Những bộ trang phục dân tộc rực rỡ và độc đáo nhất trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ

Các người đẹp trên khắp thế giới đã trình diễn trang phục dân tộc của đất nước mình tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Người đẹp Việt Nam trong trang phục thiết kế Kén Em, hoa hướng dương rực rỡ đến từ Cộng hòa Dominica và người Argentina tưởng nhớ Maradona: Các cô gái tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69 gây bất ngờ với những bộ trang phục dân tộc khác lạ năm nay.

Xin các bạn xem chùm ảnh dữ liệu của Sputnik về những bộ trang phục dân tộc tuyệt vời trong cuộc thi Miss Universe.

© AFP 2022 / Rodrigo Varela / Getty ImagesHoa hậu Costa Rica Ivonne Cerdas Cascante trong phần trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69
Hoa hậu Costa Rica Ivonne Cerdas Cascante trong phần trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69 - Sputnik Việt Nam
1/18
Hoa hậu Costa Rica Ivonne Cerdas Cascante trong phần trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69
© AFP 2022 / Rodrigo Varela / Getty ImagesHoa hậu Cộng hòa Dominica Kimberly Jimenez trong phần trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69
Hoa hậu Cộng hòa Dominica Kimberly Jimenez trong phần trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69 - Sputnik Việt Nam
2/18
Hoa hậu Cộng hòa Dominica Kimberly Jimenez trong phần trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69
© AFP 2022 / Rodrigo Varela / Getty ImagesHoa hậu Argentina Alina Akselrad trong buổi trình diễn trang phục dân tộc của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69
Hoa hậu Argentina Alina Akselrad trong buổi trình diễn trang phục dân tộc của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69 - Sputnik Việt Nam
3/18
Hoa hậu Argentina Alina Akselrad trong buổi trình diễn trang phục dân tộc của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69
© AFP 2022 / Rodrigo Varela / Getty ImagesHoa hậu Singapore Bernadette Belle Ong trong buổi trình diễn trang phục dân tộc của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69
Hoa hậu Singapore Bernadette Belle Ong trong buổi trình diễn trang phục dân tộc của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69 - Sputnik Việt Nam
4/18
Hoa hậu Singapore Bernadette Belle Ong trong buổi trình diễn trang phục dân tộc của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69
© AFP 2022 / Rodrigo Varela / Getty ImagesHoa hậu Barbados Hillary Ann Williams trong buổi trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69
Hoa hậu Barbados Hillary Ann Williams trong buổi trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69 - Sputnik Việt Nam
5/18
Hoa hậu Barbados Hillary Ann Williams trong buổi trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69
© AFP 2022 / Rodrigo Varela / Getty ImagesHoa hậu Bolivia Lenka Nemer trong phần trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69
Hoa hậu Bolivia Lenka Nemer trong phần trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69 - Sputnik Việt Nam
6/18
Hoa hậu Bolivia Lenka Nemer trong phần trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69
© AFP 2022 / Rodrigo Varela / Getty ImagesHoa hậu Việt Nam Nguyễn Trần Khánh Vân trong phần trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69
Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Trần Khánh Vân trong phần trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69 - Sputnik Việt Nam
7/18
Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Trần Khánh Vân trong phần trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69
© AFP 2022 / Rodrigo Varela / Getty ImagesHoa hậu Salvador Vanessa Velazquez trong phần trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69
Hoa hậu Salvador Vanessa Velazquez trong phần trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69 - Sputnik Việt Nam
8/18
Hoa hậu Salvador Vanessa Velazquez trong phần trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69
© AFP 2022 / Rodrigo Varela / Getty ImagesHoa hậu Indonesia Ayu Mawlida Putri trong buổi trình diễn trang phục dân tộc của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69
Hoa hậu Indonesia Ayu Mawlida Putri trong buổi trình diễn trang phục dân tộc của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69 - Sputnik Việt Nam
9/18
Hoa hậu Indonesia Ayu Mawlida Putri trong buổi trình diễn trang phục dân tộc của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69
© AFP 2022 / Rodrigo Varela / Getty ImagesHoa hậu Mexico Andrea Meza trong phần trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69
Hoa hậu Mexico Andrea Meza trong phần trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69 - Sputnik Việt Nam
10/18
Hoa hậu Mexico Andrea Meza trong phần trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69
© AFP 2022 / Rodrigo Varela / Getty ImagesHoa hậu Canada Nova Stevens trong phần trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69
Hoa hậu Canada Nova Stevens trong phần trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69 - Sputnik Việt Nam
11/18
Hoa hậu Canada Nova Stevens trong phần trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69
© AFP 2022 / Rodrigo Varela / Getty ImagesHoa hậu Chile Daniela Nicolas trong phần trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69
Hoa hậu Chile Daniela Nicolas trong phần trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69 - Sputnik Việt Nam
12/18
Hoa hậu Chile Daniela Nicolas trong phần trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69
© AFP 2022 / Rodrigo Varela / Getty ImagesHoa hậu Vương quốc Anh Jeanette Akua trong phần trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69
Hoa hậu Vương quốc Anh Jeanette Akua trong phần trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69 - Sputnik Việt Nam
13/18
Hoa hậu Vương quốc Anh Jeanette Akua trong phần trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69
© AFP 2022 / Rodrigo Varela / Getty ImagesHoa hậu Panama Carmen Jaramillo trong phần trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69
Hoa hậu Panama Carmen Jaramillo trong phần trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69 - Sputnik Việt Nam
14/18
Hoa hậu Panama Carmen Jaramillo trong phần trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69
© AFP 2022 / Rodrigo Varela / Getty ImagesHoa hậu Peru Janick Maceta Del Castillo trong phần trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69
Hoa hậu Peru Janick Maceta Del Castillo trong phần trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69 - Sputnik Việt Nam
15/18
Hoa hậu Peru Janick Maceta Del Castillo trong phần trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69
© AFP 2022 / Rodrigo Varela / Getty ImagesHoa hậu Đan Mạch Amanda Petri trong phần trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69
Hoa hậu Đan Mạch Amanda Petri trong phần trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69 - Sputnik Việt Nam
16/18
Hoa hậu Đan Mạch Amanda Petri trong phần trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69
© AFP 2022 / Rodrigo Varela / Getty ImagesHoa hậu Ukraina Yelizaveta Yastremska trong buổi trình diễn trang phục dân tộc của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69
Hoa hậu Ukraina Yelizaveta Yastremska trong buổi trình diễn trang phục dân tộc của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69 - Sputnik Việt Nam
17/18
Hoa hậu Ukraina Yelizaveta Yastremska trong buổi trình diễn trang phục dân tộc của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69
© AFP 2022 / Rodrigo Varela / Getty ImagesHoa hậu Jamaica Miqueal-Symone Williams trong buổi trình diễn trang phục dân tộc của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69
Hoa hậu Jamaica Miqueal-Symone Williams trong buổi trình diễn trang phục dân tộc của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69  - Sputnik Việt Nam
18/18
Hoa hậu Jamaica Miqueal-Symone Williams trong buổi trình diễn trang phục dân tộc của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала