Hội nghị Trung ương 13: Việt Nam liệu có xem xét nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư?

© Ảnh : Phương Hoa - TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tại Việt Nam vừa khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản khóa XII (Hội nghị Trung ương 13) nhằm hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII cùng nhiều vấn đề quan trọng khác.

Đặc biệt, công tác nhân sự liên quan đến sự sống còn, sự phát triển bền vững của Đảng, của đất nước như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nói, do đó, cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước đang hướng về vấn đề này, nhất là nhân sự Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Bàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, không vì cơ cấu, số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn. Bảo đảm dân chủ, công bằng, công tâm, khách quan, minh bạch, kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực hiện công tác nhân sự, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Việt Nam khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Sáng nay, ngày 5/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra trọng thể phiên khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tại Việt Nam, đây là hội nghị gần sát cuối nhiệm kỳ để chuẩn bị cho Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII sắp tới.

Toàn cảnh Phiên bế mạc Hội nghị. - Sputnik Việt Nam
Độc đáo của Hội nghị Trung ương 12

Hội nghị Trung ương 13 (khóa XII) này dành nhiều thời gian xem xét, triển khai, quyết định những vấn đề quan trọng chuẩn bị cho Đại hội, như hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng XIII, nhiều vấn đề đáng chú ý khác, đặc biệt là công tác nhân sự.

Cụ thể, theo Chương trình, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sẽ dành thời gian bàn về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và nhiều vấn đề quan trọng khác.

© Ảnh : Phương Hoa - TTXVNToàn cảnh khai mạc hội nghị.
Hội nghị Trung ương 13: Việt Nam liệu có xem xét nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư? - Sputnik Việt Nam
Toàn cảnh khai mạc hội nghị.

Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc đã được khởi động từ Hội nghị lần thứ 8 vào tháng 10/2018 bằng việc thành lập các Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban văn kiện

Sau Hội nghị lần thứ 8 nêu trên, Bộ Chính trị khóa XII đã họp và sau đó ban hành Kế hoạch 11, gọi tắt là về xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược cho nhiệm kỳ Đại hội XIII (2021-2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị - Sputnik Việt Nam
Khai mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Trong khi đó, ngay từ thời điểm tháng 8/2017, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 90 về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Quy định 90 đến tháng 1/2020 được Bộ Chính trị bổ sung, chi tiết hơn thành Quy định 214 cùng tên.

Đáng chú ý, khác với các khóa trước, lần này cả hai văn bản được công khai để mọi người dân, cán bộ, công chức, đảng viên có thể nghiên cứu, trên cơ sở đó có thể có đánh giá của riêng mình về những đảng viên cấp cao đương nhiệm có đáp ứng các tiêu chuẩn mà Đảng đặt ra hay không.

Đồng thời, cũng trên cơ sở này, cán bộ, đảng viên có thể ý kiến về những trường hợp có thể được xem xét, giới thiệu, đưa vào quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

Đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội, dự báo cả tình huống xấu nhất

Chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu một số vấn đề cần đặc biệt tập trung thảo luận, xem xét, quyết định tại Hội nghị Trung ương 13 này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. - Sputnik Việt Nam
Sau sáu ngày làm việc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã bế mạc

Theo đó, lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước nhấn mạnh, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 khai mạc trong bối cảnh nhiệm kỳ khóa XII sắp kết thúc, các tổ chức Đảng đã hoàn thành Đại hội Đảng cấp cơ sở và trên cơ sở, đồng thời đang tiến hành đại hội các Đảng bộ thuộc Trung ương, tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tiến hành phát biểu phân tích tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2021, Tổng Thư ký, Chủ tịch nước nhận định, việc Trung ương xem xét, chỉ đạo các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, chi ngân sách nhà nước lần này được đặt trong bối cảnh, tình hình thế giới và tại Việt Nam có nhiều biến động lớn, bất ngờ, hết sức nhanh chóng, phức tạp mà khi xây dựng kế hoạch phát triển chưa thể dự báo hết được.

Ngoài ra, theo đồng chí Nguyễn Phú Trọng, sự bùng phát, lây lan chưa rõ hồi kết của đại dịch Covid-19 đã và đang làm trầm trọng thêm xu hướng suy thoái, khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã được cảnh báo từ trước, có thể dẫn đến khủng hoảng trầm trọng nhất kể từ cuộc đại khủng hoảng suy thoái 1929 - 1933 đến nay. Dich bệnh cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế đang hội nhập sâu rộng của Việt Nam.

© Ảnh : Trí Dũng –TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Hội nghị.
Hội nghị Trung ương 13: Việt Nam liệu có xem xét nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư? - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Hội nghị.

Trong khi đó, theo vị lãnh đạo, năm 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm cuối của Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và năm 2021 là năm mở đầu của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, chiến lược 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam nêu rõ, việc đánh giá đúng tình hình kinh tế - xã hội của đất nước từ đầu năm đến nay và dự báo cả năm 2020 sẽ là cơ sở quan trọng để tiếp tục cập nhật, đánh giá khách quan, toàn diện và tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân về kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết Trung ương đề ra.

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị.  - Sputnik Việt Nam
Hội nghị Trung ương 11: Vấn đề nhân sự là tuyệt đối bí mật

Đồng thời, đây cũng là cơ sở cho việc xây dựng và thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tạo đà và đóng góp quan trọng bước đầu vào việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

Do đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Trung ương dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam từ đầu năm đến nay và dự báo cả năm 2020, chỉ rõ những kết quả, thành tích đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cần rút ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần tập trung phân tích sâu, đánh giá đúng, tạo sự đồng thuận về tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, suy thoái kinh tế toàn cầu và những biến động to lớn của thị trường thế giới đối với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra của Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng yêu cầu đánh giá đúng sự cần thiết và tính đúng đắn của các chính sách, biện pháp mà Việt Nam đã áp dụng để phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả do đại dịch và hạn hán, thiên tai để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, hạn chế tối đa suy giảm và từng bước phục hồi đà tăng trưởng, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tính bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, cần bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình, thuận lợi để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghịc ần chú ý phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện, sâu sắc nguyên nhân, rút ​​kinh nghiệm thành công và chưa thành công trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị cần nghiên cứu, phân tích thấu đáo, kỹ lưỡng, đưa ra những dự báo khoa học về tình hình những tháng cuối năm 2020 và những năm 2021, 2022, nhất là xu hướng biến động của dịch bệnh và những diễn biến của tình hình thế giới và trong nước trên các lĩnh vực.

© Ảnh : Phương Hoa - TTXVNCác đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng dự Hội nghị.
Hội nghị Trung ương 13: Việt Nam liệu có xem xét nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư? - Sputnik Việt Nam
Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng dự Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trên cơ sở đó, đánh giá đúng kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 để có kế hoạch bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế phù hợp với thực tế, thống nhất nhận định, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, thấy được những kết quả, thành tích mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu, đạt được và những khó khăn, thách thức cần vượt qua. Đồng thời, từ đó đề ra mục tiêu tổng quát, một số mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, cần dự báo hết mọi tình huống để chuẩn bị các phương án ứng phó phù hợp, kể cả trong trường hợp xấu nhất.

Hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Phát biểu tại Hội nghị sáng nay, đề cập đến việc tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, từ sau Hội nghị Trung ương 11 (tháng 10/2019) đến nay, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được gửi, lấy ý kiến đóng góp qua đại hội đảng bộ cấp cơ sở, đại hội cấp huyện, cấp tỉnh và tương đương đúng kế hoạch đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp.  - Sputnik Việt Nam
Hôm nay, khai mạc Hội nghị Trung ương 11

Theo các kỳ đại hội trước, dự thảo văn kiện đã in gửi trong tháng 4 có thể được sử dụng để công bố và xin ý kiến ​​các Đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân vào trung tuần tháng 10 này.

Sau đó, các Tiểu ban mới tổng hợp, tiếp thu ý kiến ​​đóng góp của đại hội Đảng các cấp và các tổ chức, cá nhân để hoàn thiện, trình Bộ Chính trị, Trung ương xem xét, hoàn thiện hồ sơ, hoàn tất công việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tuy nhiên, năm 2020, đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu diễn ra đột ngột, bất ngờ nhanh chóng, phức tạp, khó lường, tác động lớn đến kinh tế - xã hội Việt Nam. Do đó, cần cập nhật, phân tích, đánh giá lại tình hình, điều chỉnh bổ sung một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp hơn với thực tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho hay, thời gian qua Bộ Chính trị đã chỉ đạo các Tiểu ban khẩn trương nghiên cứu cập nhật tình hình mới và tiếp thu các ý kiến, đóng góp xác đáng, bước đầu thu nhận được từ đại hội đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở, một số tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên để tiếp tục hoàn thiện thêm một bước dự thảo các văn kiện trình Hội nghị Trung ương lần này xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII - Sputnik Việt Nam
Chiêu trò xuyên tạc Hội nghị Trung ương 10 về phòng, chống tham nhũng

“Đề nghị các đồng chí dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể vào các dự thảo mới và Tờ trình, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, chú ý đến những nội dung bổ sung, sửa đổi so với dự thảo đã in gửi, đặc biệt là các vấn đề nêu trong các tờ trình, bảo đảm sự phù hợp, nhất quán về nội dung, trước hết là những nội dung mới được bổ sung, điều chỉnh lần này giữa các văn kiện theo đúng nguyên tắc: Báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm, các báo cáo khác là báo cáo chuyên đề, chuyên sâu, phải đồng bộ, thống nhất”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Trung ương xem xét thông qua nội dung dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIII của Đảng để gửi xin ý kiến các đại biểu Quốc hội khóa XIV, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, dự kiến vào giữa tháng 10 này.

Công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Khóa III: Quy hoạch Trung ương 227 người

Một nội dung được quan tâm đặc biệt tại Hội nghị lần này là công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị. - Sputnik Việt Nam
Bế mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII

Về vấn đề được dư luận trong và ngoài nước quan tâm rộng rãi này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, từ cuối tháng 12/2018 đến tháng 9/2020, để chuẩn bị nguồn nhân sự cho Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, sau khi Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến, trên cơ sở đề xuất của Tiểu ban Nhân sự, Bộ Chính trị đã 4 lần phê duyệt nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII với tổng số 227 đồng chí.

“Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo mở 5 lớp bồi dưỡng kiến ​​thức mới cho các đồng chí được quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Tháng 7/2020, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có thư gửi các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XII, yêu cầu từng đồng chí tự đề xuất ý kiến về cá nhân mình, giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn và điều kiện tự thay thế mình”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết.

Ngoài ra, trên cơ sở đề xuất của Tiểu ban nhân sự, Bộ Chính trị đã họp thông qua cơ cấu, nhân sự để giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Theo đó, căn cứ quyết định của Bộ Chính trị, Tiểu ban Nhân sự đã thông báo cho các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức giới thiệu nhân sự.

Tính đến ngày 20/8/2020, đã có 116/116 địa phương, cơ quan, đơn vị giới thiệu 119 Ủy viên Trung ương khóa XII (cả chính thức và dự khuyết) tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, có 107 người tham gia Ủy viên chính thức và 44 người tham gia Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

“Nhìn chung, việc tổ chức lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương đã được các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, cơ bản bảo đảm tiến độ, đúng quy trình, hướng dẫn của Tiểu ban Nhân sự”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ.

Tại Hội nghị cũng như quán triệt tinh thần luôn thống nhất trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải bám sát Chỉ thị về công tác nhân sự của Đại hội XIII, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Ban Chấp hành. Ban Chấp hành Trung ương các địa bàn, lĩnh vực công tác có cơ cấu Ủy viên Trung ương khóa XIII, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trung ương và địa phương, nhất là ở những lĩnh vực trọng yếu, địa bàn phức tạp, trọng điểm. Tổng Bí thư nhấn mạnh điều này góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng trước mắt và lâu dài.

Quang cảnh Hội nghị Trung ương 7 - Sputnik Việt Nam
Khai mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XII tại Hà Nội

Tái khẳng định tại Hội nghị hôm nay về công tác nhân sự, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Khi xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng; phẩm chất, năng lực, uy tín của cán bộ là chính nhưng cũng cần quan tâm, chú ý đến cơ cấu hợp lý, cân đối giữa các địa bàn, lĩnh vực công tác và các khối; giữa Trung ương và địa phương; cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và yếu tố vùng miền hợp lý.

“Tuy nhiên, không vì cơ cấu, số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn. Bảo đảm dân chủ, công bằng, công tâm, khách quan, minh bạch; kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực hiện công tác nhân sự, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc lại.

Người đứng đầu Đảng và Nhà nước nhấn mạnh, công tác nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương là công việc hết sức quan trọng, do đó, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát Phương hướng và Quy trình công tác nhân sự, nghiên cứu. xem kỹ danh sách giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII để thảo luận, cân nhắc, lựa chọn kỹ trước khi ghi phiếu biểu quyết.

© Ảnh : Phương Hoa - TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị.
Hội nghị Trung ương 13: Việt Nam liệu có xem xét nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư? - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị.

Trên cơ sở kết quả của Hội nghị Trung ương lần này và ý kiến của Trung ương, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo việc chuẩn bị, rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch nguồn nhân lực, bảo đảm đủ về số lượng, tiêu chuẩn, chất lượng và hoàn chỉnh hồ sơ để báo cáo Được Trung ương xem xét, thông qua trước khi trình Đại hội XIII của Đảng thời gian tới.

Hội nghị Trung ương 13 liệu có xem xét đến nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư?

Theo Chương trình dự kiến, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII diễn ra từ hôm nay (5/10) đến ngày 10/10/2020.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị. - Sputnik Việt Nam
Bình luận về Hội nghị Trung ương 9: Những bước đi cẩn trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Bên cạnh đó, theo nhiều chuyên gia am hiểu về công tác nhân sự của Đảng, từ kết quả giới thiệu của các địa phương, cơ quan, đơn vị, Tiểu ban Nhân sự đã chỉ đạo thẩm định, xác minh các vấn đề liên quan đến nhân sự được giới thiệu để trình Bộ Chính trị thảo luận, bỏ phiếu kín giới thiệu nhân sự cả hai tổ lần đầu và tái cử.

Đồng thời, nếu không có gì thay đổi, Hội nghị Trung ương 13 này sẽ biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín trong danh sách do Bộ Chính trị đề trình.

Ngoài ra, nếu chương trình diễn ra thuận lợi, Hội nghị Trung ương 13 lần này cũng sẽ tiến hành quy trình giới thiệu, quyết định nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII. Tuy nhiên, theo bản tin do TTXVN phát đi, phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 13 không đề cập tới nội dung công tác nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII sắp tới.

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII - Sputnik Việt Nam
Sáng nay, khai mạc Hội nghị Trung ương 9, khoá XII

Nhân sự lãnh đạo ở Việt Nam hay bất kỳ quốc gia nào cũng là công việc hệ trọng, yếu tố then chốt, đúng như khẳng định trước đó của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khi phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về công tác cán bộ, ngày 23/4 “đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, liên quan đến sự sống còn của Đảng, sự phát triển bền vững của Đảng, của đất nước”.

Do đó, nhiều khả năng Hội nghị Trung ương 13 này các cấp lãnh đạo của Việt Nam sẽ chỉ thông qua danh sách giới thiệu nhân sự Trung ương khóa XIII, gồm danh sách các đại biểu chính thức và dự khuyết, chưa quyết định vấn đề nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала