giới cách, thông qua thí dụ của nhóm từ bao gồm danh từ giống đực số ít ГОРОД và đại từ đi kèm với nó ЭТОТ cùng tính từ МАЛЕНЬКИЙ СТАРЫЙ.

Danh từ giống đực ở cách 4-đối cách trùng hợp với cách 1-nguyên cách. Chỉ có điều danh từ này đứng ở vị trí khác trong mệnh đề. Nếu trong cách 1-nguyên cách, từ này là chủ thể của hành động và làm chủ ngữ, thì trong cách 4-đối cách nó là khách thể đối tượng của hành động và là bổ ngữ. Thí dụ:

ЭТОТ МАЛЕНЬКИЙ СТАРЫЙ ГОРОД НАХОДИТСЯ НА РЕКЕ ВОЛГЕ. Thành phố nhỏ cổ kính này nằm trên sông Volga.

Этот маленький старый город là nhóm chủ  ngữ, trả lời cho câu hỏi что. Cả 3 từ đều ở cách 1 (nguyên cách). 

Я ЛЮБЛЮ ЭТОТ МАЛЕНЬКИЙ СТАРЫЙ ГОРОД. Tôi yêu thành phố nhỏ cổ kính này.

Trong mệnh đề, nhóm từ этот маленький старый город để ở cách 4 (đối cách). Chủ ngữ trong câu này là từ я, còn этот маленький старый город  — là nhóm bổ ngữ,  chỉ rõ đối tượng mà hành động của chủ thể hướng tới. Chủ thể я yêu mến đối tượng маленький старый город.

Tiếp theo là cách 5 (tạo cách), trả lời cho câu hỏi чем?

ТУРИСТЫ ЛЮБУЮТСЯ ЭТИМ МАЛЕНЬКИМ СТАРЫМ ГОРОДОМ. Các du khách ngắm thành phố nhỏ cổ kính này.

Danh từ kết thúc bằng vĩ tố —đuôi — ОМ — ГОРОДОМ, còn đại từ và tính từ có vĩ tố-đuôi ИМЫМ — ЭТИМ МАЛЕНЬКИМ  СТАРЫМ.

ТУРИСТЫ ЛЮБУЮТСЯ ЭТИМ МАЛЕНЬКИМ СТАРЫМ ГОРОДОМ.

Cách 6 trong tiếng Nga là giới cách. Cách này luôn luôn đòi hỏi dùng với giới từ О, В hoặc  НА.

Я ЧАСТО ВСПОМИНАЮ ОБ ЭТОМ МАЛЕНЬКОМ СТАРОМ ГОРОДЕ. Tôi thường nhớ về thành phố nhỏ cổ kính này.

Danh từ có đuôi  Е — ГОРОДЕ, đại từ và tính từ kết thúc bằng vĩ tố — ОМ — ЭТОМ МАЛЕНЬКОМ  СТАРОМ.

Я ЧАСТО ВСПОМИНАЮ ОБ ЭТОМ МАЛЕНЬКОМ СТАРОМ ГОРОДЕ.

В ЭТОМ МАЛЕНЬКОМ СТАРОМ ГОРОДЕ МНОГО МУЗЕЕВ. Trong thành phố nhỏ cổ kính này có nhiều viện bảo tàng.

В ЭТОМ МАЛЕНЬКОМ СТАРОМ ГОРОДЕ МНОГО МУЗЕЕВ.

Như vậy, chúng ta đã làm quen với tất cả 6 cách của tiếng Nga đối với danh từ, đại từ và tính từ giống đực số ít.

Nào, bây giờ chúng ta cùng ôn lại một chút nhé.

Cách 1 (nguyên cách)

ЭТОТ МАЛЕНЬКИЙ СТАРЫЙ ГОРОД НАХОДИТСЯ НА РЕКЕ ВОЛГЕ.

Cách 2 (sinh cách):

ЭТОГО МАЛЕНЬКОГО СТАРОГО ГОРОДА НЕТ НА КАРТЕ.

Cách 3 (tặng cách):

ЭТОМУ МАЛЕНЬКОМУ СТАРОМУ ГОРОДУ  500 ЛЕТ.

Cách 4 (đối cách):

Я ЛЮБЛЮ ЭТОТ МАЛЕНЬКИЙ СТАРЫЙ ГОРОД.

Cách 5 (tạo cách):

ТУРИСТЫ ЛЮБУЮТСЯ ЭТИМ МАЛЕНЬКИМ СТАРЫМ ГОРОДОМ.

Cách 6 (giới cách):

В ЭТОМ МАЛЕНЬКОМ СТАРОМ ГОРОДЕ МНОГО МУЗЕЕВ.

Để hiểu rõ các cách, cần tập luyện nhiều. Các bạn hãy biến đổi các nhóm từ quen thuộc theo 6 cách:

ТОТ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ. ЭТОТ ВЫСОКИЙ ДОМ. ЧУЖОЙ КОМПЬЮТЕР.

Các bạn lập bảng và điền vào bảng những từ trên trong hình thức biến đổi vĩ tố theo cách 4, cách 5 và cách 6. Nếu muốn kiểm tra xem mình làm đúng chưa, các bạn có thể tham khảo bảng mẫu sau đây:

 

 

 

 

 

Biến đổi theo cách

 

 

Этот маленький старый город

Тот спортивный клуб

Этот высокий дом

Чужой компьютер

Cách 1

Nguyên cách

Этот маленький

старый город

Тот спортивныйклуб

Этот высокий дом

Чужой компьютер

Cách 2

Sinh cách

Этого маленького

старого города

Того

спортивногоклуба

Этого

высокого дома

Чужого

компьютера

Cách 3

Tặng cách

Этому маленькому

старому

городу

Тому

спортивномуклубу

Этому

высокому дому

Чужому

компьютеру

Cách 4

Đối cách

Этот маленький

старый город

Тот

спортивный клуб

Этот 

высокий дом

Чужой

компьютер

Cách 5

Tạo cách

Этим маленьким

старым городом

Тем

спортивнымклубом

Этим

высоким домом

Чужим

компьютером

Cách 6

Giới cách

Об этом маленьком

старом городе

О том

спортивном клубе

Об этом высокомдоме

О чужом

компьютере

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала