Không khí lễ hội trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 tại Hà Nội

Các đường phố chính của thủ đô Hà Nội "chuyển màu đỏ" chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chỉ còn ít ngày nữa là Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 chính thức khai mạc. Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021 tại thủ đô Việt Nam.

Nhân dịp này, các đường phố chính của thủ đô được trang hoàng cờ hoa và áp phích rực rỡ.

Đường phố thủ đô trước Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bộ ảnh của phóng viên Sputnik từ Hà Nội.

© Sputnik / Taras IvanovTrung tâm thành phố Hà Nội trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13
Trung tâm thành phố Hà Nội trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 - Sputnik Việt Nam
1/30
Trung tâm thành phố Hà Nội trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13
© Sputnik / Taras IvanovĐường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13 - Sputnik Việt Nam
2/30
Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
© Sputnik / Taras IvanovTrung tâm thành phố Hà Nội trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13
Trung tâm thành phố Hà Nội trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 - Sputnik Việt Nam
3/30
Trung tâm thành phố Hà Nội trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13
© Sputnik / Taras IvanovGiao thông trên đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13
Giao thông trên đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 - Sputnik Việt Nam
4/30
Giao thông trên đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13
© Sputnik / Taras IvanovGiao thông trên đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13
Giao thông trên đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 - Sputnik Việt Nam
5/30
Giao thông trên đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13
© Sputnik / Taras IvanovĐường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13 - Sputnik Việt Nam
6/30
Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
© Sputnik / Taras IvanovĐường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13 - Sputnik Việt Nam
7/30
Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
© Sputnik / Taras IvanovĐường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13 - Sputnik Việt Nam
8/30
Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
© Sputnik / Taras IvanovĐường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13 - Sputnik Việt Nam
9/30
Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
© Sputnik / Taras IvanovĐường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13 - Sputnik Việt Nam
10/30
Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
© Sputnik / Taras IvanovÁp phích Đảng Cộng sản trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 tại Hà Nội
Áp phích Đảng Cộng sản trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam
11/30
Áp phích Đảng Cộng sản trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 tại Hà Nội
© Sputnik / Taras IvanovĐường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13 - Sputnik Việt Nam
12/30
Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
© Sputnik / Taras IvanovĐường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13 - Sputnik Việt Nam
13/30
Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
© Sputnik / Taras IvanovTrung tâm thành phố Hà Nội trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13
Trung tâm thành phố Hà Nội trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 - Sputnik Việt Nam
14/30
Trung tâm thành phố Hà Nội trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13
© Sputnik / Taras IvanovÁp phích Đảng Cộng sản trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 tại Hà Nội
Áp phích Đảng Cộng sản trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam
15/30
Áp phích Đảng Cộng sản trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 tại Hà Nội
© Sputnik / Taras IvanovĐường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13 - Sputnik Việt Nam
16/30
Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
© Sputnik / Taras IvanovXích lô chạy trên phố Hà Nội được trang hoàng để chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13
Xích lô chạy trên phố Hà Nội được trang hoàng để chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 - Sputnik Việt Nam
17/30
Xích lô chạy trên phố Hà Nội được trang hoàng để chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13
© Sputnik / Taras IvanovQuốc kỳ và Đảng kỳ Việt Nam trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 tại Hà Nội
Quốc kỳ và Đảng kỳ Việt Nam trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam
18/30
Quốc kỳ và Đảng kỳ Việt Nam trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 tại Hà Nội
© Sputnik / Taras IvanovĐường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13 - Sputnik Việt Nam
19/30
Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
© Sputnik / Taras IvanovĐường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13 - Sputnik Việt Nam
20/30
Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
© Sputnik / Taras IvanovTượng đài Cảm tử được trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13
Tượng đài Cảm tử được trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 - Sputnik Việt Nam
21/30
Tượng đài Cảm tử được trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13
© Sputnik / Taras IvanovĐường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13 - Sputnik Việt Nam
22/30
Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
© Sputnik / Taras IvanovTrung tâm thành phố Hà Nội trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13
Trung tâm thành phố Hà Nội trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 - Sputnik Việt Nam
23/30
Trung tâm thành phố Hà Nội trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13
© Sputnik / Taras IvanovTòa nhà Quốc hội Việt Nam được trang hoàng chào mừng Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam
Tòa nhà Quốc hội Việt Nam được trang hoàng chào mừng Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam - Sputnik Việt Nam
24/30
Tòa nhà Quốc hội Việt Nam được trang hoàng chào mừng Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam
© Sputnik / Taras IvanovLăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được trang hoàng nhân dịp Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được trang hoàng nhân dịp Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 - Sputnik Việt Nam
25/30
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được trang hoàng nhân dịp Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13
© Sputnik / Taras IvanovTòa nhà Quốc hội Việt Nam được trang hoàng chào mừng Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam
Tòa nhà Quốc hội Việt Nam được trang hoàng chào mừng Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam - Sputnik Việt Nam
26/30
Tòa nhà Quốc hội Việt Nam được trang hoàng chào mừng Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam
© Sputnik / Taras IvanovGiao thông trên đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13
Giao thông trên đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 - Sputnik Việt Nam
27/30
Giao thông trên đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13
© Sputnik / Taras IvanovĐường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13 - Sputnik Việt Nam
28/30
Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
© Sputnik / Taras IvanovGiao thông trên đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13
Giao thông trên đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 - Sputnik Việt Nam
29/30
Giao thông trên đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13
© Sputnik / Taras IvanovGiao thông trên đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13
Giao thông trên đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 - Sputnik Việt Nam
30/30
Giao thông trên đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала