Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về nguyên nhân gây ra tham nhũng ở Việt Nam

© Ảnh : Trí Dũng - TTXVNTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.09.2021
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa chủ trì cuộc họp với các ủy viên Bộ Chính trị Việt Nam, tiếp tục đưa ra những chỉ đạo đáng chú ý về công tác phòng, chống tham nhũng và tiêu cực.
Chủ trì họp Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về cái gốc, nguyên nhân vì sao cán bộ tham nhũng, tiêu cực, đồng thời, nêu cách tốt nhất để chống nạn tham nhũng ở Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về ‘cái gốc’ của tham nhũng, tiêu cực

Sáng ngày 10/9, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị.
Theo các công bố được đưa ra, cuộc họp do đồng chí Nguyễn Phú Trọng chủ trì là nhằm cho ý kiến về Đề án “Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng”, chỉ đạo phòng chống cả tham nhũng lẫn tiêu cực.
Đáng chú ý, sau cuộc họp này, Bộ Chính trị đã thống nhất tên gọi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (bổ sung thêm vấn đề “tiêu cực”) để có thể bao quát hết đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.
Tại cuộc họp, các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã trình bày nội dung Tờ trình của Đề án để các ủy viên Bộ Chính trị đã thảo luận và thống nhất cao về những nội dung của Đề án.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, không chỉ đấu tranh phòng chống tham nhũng về lĩnh vực kinh tế, mà quan trọng hơn phải chống được cả tiêu cực trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống.
“Bởi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống thì mới dẫn đến tham nhũng, đây mới là cái gốc, cái cơ bản cần phải chống”, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nêu rõ.
© Ảnh : Trí Dũng - TTXVNTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp
Sau khi lắng nghe các đại diện Ban Nội chính Trung ương, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trình bày Tờ trình, Bộ Chính trị thảo luận và “thống nhất cao” về những nội dung của Đề án “Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có một số phát biểu kết luận đáng chú ý.
Nhấn mạnh về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, tham nhũng và suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đều là những biểu hiện tiêu cực.
Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13  - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.09.2021
Tham nhũng vẫn đe dọa sự tồn vong của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, tham nhũng nói riêng, và tiêu cực nói chung đều làm mất đi sự trong sạch của bộ máy Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, phẩm chất đạo đức, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
“Tham nhũng, tiêu cực làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ”, lãnh đạo Bộ Chính trị thừa nhận.
Do đó, đồng chí Nguyễn Phú Trọng khẳng định, công tác phòng, chống tham nhũng phải gắn liền, đồng bộ với công tác phòng, chống tiêu cực, nhất là chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ ở Việt Nam hiện nay.
Người đứng đầu Đảng nêu rõ, chúng ta không chỉ đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế, mà quan trọng hơn phải chống tiêu cực trong cả lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
“Hai cái này có liên quan đến nhau, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống mới dẫn đến tham nhũng, đây mới là cái gốc, cái cơ bản cần phải chống. Cái lợi ích kinh tế thường gắn liền với quyền lợi chính trị, chức quyền, với sự hư hỏng về đạo đức, lối sống”, ông Nguyễn Phú Trọng phân tích.

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ còn phức tạp

Theo đó, lãnh đạo Đảng cho rằng, thời gian qua, tại Việt Nam, công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mặc dù đã được lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, có chuyển biến rõ nét, tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế.
Cụ thể, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn còn diễn biến phức tạp.
© Ảnh : Trí Dũng - TTXVNTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp
Theo đồng chí Nguyễn Phú Trọng, những hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân cơ bản là do công tác phòng, chống tiêu cực tuy đã được quan tâm chỉ đạo, nhưng còn phân tán, thiếu tính tập trung, chưa gắn kết chặt chẽ giữa phòng, chống tham nhũng với phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Vì vậy, người đứng đầu Bộ Chính trị nêu rõ, việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo để chỉ đạo phòng, chống cả tham nhũng và tiêu cực là “hết sức cần thiết”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thay đổi tên gọi của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng và tiêu cực

Theo kết quả cuộc họp sáng nay, Bộ Chính trị Việt Nam đã quyết định thay đổi tên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thành “Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 Tham nhũng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2021
Sự thật vụ ‘Đảng Cộng sản Việt Nam không quyết tâm chống tham nhũng’
Cụ thể, trong cuộc họp sáng nay, liên quan đến tên gọi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư cho biết, Bộ Chính trị thống nhất tên gọi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (có bổ sung từ “tiêu cực”), để bao quát được đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.
Về đối tượng chỉ đạo phòng, chống tiêu cực, Bộ Chính trị Việt Nam cũng đã xác định đó là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của các tổ chức trong hệ thống chính trị.
Điều này là nhằm để đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm trong chỉ đạo phòng, chống tiêu cực.

Không phải cứ phá xong án kinh tế là chống được tham nhũng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, phạm vi, trọng tâm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
“Trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của các tổ chức trong hệ thống chính trị trong phạm vi cả nước”, người đứng đầu Bộ Chính trị nêu nguyên tắc xử lý thì phải xử lý trước hết là người đứng đầu, lãnh đạo.
Cùng với đó, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm của Việt Nam.
© Ảnh : Trí Dũng - TTXVNTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp
Tổng Bí thư lưu ý, các vụ án, vụ việc và hành vi tiêu cực khác ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, phẩm chất đạo đức, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ (gọi chung là vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm).
Cũng tại cuộc họp này, Bộ Chính trị giao Ban Nội chính Trung ương, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị để hoàn thiện Đề án.
Sau đó, Đề án sẽ được trình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thay thế Quy định số 211-QĐ/TW, ngày 25/12/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) vừa qua.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2021
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục “đốt lò” thiêu tham nhũng: Ai vào tầm ngắm?
Như Sputnik đã thông tin trước đó, trong Báo cáo Chính phủ gửi các cơ quan Quốc hội về công tác phòng, chống tham nhũng đầu tuần này cho thấy, tệ nạn tham nhũng ở Việt Nam đã có chiều hướng giảm, góp phần quan trọng làm trong sạch bộ máy Đảng và Nhà nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần quan trọng nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Chính phủ cho biết, thông qua hơn 3.108 cuộc thanh kiểm tra đã phát hiện 276 vụ việc và 376 người vi phạm, đã xử lý hành chính 188 người, kiến nghị thu hồi 50,8 tỷ đồng, thu hồi được 43 tỷ đồng.
Đồng thời, các cấp, các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng của 26.576 lượt cán bộ, công chức, viên chức.
Đã có hơn 1,28 triệu người kê khai tài sản, thu nhập. Số bản kê khai đã hoàn thành công khai đạt 99% số đã kê khai.
Có 51 người đứng đầu đã bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, trong đó 16 người bị xử lý hình sự, 35 người đã bị xử lý kỷ luật.
Kết luận cuộc họp của Bộ Chính trị hôm nay, nhà lãnh đạo Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, việc Bộ Chính trị quyết định sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng để chỉ đạo phòng, chống cả tham nhũng và tiêu cực tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
“Đó là quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực quyết liệt, không ngừng, không nghỉ, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi và sự tin tưởng của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng”, Tổng Bí thư khẳng định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала