- Sputnik Việt Nam
Multimedia
Những bức ảnh thay ngàn lời nói. Xem những gì đang xảy ra trên thế giới từ góc nhìn trực quan với thư viện ảnh, đồ họa thông tin và nội dung đa phương tiện khác từ Sputnik.

Hoạt động "Trung đoàn bất tử" tại Việt Nam

Ngày 8 tháng 5, tại Hà Nội, trong khu quần thể di tích lịch sử — kiến trúc quốc gia — Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long (Hoàng thành Thăng Long) đã diễn ra một sự kiện rất đặc biệt.

Đó là hoạt động mang tính xã hội — yêu nước có tên là "Trung đoàn Bất tử " nhân kỷ niệm 43 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975) và kỷ niệm 73 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (9/5/1945).

Điều phối viên của sự kiện này là Đại sứ quán Nga tại Việt Nam và Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội.

Tham gia sự kiện có các công dân Nga và các nước CIS đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, các công dân Việt Nam, các thành viên thuộc các tổ chức cựu chiến binh của Bộ Nội vụ và Hội Cựu chiến binh Hà Nội, các đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh, sinh viên các trường đại học, các em học sinh trung học và tiểu học đang nghiên cứu tiếng Nga — tổng cộng khoảng gần 1000 người.

Mời các bạn xem phóng sự ảnh về hoạt động "Trung đoàn bất tử" do Sputnik thực hiện.

 

© Sputnik / Taras Ivanov / Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
1/28
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
© Sputnik / Taras Ivanov / Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
2/28
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
© Sputnik / Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
3/28
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
© Sputnik / Taras Ivanov / Những người tham gia hành động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
Những người tham gia hành động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
4/28
Những người tham gia hành động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
© Sputnik / Taras Ivanov / Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
5/28
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
© Sputnik / Taras Ivanov / Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
6/28
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
© Sputnik / Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
7/28
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
© Sputnik / Taras Ivanov / Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
8/28
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
© Sputnik / Taras Ivanov / Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
9/28
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
© Sputnik / Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
10/28
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
© Sputnik / Taras Ivanov / Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
11/28
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
© Sputnik / Taras Ivanov / Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
12/28
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
© Sputnik / Taras Ivanov / Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
13/28
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
© Sputnik / Taras Ivanov / Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
14/28
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
© Sputnik / Taras Ivanov / Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
15/28
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
© Sputnik / Taras Ivanov / Đại sứ Nga Konstantin Vnukov tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
Đại sứ Nga Konstantin Vnukov tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
16/28
Đại sứ Nga Konstantin Vnukov tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
© Sputnik / Taras Ivanov / Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
17/28
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
© Sputnik / Hoạt động "Trung đoàn bất tử" tại Việt Nam
Hoạt động Trung đoàn bất tử tại Việt Nam - Sputnik Việt Nam
18/28
Hoạt động "Trung đoàn bất tử" tại Việt Nam
© Sputnik / Taras Ivanov / Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
19/28
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
© Sputnik / Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
20/28
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
© Sputnik / Taras Ivanov / Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
21/28
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
© Sputnik / Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
22/28
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
© Sputnik / Taras Ivanov / Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
23/28
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
© Sputnik / Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
24/28
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
© Sputnik / Hoạt động "Trung đoàn bất tử" tại Việt Nam
Hoạt động Trung đoàn bất tử tại Việt Nam - Sputnik Việt Nam
25/28
Hoạt động "Trung đoàn bất tử" tại Việt Nam
© Sputnik / Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
26/28
Những người tham gia hoạt động “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội.
© Sputnik / Hoạt động "Trung đoàn bất tử" tại Việt Nam
Hoạt động Trung đoàn bất tử tại Việt Nam - Sputnik Việt Nam
27/28
Hoạt động "Trung đoàn bất tử" tại Việt Nam
© Sputnik / Taras Ivanov / Hoạt động "Trung đoàn bất tử" tại Việt Nam
Hoạt động Trung đoàn bất tử tại Việt Nam - Sputnik Việt Nam
28/28
Hoạt động "Trung đoàn bất tử" tại Việt Nam
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала