- Sputnik Việt Nam
Multimedia
Những bức ảnh thay ngàn lời nói. Xem những gì đang xảy ra trên thế giới từ góc nhìn trực quan với thư viện ảnh, đồ họa thông tin và nội dung đa phương tiện khác từ Sputnik.

Săn rùa và lời cầu nguyện của lửa: Ảnh đoạt giải cuộc thi Better Photography Magazine

Cuộc thi ảnh năm 2020 do Better Photography Magazine tổ chức hàng năm đã công bố tên tuổi những người đoạt giải.

Giải thưởng chính được trao cho Azim Khan Ronnie, nhiếp ảnh gia đến từ Bangladesh.

Sputnik giới thiệu những bức ảnh đoạt giải và lọt Top-20 cuộc thi ảnh năm 2020 do Better Photography Magazine tổ chức.

© Ảnh : Azim Khan Ronnie / Better Photography Magazine Photo of the Year 2020Ảnh Cầu nguyện với lửa của nhiếp ảnh gia Bangladesh Azim Khan Ronnie, đoạt giải nhất cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year
Ảnh Cầu nguyện với lửa của nhiếp ảnh gia Bangladesh Azim Khan Ronnie, đoạt giải nhất cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year - Sputnik Việt Nam
1/15
Ảnh Cầu nguyện với lửa của nhiếp ảnh gia Bangladesh Azim Khan Ronnie, đoạt giải nhất cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year
© Ảnh : Grant Galbraith / Better Photography Magazine Photo of the Year 2020Ảnh Thác nước Twin của nhiếp ảnh gia Úc Grant Galbraith, đoạt giải nhất hạng mục Phong cảnh cổ điển cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year
Ảnh Thác nước Twin của nhiếp ảnh gia Úc Grant Galbraith, đoạt giải nhất hạng mục Phong cảnh cổ điển cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year - Sputnik Việt Nam
2/15
Ảnh Thác nước Twin của nhiếp ảnh gia Úc Grant Galbraith, đoạt giải nhất hạng mục Phong cảnh cổ điển cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year
© Ảnh : Charles Jones / Better Photography Magazine Photo of the Year 2020Ảnh Cá sấu và rùa của nhiếp ảnh gia Úc Charles Jones, đoạt giải nhất hạng mục Khám phá thiên nhiên cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year
Ảnh Cá sấu và rùa của nhiếp ảnh gia Úc Charles Jones, đoạt giải nhất hạng mục Khám phá thiên nhiên cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year - Sputnik Việt Nam
3/15
Ảnh Cá sấu và rùa của nhiếp ảnh gia Úc Charles Jones, đoạt giải nhất hạng mục Khám phá thiên nhiên cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year
© Ảnh : Zay Lar Yin / Better Photography Magazine Photo of the Year 2020Ảnh Cô bé Suri của nhiếp ảnh gia Myanmar Zay Lar Yin, giải nhất hạng mục Chân dung cảm xúc cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year
Ảnh Cô bé Suri của nhiếp ảnh gia Myanmar Zay Lar Yin, giải nhất hạng mục Chân dung cảm xúc cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year  - Sputnik Việt Nam
4/15
Ảnh Cô bé Suri của nhiếp ảnh gia Myanmar Zay Lar Yin, giải nhất hạng mục Chân dung cảm xúc cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year
© Ảnh : Azim Khan Ronnie / Better Photography Magazine Photo of the Year 2020Ảnh Những người làm hương của nhiếp ảnh gia Bangladesh Azim Khan Ronnie, lọt Top-20 hạng mục Hành trình kỳ lạ cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year
Ảnh Những người làm hương của nhiếp ảnh gia Bangladesh Azim Khan Ronnie, lọt Top-20 hạng mục Hành trình kỳ lạ cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year - Sputnik Việt Nam
5/15
Ảnh Những người làm hương của nhiếp ảnh gia Bangladesh Azim Khan Ronnie, lọt Top-20 hạng mục Hành trình kỳ lạ cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year
© Ảnh : Cerrina Smith / Better Photography Magazine Photo of the Year 2020Ảnh Tóc bạc của nhiếp ảnh gia Mỹ Cerrina Smith, lọt Top-20 hạng mục Chân dung cảm xúc cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year
Ảnh Tóc bạc của nhiếp ảnh gia Mỹ Cerrina Smith, lọt Top-20 hạng mục Chân dung cảm xúc cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year - Sputnik Việt Nam
6/15
Ảnh Tóc bạc của nhiếp ảnh gia Mỹ Cerrina Smith, lọt Top-20 hạng mục Chân dung cảm xúc cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year
© Ảnh : Krzysztof Browko / Better Photography Magazine Photo of the Year 2020Ảnh Lâu đài... của nhiếp ảnh gia Ba Lan Krzysztof Browko, lọt Top-20 hạng mục Phong cảnh cổ điển cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year
Ảnh Lâu đài... của nhiếp ảnh gia Ba Lan Krzysztof Browko, lọt Top-20 hạng mục Phong cảnh cổ điển cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year  - Sputnik Việt Nam
7/15
Ảnh Lâu đài... của nhiếp ảnh gia Ba Lan Krzysztof Browko, lọt Top-20 hạng mục Phong cảnh cổ điển cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year
© Ảnh : Viet Van Tran / Better Photography Magazine Photo of the Year 2020Ảnh Nỗi ám ảnh của nhiếp ảnh gia Việt Nam Trần Việt Văn, lọt Top-20 hạng mục Chân dung cảm xúc cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year
Ảnh Nỗi ám ảnh của nhiếp ảnh gia Việt Nam Trần Việt Văn, lọt Top-20 hạng mục Chân dung cảm xúc cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year  - Sputnik Việt Nam
8/15
Ảnh Nỗi ám ảnh của nhiếp ảnh gia Việt Nam Trần Việt Văn, lọt Top-20 hạng mục Chân dung cảm xúc cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year
© Ảnh : Kay Cypher / Better Photography Magazine Photo of the Year 2020Ảnh Những ngày mưa của nhiếp ảnh gia Úc Kay Cypher, lọt Top-20 hạng mục Phong cảnh cổ điển cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year
Ảnh Những ngày mưa của nhiếp ảnh gia Úc Kay Cypher, lọt Top-20 hạng mục Phong cảnh cổ điển cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year - Sputnik Việt Nam
9/15
Ảnh Những ngày mưa của nhiếp ảnh gia Úc Kay Cypher, lọt Top-20 hạng mục Phong cảnh cổ điển cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year
© Ảnh : Marcello Galleano / Better Photography Magazine Photo of the Year 2020Ảnh Sức mạnh châu Phi của nhiếp ảnh gia người Ý Marcello Galleano, lọt Top-20 hạng mục Khám phá thiên nhiên cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year
Ảnh Sức mạnh châu Phi của nhiếp ảnh gia người Ý Marcello Galleano, lọt Top-20 hạng mục Khám phá thiên nhiên cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year - Sputnik Việt Nam
10/15
Ảnh Sức mạnh châu Phi của nhiếp ảnh gia người Ý Marcello Galleano, lọt Top-20 hạng mục Khám phá thiên nhiên cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year
© Ảnh : Graeme Gordon / Better Photography Magazine Photo of the Year 2020Ảnh Bảo tàng Etihad của nhiếp ảnh gia Úc Graeme Gordon, lọt Top-20 hạng mục Hành trình kỳ lạ cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year
Ảnh Bảo tàng Etihad của nhiếp ảnh gia Úc Graeme Gordon, lọt Top-20 hạng mục Hành trình kỳ lạ cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year  - Sputnik Việt Nam
11/15
Ảnh Bảo tàng Etihad của nhiếp ảnh gia Úc Graeme Gordon, lọt Top-20 hạng mục Hành trình kỳ lạ cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year
© Ảnh : Zay Yar Lin / Better Photography Magazine Photo of the Year 2020Ảnh Thi nhảy cao của nhiếp ảnh gia Myanmar Zay Yar Lin, lọt Top-20 hạng mục Hành trình kỳ lạ cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year
Ảnh Thi nhảy cao của nhiếp ảnh gia Myanmar Zay Yar Lin, lọt Top-20 hạng mục Hành trình kỳ lạ cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year  - Sputnik Việt Nam
12/15
Ảnh Thi nhảy cao của nhiếp ảnh gia Myanmar Zay Yar Lin, lọt Top-20 hạng mục Hành trình kỳ lạ cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year
© Ảnh : Marie-Therese Elz / Better Photography Magazine Photo of the Year 2020Ảnh Mùa thu Nhật Bản của nhiếp ảnh gia người Marie-Therese Elz, lọt Top-20 hạng mục Khám phá thiên nhiên cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year
Ảnh Mùa thu Nhật Bản của nhiếp ảnh gia người Marie-Therese Elz, lọt Top-20 hạng mục Khám phá thiên nhiên cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year  - Sputnik Việt Nam
13/15
Ảnh Mùa thu Nhật Bản của nhiếp ảnh gia người Marie-Therese Elz, lọt Top-20 hạng mục Khám phá thiên nhiên cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year
© Ảnh : Fanny Ree / Better Photography Magazine Photo of the Year 2020Ảnh Những con ngựa chạy trên mặt nước của nhiếp ảnh gia Hong Kong Fanny Reed, lọt Top-20 hạng mục Hành trình kỳ lạ cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year
Ảnh Những con ngựa chạy trên mặt nước của nhiếp ảnh gia Hong Kong Fanny Reed, lọt Top-20 hạng mục Hành trình kỳ lạ cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year  - Sputnik Việt Nam
14/15
Ảnh Những con ngựa chạy trên mặt nước của nhiếp ảnh gia Hong Kong Fanny Reed, lọt Top-20 hạng mục Hành trình kỳ lạ cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year
© Ảnh : Lawrence Worcester / Better Photography Magazine Photo of the Year 2020Ảnh Cái nhìn đầu tiên của Joe của nhiếp ảnh gia Mỹ Lawrence Worcester, lọt Top-20 hạng mục Khám phá thiên nhiên cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year
Ảnh Cái nhìn đầu tiên của Joe của nhiếp ảnh gia Mỹ Lawrence Worcester, lọt Top-20 hạng mục Khám phá thiên nhiên cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year  - Sputnik Việt Nam
15/15
Ảnh Cái nhìn đầu tiên của Joe của nhiếp ảnh gia Mỹ Lawrence Worcester, lọt Top-20 hạng mục Khám phá thiên nhiên cuộc thi Better Photography Magazine Photo of the Year
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала