Trung tâm xuất khẩu Nga giới thiệu định hướng Nhà thương mại ở TP Hồ Chí Minh

© Ảnh : RECLễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Hôm nay, ngày 10 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra lễ giới thiệu định hướng Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.

Nhà thương mại REC dự kiến thiết lập một cơ cấu "hình chiếc ô", trong khuôn khổ đó sẽ liên kết tòan bộ cơ sở hạ tầng ở nước ngoài của Trung tâm xuất khẩu Nga tại Việt Nam.

thành phố Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam
Trung tâm Xuất khẩu Nga chuyển Văn phòng đại diện đến TP Hồ Chí Minh
Theo lãnh đạo đại diện tập đoàn "REC" tại Việt Nam Robert Kurilo: điều này sẽ cho phép cung cấp một cách tập trung cho các nhà xuất khẩu Nga một danh mục lớn các dịch vụ, bao gồm cả khả năng tiến hành các cuộc gặp gỡ và đàm phán với các đối tác nước ngoài, việc bố trí ở tạm thời cho các nhân viên ở giai đoạn công ty đang tiếp cận thị trường, và đồng thời cung cấp các mẫu sản phẩm của mình tại gian hàng triển lãm đang hoạt động.

Trả lời một câu hỏi về một hoạt động cụ thể của Sputnik về Nhà thương mại ở thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Đại diện của "REC" tại Việt Nam, ông Robert Kurilo cho biết:

"Mục đích của sự kiện hôm nay là trình bày các định hướng phát triển tiếp theo của Khu triển lãm tại địa chỉ: 86-88, phố Hàm Nghi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như việc xúc tiến trong tương lai khu triển lãm của Trung tâm xuất khẩu Nga ở Việt Nam. Ở đây, khách hàng được tạo cơ hội thử mẫu hàng hoá miễn phí. Trên tầng 4 của khu triển lãm có "Gastro-Cafe", du khách có thể thử thực phẩm và đồ uống của Nga sản xuất. Ngoài các sản phẩm lương thực thực phẩm, phòng trưng bày của chúng tôi còn trình bày các sản phẩm mỹ phẩm, sản phẩm thời trang, điện tử, sản phẩm y tế, vv.

© Ảnh : RECLễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
1/15
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
© Ảnh : RECLễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
2/15
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
© Ảnh : RECLễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
3/15
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
© Ảnh : RECLễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
4/15
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
© Ảnh : RECLễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
5/15
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
© Ảnh : RECLễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
6/15
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
© Ảnh : RECLễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
7/15
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
© Ảnh : RECLễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
8/15
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
© Ảnh : RECLễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
9/15
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
© Ảnh : RECLễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
10/15
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
© Ảnh : RECLễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
11/15
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
© Ảnh : RECLễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
12/15
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
© Ảnh : RECLễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
13/15
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
© Ảnh : RECLễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
14/15
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
© Ảnh : RECLễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
15/15
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
1/15
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
2/15
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
3/15
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
4/15
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
5/15
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
6/15
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
7/15
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
8/15
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
9/15
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
10/15
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
11/15
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
12/15
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
13/15
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
14/15
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
15/15
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.

Hiện nay, hai nước chúng ta có mối quan hệ chính trị rất tốt, nhưng mức độ thương mại và quan hệ kinh tế của Việt Nam và Nga vẫn chưa xứng với tiềm năng sẵn có ".

Trong lễ giới thiệu này có sự tham gia của Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại thành phố Hồ Chí Minh Alexey Popov, các vị đại diện của Cơ quan Thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam, đại diện của AO "REC" ở cấp các lãnh đạo các bộ phận chuyên ngành, đại diện các cơ quan liên quan của Nga và Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp và các công ty. Trong số 30 công ty có cả một số công ty Nga: АО «Shelkovo Arokhim», АО "Các Nhà máy kỹ thuật điện «Energomera»», Rusatom Mạng quốc tế, «RZD Logistics», ООО «NPO StoyMedService», ZAO «Polimedia», ООО UК «Rus BioAlyansk», ООО «Zolotaya Semechka» GК «Yug Rossii»., АО "VО Tyazhpromexport" (Xuất khẩu công nghiệp nặng), vv…

Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Nga sẽ lập một trung tâm ứng nghiệm của các công ty Nga tại Việt Nam

Cũng trong ngày hôm nay, trước phần trình bày của các công ty Nga tham gia sứ mệnh kinh doanh đã tổ chức một loạt các cuộc họp B2B với các đại diện của các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến sự phát triển các dự án xuất khẩu với phía Nga.

Và vào thứ Hai, ngày 9 tháng 4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, các công ty của Nga đến tham quan Công viên công nghệ cao Sài gòn (Saigon Hi-Tech Park)  — một trong những trung tâm nghiên cứu và phát triển khoa học-kỹ thuật hàng đầu tại Việt Nam.

Sự kiện tại Thành phố Hồ Chí Minh là một phần trong khuôn khổ sứ mệnh kinh doanh toàn diện tại Việt Nam, do Tập đoàn các công ty Trung tâm xuất khẩu Nga phối hợp với Bộ Công Thương Liên bang Nga tổ chức, và diễn ra từ ngày 9 đến 13 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Nhiệm vụ chủ chốt của sứ mệnh kinh doanh là phát triển quan hệ thương mại và kinh tế giữa Liên Bang Nga và Việt Nam.

© Ảnh : RECLễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала