Đảng và Bộ Chính trị quyết không dùng cán bộ tham nhũng, suy thoái tư tưởng

© Ảnh : Phương Hoa - TTXVN Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị.
 Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh những bài học kinh nghiêm quý báu sau quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng, làm trong sạch đội ngũ, tinh gọn bộ máy chính quyền.

Sáng 20/8, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương trên toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự hội nghị.

Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp chống lại suy thoái tư tưởng, tự diễn biến, tự chuyển hóa

Đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã dần trở thành việc làm thường xuyên, thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều người dân trong cả nước, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng cấp, từng địa phương, đơn vị.

Ông Võ Văn Thưởng - Sputnik Việt Nam
Ông Võ Văn Thưởng: Không bao giờ bán đất cho nước ngoài

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, tự giác của hầu hết tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và được quần chúng nhân dân hưởng ứng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Việc học tập và làm theo Bác góp phần từng bước ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các nội dung cụ thể. Do đó, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để, nhiều địa phương, đơn vị chọn khâu đột phá là tập trung quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với đó, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn kết với các phong trào thi đua yêu nước. Xuất hiện nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, trong các tầng lớp nhân dân, khắp các địa bàn trong nước.

Trần Quốc Vượng - Sputnik Việt Nam
Ông Trần Quốc Vượng: Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chạy chức, chạy quyền

Cụ thể, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đưa vào kế hoạch năm 2019 việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với các nội dung cụ thể như kiên quyết đấu tranh và thiết lập các hệ thống quản trị, kiểm soát nội bộ có hiệu quả trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, xung đột lợi ích, tình trạng cán bộ lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp nhà nước móc ngoặc với cán bộ, công chức và khu vực kinh tế tư nhân để hình thành “nhóm lợi ích”, “sân sau”, lạm dụng chức vụ, quyền hạn thao túng hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước, trục lợi cá nhân, tham nhũng, lãng phí, gây tổn hại cho Nhà nước và doanh nghiệp.

Hay như TP Đà Nẵng tổ chức điều tra xã hội học với 1200 phiếu đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn thành phố để làm cơ sở cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy hiệu quả, sát với thực tiễn. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện chương trình “thành phố 4 an: an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội”....

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã cơ bản khắc phục được tính “hình thức”, chất lượng ngày càng cao với nhiều sự vận dụng phong phú, sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, tổ chức Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền; chấn chỉnh lề lối, tác phong của đội ngũ cán bộ, công chức, tạo được những chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng.

Quyết xử lý nghiêm nạn tham nhũng, nhóm lợi ích, cán bộ làm trái nghị quyết của Đảng

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng nêu phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại chương trình.  - Sputnik Việt Nam
Từ Di chúc Hồ Chí Minh đến nỗ lực chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ

Các cấp ủy chỉ đạo tổ chức học tập chuyên đề năm 2020 và các năm tiếp theo nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nắm được nội dung từng chuyên đề để triển khai thực hiện đạt kết quả.

Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ.

Thực hiện nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm, các Quy định về trách nhiệm nêu gương, Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, Quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng yêu cầu làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng và toàn xã hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác. Đổi mới các phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục; phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu từ Trung ương tới các địa phương bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam
Năm của hai chiến thắng từ dự báo thiên tài của Hồ Chí Minh

“Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Chú trọng việc đăng ký và làm theo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp. Tiếp tục lựa chọn những vấn đề quan trọng, những việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, người dân đặc biệt quan tâm để tập trung tổ chức xử lý, giải quyết có kết quả” –ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Theo ông Võ Văn Thưởng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định, quy chế, nội quy làm việc, các chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị. Các ban, bộ, ngành ở Trung ương ban hành những quy định chung về đạo đức nghề nghiệp và hướng dẫn thực hiện trong toàn ngành. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ban hành quy định về việc thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức. Thực hiện nghiêm việc đánh giá kết quả phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy đó là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.

“Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nói và làm trái quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng” – ông Võ Văn Thưởng cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала