Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Vĩnh biệt đồng chí Trần Đại Quang của chúng ta..."

© Ảnh : VGP/Nhật BắcTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Lễ tang đọc lời điếu.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Lễ tang đọc lời điếu. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đọc điếu văn tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang sáng nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, đồng chí luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết", báo Vietnamnet đưa tin.

"Hôm nay, trong niềm tiếc thương vô hạn, BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, QH, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, UB TƯ MTTQ Việt Nam cùng đồng chí, đồng bào, bạn bè và gia quyến tổ chức lễ trọng thể tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng", Tổng bí thư đọc điếu văn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiễn đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. - Sputnik Việt Nam
Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về tới quê nhà

Tổng bí thư nêu lại tiểu sử của Chủ tịch nước Trần Đại Quang sinh ngày 12/10/1956 tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình, một vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa, yêu nước và cách mạng.

"Đồng chí trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 26/7/1980. Hơn 45 năm hoạt động, công tác, từ khi là học viên trường Cảnh sát Nhân dân TƯ đến khi giữ cương vị ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an TƯ, Bộ trưởng Công an rồi ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động, công tác của đồng chí gắn liền với lực lượng Công an nhân dân, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN", Tổng bí thư nói.

© Nguyễn Khang - TTXVNLễ đưa tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội).
Lễ đưa tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội). - Sputnik Việt Nam
Lễ đưa tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội).

Ngăn chặn nhiều âm mưu chống phá của các thế lực thù địch

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu vào viếng đồng chí Trần Đại Quang. - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi những lời cuối tiễn biệt Đồng chí Trần Đại Quang
Tổng bí thư cho rằng, trên cương vị ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an TƯ, Bộ trưởng Công an, đại biểu QH khoá 13, Chủ tịch nước đã cùng tập thể Đảng ủy Cơ quan TƯ và lãnh đạo Bộ Công an tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế hóa nghị quyết Đại hội lần thứ 11 của Đảng, Cương lĩnh chính trị xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, bổ sung và phát triển năm 2011.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ động chỉ đạo, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, có ý nghĩa chiến lược về đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn nhiều âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

© TTXVNGia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi vòng quanh linh cữu lần cuối.
Gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi vòng quanh linh cữu lần cuối. - Sputnik Việt Nam
Gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi vòng quanh linh cữu lần cuối.

"Những cố gắng, nỗ lực và kết quả nêu trên của đồng chí với cương vị người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân đã góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và hoạt động đối ngoại của đất nước", Tổng bí thư nhấn mạnh.

Di ảnh Chủ tịch Trần Đại Quang - Sputnik Việt Nam
Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Nói về giai đoạn từ sau kỳ họp thứ 11, QH khóa 13 tháng 4/2016 đến nay, Tổng bí thư cho rằng, trên cương vị ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội toàn quốc thứ 12 của Đảng, các nghị quyết của BCH TƯ, của QH.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp TƯ theo đúng chủ trương đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp và pháp luật.

© TTXVNToàn cảnh Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Toàn cảnh Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang.  - Sputnik Việt Nam
Toàn cảnh Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Bà O.N.Epifanova đã tham gia hoạt động tang lễ tại Hà Nội liên quan đến việc Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang từ trần. - Sputnik Việt Nam
Phái đoàn Nga viếng Chủ tịch Trần Đại Quang
Qua đó đã góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị xã hội, nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

"Là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; thương yêu đồng chí, đồng bào; thực sự cầu thị, khiêm tốn, học hỏi, trân trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp, luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết; được đồng chí, đồng bào quý mến, bạn bè quốc tế trân trọng", Tổng bí thư nói.

Cờ tổ quốc treo rủ trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày quốc tang - Sputnik Việt Nam
Nỗi buồn phủ kín Việt Nam: Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong lòng người ở lại
Trong công tác, Chủ tịch nước Trần Đại Quang là cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng và lợi ích quốc gia, dân tộc; có ý chí chiến đấu cao, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, chế độ XHCN, bảo vệ Nhà nước và nhân dân.

Trong gia đình, Chủ tịch nước là người chồng, người cha mẫu mực, đức độ và giàu lòng nhân ái.

Cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng 

"Với 63 tuổi đời, 38 năm tuổi Đảng, đồng chí Trần Đại Quang đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân", Tổng bí thư nhấn mạnh.

© TTXVN Người dân Ninh Bình đứng hai bên đường tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
 Người dân Ninh Bình đứng hai bên đường tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang. - Sputnik Việt Nam
Người dân Ninh Bình đứng hai bên đường tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Ông Trần Đại Quang - Sputnik Việt Nam
Chuyện về Đại tướng Công an Trần Đại Quang
Đảng và Nhà nước đã ghi nhận, trao tặng đồng chí nhiều huân, huy chương cao quý và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

"Thưa anh linh đồng chí Trần Đại Quang, hôm nay, chúng tôi có mặt tại đây để bày tỏ lòng tiếc thương và tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng", Tổng bí thư xúc động.

Nói lời vĩnh biệt Chủ tịch nước, Tổng bí thư khẳng định:

"Chúng tôi quyết tâm đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục đi theo con đường cách mạng vẻ vang mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân ta đã lựa chọn, kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên CNXH".

Trong giờ phút tiếc thương và xúc động, Tổng bí thư kết thúc bài điếu văn:

"Chúng ta trân trọng gửi đến gia quyến đồng chí Trần Đại Quang lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát không gì bù đắp được. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Trần Đại Quang của chúng ta".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала