Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Việt Nam chưa bao giờ có cơ đồ, vị thế như ngày nay

© Ảnh : Lâm Khánh – TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm. - Sputnik Việt Nam
Tình hình đất nước và vị thế của Việt Nam nay đã khác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Việt Nam kỷ niệm cấp quốc gia 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản

Sáng ngày 3.2 tại thủ đô Hà Nội, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 90 năm (3.2.1930-3.2.2020) Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị. - Sputnik Việt Nam
Bế mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII

Sự kiên do Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể cấp quốc gia.

Tham dự Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lão thành cách mạng cùng sự góp mặt của đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố Hà Nội. Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với mục đích tuyên truyền sâu rộng, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đẩy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự kiện long trọng này được truyền hình và phát thanh trực tiếp.

© Ảnh : Lâm Khánh – TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Việt Nam chưa bao giờ có cơ đồ, vị thế như ngày nay - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm.
“Lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam là lịch sử không ngừng phấn đấu trưởng thành, hy sinh tất cả vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc, của nhân dân. Đó cũng là lịch sử nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tự hào về Đảng của giai cấp công nhân đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam”, cổng thông tin Chính phủ Việt Nam cho biết.

Lễ kỷ niệm góp phần khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua, đồng thời, nêu cao lý tưởng, “Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành vô hạn với lợi ích của quốc gia, dân tộc và giai cấp”, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đảng Cộng sản: Từ giải phóng dân tộc đến xây dựng Việt Nam hùng cường

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu từ mùa xuân năm 1930 khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) triệu tập hội nghị hợp nhất từ ngày 3-7.2.1930 thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau đó, đã có nhiều đảng phái xuất hiện như Đảng Lập hiến, Việt Nam Lao động đảng, Việt Nam Quốc dân đảng nhưng chỉ có Đảng cộng sản Việt Nam ra đời trên cơ sở kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, đáp ứng đúng đòi hỏi khách quan của lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ đây, mở ra trang mới cho cách mạng Việt Nam, thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, tiến lên Chủ nghĩa xã hội.

Quân nhân trên nền cờ Đảng Cộng sản Việt Nam - Sputnik Việt Nam
4 bài học giúp Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước phát triển

Trong 90 năm hình thành và phát triển, thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giành được những thành tựu vĩ đại. Dưới ngọn cờ lãnh đạo và đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã giành thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, lập ra Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Tiếp đến, cần phải nhắc về thắng lợi của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ghi vào lịch sử dân tộc và nhân loại như biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chính nghĩa, lương tri, phẩm giá và trí tuệ con người Việt Nam trong thế kỷ XX. Có thể nói, trải qua 90 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đoàn kết toàn dân tộc, tạo dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện lấy dân làm gốc, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân.

© Ảnh : Lâm Khánh – TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Việt Nam chưa bao giờ có cơ đồ, vị thế như ngày nay - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời, cũng xác định mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, lấy khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo làmquốc sách hàng đầu cho phát triển đất nước. Đảng là lực lượng duy nhất chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước lịch sử về bảo vệ toàn vẹn độc lập dân tộc, về sự phát triển của đất nước, về hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước thuộc về nhân dân.

Đại hội lần thứ VI của Đảng (họp từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 12 năm 1986 tại Hà Nội) đã đề ra đường lối đổi mới, thể hiện tư duy sáng tạo của Đảng, đáp ứng đòi hỏi cấp bách của thực tiễn, đánh dấu bước ngoặt trên hành trình tiến lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức lãnh đạo thực hiện đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế, xây dựng cương lĩnh phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ, thực hiện công nghiệp hóa và từng bước hiện đại; Việt Nam làm bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới.

Sau gần 35 năm Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới (1986-2020), dưới sự lãnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước hình chữ S đã giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại nổi bật trong khu vực và trên trường quốc tế.

Cụ thể, Việt Nam, từ một nước nghèo, lạc hậu đã trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, đời sống của mọi tầng lớp nhân dân được cải thiện, chính trị - xã hội ổn định, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước đã tăng lên rõ rệt. Bên cạnh đó, quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, vị thế, uy tín trên trường quốc tế được ngày càng được khẳng định và nâng cao.

Quân nhân trên nền cờ Đảng Cộng sản Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đảng Cộng sản Việt Nam đấu tranh với sự suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến"

90 năm thành lập và phát triển chính là nền tảng và cơ sở tạo sự đột phá để Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục đảm trách sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa phát triển hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Để hoàn tất sự nghiệp này, hơn hết, toàn Đảng, từng tổ chức cơ sở Đảng phải nâng cao trí tuệ, bản lĩnh và năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, tiến hành công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ. Đặc biệt, cần đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, từng bước ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

© Ảnh : Trí Dũng – TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tại Lễ kỷ niệm.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Việt Nam chưa bao giờ có cơ đồ, vị thế như ngày nay - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tại Lễ kỷ niệm.
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết…Thành công, thành công, đại thành công” vẫn là bài học mà Đảng và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và noi theo. Trong bối cảnh tình hình mới, trước những nguy cơ cả bên ngoài và bên trong đang hiện hữu, tinh thần, phương châm đoàn kết cần được phát huy cao độ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Chưa bao giờ có cơ đồ, vị thế như ngày nay

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ Kỷ niệm cấp quốc gia 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Diễu hành trọng thể kỷ niệm 40 năm Việt Nam thống nhất đất nước - Sputnik Việt Nam
Không thể xuyên tạc bản chất chế độ dân chủ XHCN do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo
Trong phần phát biểu của mình, đồng chí Trần Quốc Vượng nêu bật những thành tựu đạt được và bài học kinh nghiệm sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Bên cạnh đó, các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, tăng cường các biện pháp kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đoàn kết, tập hợp nhân dân, huy động mọi nguồn lực tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong tương lai.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bắt đầu bằng việc điểm lại những dấu mốc lịch sử quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh, sau khi ra đời, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và lập nên những chiến công mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc. Đó là Cách mạng tháng Tám năm 1945 “long trời, lở đất”, thành lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vào ngày 2.9.1945, là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc vào ngày 30.4.1975 đưa non sông về một mối.

© Ảnh : Phương Hoa - TTXVNLãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Việt Nam chưa bao giờ có cơ đồ, vị thế như ngày nay - Sputnik Việt Nam
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Thực tế, sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, từ một đất nước nghèo nàn, có cơ sở vật chất - kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu, trình độ thấp, đến nay, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, văn hoá, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện,  chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, độc lập, chủ quyền được giữ vững; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế”.

Theo lời của đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản, Việt Nam trở thành một quốc gia có quy mô dân số gần 100 triệu người với mức thu nhập bình quân 2.800 USD/người. Kinh tế bây giờ tuy chưa phải là “đã có của ăn của để”, nhưng chí ít không bị đói, đời sống nhân dân khác xưa nhiều lắm, các vùng miền trong cả nước nay đã đổi thay, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng tăng. Việt Nam tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế, trở thành một thành viên tích cực, có trách nhiệm trong các hoạt động của cộng đồng quốc tế. Mới đây, được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu với số phiếu tín nhiệm rất cao, lần thứ hai trở thành Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đồng thời là Chủ tịch ASEAN 2020.

Với những thành tựu, kết quả đạt được trên các lĩnh vực thời gian vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá, đây là sự kế thừa, phát huy những thành quả của hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước (1986-2020) dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

“Với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, có thể nói rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế như ngày nay. Đất nước hòa bình thống nhất, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Đồng thời, thực tiễn phong phú, sinh động của các mạng Việt Nam trong 90 năm qua đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của các mạng, làm nên nhiều kỳ tích cho đất nước Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đánh giá, thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân.

“Thực tiễn đó khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ.
“Với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại! Nhân dân ta thật là anh hùng!”, lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh.
Đảng Cộng sản Việt Nam và bài học đoàn kết dân tộc, làm trong sạch đội ngũ

Trong bài phát biểu trọng thể của mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đồng thời cũng nhấn mạnh đến bài học đầu tiên- đó chính là “bài học về đoàn kết thống nhất”.

“Cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết thống nhất. Đó không phải lời nói suông”, đồng chí Nguyễn Phú Trọng khẳng định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, với bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước hiện nay đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, hơn bao giờ hết, phải phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hy vọng tiếp tục phát triển hợp tác với Nga

Đồng thời, đồng chí lãnh đạo Đảng cũng cho hay, kể từ sau Đại hội XII của Đảng (diễn ra từ ngày 20 đến 28 tháng 1 năm 2016) đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam dành nhiều thời gian và công sức cho công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt. Toàn Đảng đã tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII đạt được những kết quả và kinh nghiệm bước đầu rất quan trọng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi một bước những tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Tuy vậy, công tác xây dựng Đảng vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là việc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Do đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, định hướng chung của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay là phải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm cho Đảng đủ sức lãnh đạo sự nghiệp của đất nước không ngừng phát triển.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng, một đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tuỵ, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ, thì đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên. Theo lãnh đạo Đảng, trong điều kiện Đảng ta là đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập, cán bộ, đảng viên giữ nhiều trọng trách, thường xuyên phải đối mặt với những cám dỗ của tiền bạc, của cải vật chất, quyền lực, lợi ích cá nhân.

“Chúng ta càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng. Nếu không nhận thức sâu sắc điều này, nếu cán bộ, đảng viên không tích cực và kiên trì rèn luyện và học tập thì rất dễ bị thoái hoá, biến chất”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Người dân Việt Nam đã có cái Tết ấm no, hạnh phúc
Năm 2020, đất nước có nhiều sự kiện đáng chú ý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý đến một vấn đề rất quan trọng sắp tới, đó chính là công tác nhân sự. Theo lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định, đường lối chính là do con người làm ra. Tuy nhiên, cách làm, phương pháp phải chuẩn, bảo đảm hiệu quả, đoàn kết phát huy vai trò tập thể, lựa chọn một tập thể ăn khớp, nhịp nhàng, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân lên trên hết.

“Với niềm phấn khởi, tự hào, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kết thúc bài phát biểu.

Xuyên suốt 90 năm với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam đã vượt qua bao chông gai thử thách, hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả, vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện rõ bản chất cách mạng, khoa học của một Đảng chân chính nhất, khẳng định là một Đảng duy nhất tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, trước nhiều vấn đề, thách thức mới, phức tạp diễn ra ở trong và ngoài nước phải xử lý giải quyết, Đảng đã luôn kiên định, nắm vững và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала