- Sputnik Việt Nam
Multimedia
Những bức ảnh thay ngàn lời nói. Xem những gì đang xảy ra trên thế giới từ góc nhìn trực quan với thư viện ảnh, đồ họa thông tin và nội dung đa phương tiện khác từ Sputnik.

Ngày Cách mạng Tháng Mười được kỷ niệm như thế nào ở Liên Xô

Ngày 7 tháng 11 ở Nga kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười 1917.

7 tháng 11 (25 tháng Mười theo lịch cũ) năm 1917 tại Petrograd đã diễn ra cuộc khởi nghĩa vũ trang, kết thúc bằng việc chiếm Cung điện Mùa đông, bắt giữ các thành viên Chính phủ lâm thời và công bố tuyên ngôn của chính quyền Xô-viết, tồn tại từ đó ở đất nước vĩ đại này hơn 70 năm.

Mốc 7 tháng 11 đã lập tức trở thành ngày hội lớn; vào ngày này ở Liên Xô tổ chức kỷ niệm như là lễ hội chính của đất nước với tên gọi là Ngày Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại. Dưới thời Stalin đã đặt ra hình thức dứt khoát của ngày hội này: cuộc tuần hành của quần chúng lao động, các nhà lãnh đạo xuất hiện trên lễ đài trước Lăng, và cuối cùng là cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ, mà dành cho hoạt động này từ trước đó đã tu bổ các ngả đường dẫn vào quảng trường chính của thủ đô.

© Sputnik / Yuryi Abramochkin /  / Chuyển đến kho ảnhLễ hội trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm 68 năm Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1985
Lễ hội trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm 68 năm Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1985 - Sputnik Việt Nam
1/15
Lễ hội trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm 68 năm Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1985
© Sputnik / Boris Babanov /  / Chuyển đến kho ảnhPhần trình diễn của các vận động viên thể thao trên Quảng trường Đỏ trong lễ kỷ niệm lần thứ 69 Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1986
Phần trình diễn của các vận động viên thể thao trên Quảng trường Đỏ trong lễ kỷ niệm lần thứ 69 Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1986 - Sputnik Việt Nam
2/15
Phần trình diễn của các vận động viên thể thao trên Quảng trường Đỏ trong lễ kỷ niệm lần thứ 69 Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1986
© Sputnik / Yuryi Abramochkin /  / Chuyển đến kho ảnhTổng Bí thư BCH TƯ đảng Cộng sản Liên Xô Mikhail Gorbachev trên lễ đài Lăng Lenin tại Quảng trường Đỏ trong lễ kỷ niệm lần thứ 72 cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1989
Tổng Bí thư BCH TƯ đảng Cộng sản Liên Xô Mikhail Gorbachev trên lễ đài Lăng Lenin tại Quảng trường Đỏ trong lễ kỷ niệm lần thứ 72 cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1989 - Sputnik Việt Nam
3/15
Tổng Bí thư BCH TƯ đảng Cộng sản Liên Xô Mikhail Gorbachev trên lễ đài Lăng Lenin tại Quảng trường Đỏ trong lễ kỷ niệm lần thứ 72 cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1989
© Sputnik / Yuryi Abramochkin /  / Chuyển đến kho ảnhDiễu binh trên Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm lần thứ 62 cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1979
Diễu binh  trên Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm lần thứ 62 cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1979 - Sputnik Việt Nam
4/15
Diễu binh trên Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm lần thứ 62 cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1979
© Sputnik /  / Chuyển đến kho ảnhĐội diễu hành của các vận động viên thể thao trên Quảng trường Đỏ trong lễ kỉ niệm lần thứ 50 cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại
Đội diễu hành của các vận động viên thể thao trên Quảng trường Đỏ trong lễ kỉ niệm lần thứ 50 cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại - Sputnik Việt Nam
5/15
Đội diễu hành của các vận động viên thể thao trên Quảng trường Đỏ trong lễ kỉ niệm lần thứ 50 cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại
© Sputnik / A. Polikashin /  / Chuyển đến kho ảnhĐội ngũ học viên quân sự trong cuộc diễu hành trên trên Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm lần thứ 54 cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1971
Đội ngũ học viên quân sự trong cuộc diễu hành trên trên Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm lần thứ 54 cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1971 - Sputnik Việt Nam
6/15
Đội ngũ học viên quân sự trong cuộc diễu hành trên trên Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm lần thứ 54 cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1971
© Sputnik / B. Elin /  / Chuyển đến kho ảnhNhững người tham gia cuộc tuần hành trên Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm lần thứ 54 cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1971
Những người tham gia cuộc tuần hành trên Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm lần thứ 54 cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1971 - Sputnik Việt Nam
7/15
Những người tham gia cuộc tuần hành trên Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm lần thứ 54 cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1971
© Sputnik / Yuryi Abramochkin /  / Chuyển đến kho ảnhCác vận động viên thể thao trên Quảng trường Đỏ trong lễ kỉ niệm 58 năm cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1975
Các vận động viên thể thao trên Quảng trường Đỏ trong lễ kỉ niệm 58 năm cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1975 - Sputnik Việt Nam
8/15
Các vận động viên thể thao trên Quảng trường Đỏ trong lễ kỉ niệm 58 năm cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1975
© Sputnik / Yuryi Abramochkin /  / Chuyển đến kho ảnhNhững người tham gia cuộc tuần hành trên Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm lần thứ 72 cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1989
Những người tham gia cuộc tuần hành trên Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm lần thứ 72 cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1989 - Sputnik Việt Nam
9/15
Những người tham gia cuộc tuần hành trên Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm lần thứ 72 cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1989
© Sputnik / N. Bljablikov /  / Chuyển đến kho ảnhĐội ngũ trong cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1980
Đội ngũ trong cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1980 - Sputnik Việt Nam
10/15
Đội ngũ trong cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1980
© Sputnik / Yuriy Somov /  / Chuyển đến kho ảnhCuộc tuần hành của quần chúng lao động trên Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm lần thứ 59 cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1976
Cuộc tuần hành của quần chúng lao động trên Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm lần thứ 59 cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1976 - Sputnik Việt Nam
11/15
Cuộc tuần hành của quần chúng lao động trên Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm lần thứ 59 cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1976
© Sputnik / Denisenko /  / Chuyển đến kho ảnhLễ hội trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm 52 năm Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1969
Lễ hội trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm 52 năm Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1969 - Sputnik Việt Nam
12/15
Lễ hội trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm 52 năm Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1969
© Sputnik / Yuryi Abramochkin /  / Chuyển đến kho ảnhDiễu binh trên Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm lần thứ 55 cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1972
Diễu binh trên Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm lần thứ 55 cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1972 - Sputnik Việt Nam
13/15
Diễu binh trên Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm lần thứ 55 cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1972
© Sputnik / Yuriy Somov /  / Chuyển đến kho ảnhBé gái với những bông hoa trong dòng tuần hành của quần chúng lao động trên Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm lần thứ 72 cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1989
Bé gái với những bông hoa trong dòng tuần hành của quần chúng lao động trên Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm lần thứ 72 cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1989 - Sputnik Việt Nam
14/15
Bé gái với những bông hoa trong dòng tuần hành của quần chúng lao động trên Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm lần thứ 72 cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1989
© Sputnik / Boris Babanov /  / Chuyển đến kho ảnhCuộc tuần hành của quần chúng lao động trên Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm lần thứ 72 cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1989
Cuộc tuần hành của quần chúng lao động trên Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm lần thứ 72 cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1989 - Sputnik Việt Nam
15/15
Cuộc tuần hành của quần chúng lao động trên Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm lần thứ 72 cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại, năm 1989
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала