Блокнот и елочные новогодние игрушки - Sputnik Việt Nam, 1920
Tổng kết 2021 và Dự báo 2022
Sputnik điểm lại các sự kiện, xu hướng chính trên thế giới và ở Việt Nam năm qua cùng những phân tích, dự báo cho năm 2022.

Trái tim tan vỡ và trò chơi của các chú tiểu: Giải thưởng cuộc thi ảnh quốc tế IPA 2021

Đã công bố danh tính những người chiến thắng trong cuộc thi ảnh quốc tế International Photo Awards 2021.
Giải thưởng Nhiếp ảnh Quốc tế (The International Photography Awards - IPA) đã xướng danh các tác giả giành giải trong cuộc thi thường niên dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nghiệp dư và sinh viên ngành nghệ thuật nhiếp ảnh.
Sputnik giới thiệu các tác giả và tác phẩm chiến thắng trong các hạng mục khác nhau và top ảnh hàng đầu tại cuộc thi International Photo Awards 2021.
© Ảnh : Art Streiber /IPA

Ảnh «Lady Gaga» của nhiếp ảnh gia Mỹ Art Streiber, giành giải «Nhiếp ảnh gia của năm» tại cuộc thi International Photography Awards 2021

Ảnh «Lady Gaga» của nhiếp ảnh gia Mỹ Art Streiber, giành giải «Nhiếp ảnh gia của năm» tại cuộc thi International Photography Awards 2021 - Sputnik Việt Nam
1/24

Ảnh «Lady Gaga» của nhiếp ảnh gia Mỹ Art Streiber, giành giải «Nhiếp ảnh gia của năm» tại cuộc thi International Photography Awards 2021

© Ảnh : Luca Fornaciari / IPA

Ảnh «Vươn tới vũ trụ» của nhiếp ảnh gia Ý Luca Fornaciari, giành giải Nhất trong hạng mục «Thiên nhiên / Thiên văn» tại cuộc thi International Photography Awards 2021

Ảnh «Vươn tới vũ trụ» của nhiếp ảnh gia Ý Luca Fornaciari, giành giải Nhất trong hạng mục «Thiên nhiên / Thiên văn» tại cuộc thi International Photography Awards 2021 - Sputnik Việt Nam
2/24

Ảnh «Vươn tới vũ trụ» của nhiếp ảnh gia Ý Luca Fornaciari, giành giải Nhất trong hạng mục «Thiên nhiên / Thiên văn» tại cuộc thi International Photography Awards 2021

© Ảnh : Mel D Cole / IPA

Ảnh «Bạo loạn tại Điện Capitol 1.6.21» của tác giả Mỹ Mel D Cole, giành giải «Phóng viên ảnh của năm» tại cuộc thi International Photography Awards 2021

Ảnh «Bạo loạn tại Điện Capitol 1.6.21» của tác giả Mỹ Mel D Cole, giành giải «Phóng viên ảnh của năm» tại cuộc thi International Photography Awards 2021 - Sputnik Việt Nam
3/24

Ảnh «Bạo loạn tại Điện Capitol 1.6.21» của tác giả Mỹ Mel D Cole, giành giải «Phóng viên ảnh của năm» tại cuộc thi International Photography Awards 2021

© Ảnh : Angélique Boissière / IPA

Ảnh «Marées» của nhiếp ảnh gia Pháp Angélique Boissière, giành giải «Nhiếp ảnh gia của năm» trong hạng mục «Ảnh Analog/ Nhiếp ảnh gia phim» tại cuộc thi International Photography Awards 2021

Ảnh «Marées» của nhiếp ảnh gia Pháp Angélique Boissière, giành giải «Nhiếp ảnh gia của năm» trong hạng mục «Ảnh Analog/ Nhiếp ảnh gia phim» tại cuộc thi International Photography Awards 2021 - Sputnik Việt Nam
4/24

Ảnh «Marées» của nhiếp ảnh gia Pháp Angélique Boissière, giành giải «Nhiếp ảnh gia của năm» trong hạng mục «Ảnh Analog/ Nhiếp ảnh gia phim» tại cuộc thi International Photography Awards 2021

© Ảnh : Dmitriy Ryabov / IPA

Ảnh «Trái tim tan vỡ» của nhiếp ảnh gia Nga Dmitriy Ryabov, giành giải Nhất trong hạng mục «Analog / Điện ảnh / Mỹ thuật» tại cuộc thi International Photography Awards 2021

Ảnh «Trái tim tan vỡ» của nhiếp ảnh gia Nga Dmitriy Ryabov, giành giải Nhất trong hạng mục «Analog / Điện ảnh / Mỹ thuật» tại cuộc thi International Photography Awards 2021 - Sputnik Việt Nam
5/24

Ảnh «Trái tim tan vỡ» của nhiếp ảnh gia Nga Dmitriy Ryabov, giành giải Nhất trong hạng mục «Analog / Điện ảnh / Mỹ thuật» tại cuộc thi International Photography Awards 2021

© Ảnh : Pedro Jarque Krebs / IPA

Ảnh «Động vật» của nhiếp ảnh gia Peru Pedro Jarque Krebs, giành giải Nhất trong hạng mục «Thiên nhiên / Động vật hoang dã» tại cuộc thi International Photography Awards 2021

Ảnh «Động vật» của nhiếp ảnh gia Peru Pedro Jarque Krebs, giành giải Nhất trong hạng mục «Thiên nhiên / Động vật hoang dã» tại cuộc thi International Photography Awards 2021 - Sputnik Việt Nam
6/24

Ảnh «Động vật» của nhiếp ảnh gia Peru Pedro Jarque Krebs, giành giải Nhất trong hạng mục «Thiên nhiên / Động vật hoang dã» tại cuộc thi International Photography Awards 2021

© Ảnh : Amru Salahuddien / IPA

Ảnh «Tranh đấu vì thủ đô» của nhiếp ảnh gia Canada Amru Salahuddien, giành giải Nhất trong hạng mục «Biên tập / Báo chí / Tin tức chung» tại cuộc thi International Photography Awards 2021

Ảnh «Tranh đấu vì thủ đô» của nhiếp ảnh gia Canada Amru Salahuddien, giành giải Nhất trong hạng mục «Biên tập / Báo chí / Tin tức chung» tại cuộc thi International Photography Awards 2021 - Sputnik Việt Nam
7/24

Ảnh «Tranh đấu vì thủ đô» của nhiếp ảnh gia Canada Amru Salahuddien, giành giải Nhất trong hạng mục «Biên tập / Báo chí / Tin tức chung» tại cuộc thi International Photography Awards 2021

© Ảnh : Chong Kok Yew / IPA

Ảnh «Lễ hội Qingshan King» của nhiếp ảnh gia Malaysia Chong Kok Yew, đoạt giải «Nhiếp ảnh gia sự kiện của năm» tại cuộc thi International Photography Awards 2021

Ảnh «Lễ hội Qingshan King» của nhiếp ảnh gia Malaysia Chong Kok Yew, đoạt giải «Nhiếp ảnh gia sự kiện của năm» tại cuộc thi International Photography Awards 2021 - Sputnik Việt Nam
8/24

Ảnh «Lễ hội Qingshan King» của nhiếp ảnh gia Malaysia Chong Kok Yew, đoạt giải «Nhiếp ảnh gia sự kiện của năm» tại cuộc thi International Photography Awards 2021

© Ảnh : Shanks / IPA

Ảnh trong loạt «Giải cứu» của nhiếp ảnh gia Afghanistan Shanks, giành giải Nhất trong hạng mục «Đặc biệt/Chụp bằng điện thoại thông minh» tại cuộc thi International Photography Awards 2021

Ảnh trong loạt «Giải cứu» của nhiếp ảnh gia Afghanistan Shanks, giành giải Nhất trong hạng mục «Đặc biệt/Chụp bằng điện thoại thông minh» tại cuộc thi International Photography Awards 2021 - Sputnik Việt Nam
9/24

Ảnh trong loạt «Giải cứu» của nhiếp ảnh gia Afghanistan Shanks, giành giải Nhất trong hạng mục «Đặc biệt/Chụp bằng điện thoại thông minh» tại cuộc thi International Photography Awards 2021

© Ảnh : Alexey Tsiler / IPA

Ảnh «Hồ thiên nga» của nhiếp ảnh gia Nga Alexey Tsiler, giành giải Nhất trong hạng mục «Sự kiện / Các cuộc thi khác» của cuộc thi International Photography Awards 2021

Ảnh «Hồ thiên nga» của nhiếp ảnh gia Nga Alexey Tsiler, giành giải Nhất trong hạng mục «Sự kiện / Các cuộc thi khác» của cuộc thi International Photography Awards 2021 - Sputnik Việt Nam
10/24

Ảnh «Hồ thiên nga» của nhiếp ảnh gia Nga Alexey Tsiler, giành giải Nhất trong hạng mục «Sự kiện / Các cuộc thi khác» của cuộc thi International Photography Awards 2021

© Ảnh : John Huet / IPA

Ảnh trong loạt «Khát vọng» của nhiếp ảnh gia Mỹ John Huet, đoạt giải «Nhiếp ảnh gia quảng cáo của năm» tại cuộc thi International Photography Awards 2021

Ảnh trong loạt «Khát vọng» của nhiếp ảnh gia Mỹ John Huet, đoạt giải «Nhiếp ảnh gia quảng cáo của năm» tại cuộc thi International Photography Awards 2021 - Sputnik Việt Nam
11/24

Ảnh trong loạt «Khát vọng» của nhiếp ảnh gia Mỹ John Huet, đoạt giải «Nhiếp ảnh gia quảng cáo của năm» tại cuộc thi International Photography Awards 2021

© Ảnh : Tom Putt / IPA

Ảnh từ loạt «Trầm tích độc hại» của nhiếp ảnh gia Australia Tom Putt, giải Nhất hạng mục «Thiên nhiên / Chụp từ trên không/drone» tại cuộc thi International Photography Awards 2021

Ảnh từ loạt «Trầm tích độc hại» của nhiếp ảnh gia Australia Tom Putt, giải Nhất hạng mục «Thiên nhiên / Chụp từ trên không/drone» tại cuộc thi International Photography Awards 2021 - Sputnik Việt Nam
12/24

Ảnh từ loạt «Trầm tích độc hại» của nhiếp ảnh gia Australia Tom Putt, giải Nhất hạng mục «Thiên nhiên / Chụp từ trên không/drone» tại cuộc thi International Photography Awards 2021

© Ảnh : Youlin Wu / IPA

Ảnh «Buzkashi» của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Youlin Wu, chiến thắng trong hạng mục «Sự kiện / Các cuộc thi khác» của cuộc thi International Photography Awards 2021Buzkashi.

Ảnh «Buzkashi» của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Youlin Wu, chiến thắng trong hạng mục «Sự kiện / Các cuộc thi khác» của cuộc thi International Photography Awards 2021Buzkashi. - Sputnik Việt Nam
13/24

Ảnh «Buzkashi» của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Youlin Wu, chiến thắng trong hạng mục «Sự kiện / Các cuộc thi khác» của cuộc thi International Photography Awards 2021Buzkashi.

© Ảnh : Javid Tafazoli / IPA

Ảnh «Cầu nguyện» của nhiếp ảnh gia Iran Javid Tafazoli, giành giải Nhì trong hạng mục «Con người / Đời sống» của cuộc thiInternational Photography Awards 2021

Ảnh «Cầu nguyện» của nhiếp ảnh gia Iran Javid Tafazoli, giành giải Nhì trong hạng mục «Con người / Đời sống» của cuộc thiInternational Photography Awards 2021 - Sputnik Việt Nam
14/24

Ảnh «Cầu nguyện» của nhiếp ảnh gia Iran Javid Tafazoli, giành giải Nhì trong hạng mục «Con người / Đời sống» của cuộc thiInternational Photography Awards 2021

© Ảnh : Andre Magarao / IPA

Ảnh từ loạt «Hành động và ánh sáng» của nhiếp ảnh gia Brazil Andre Magarao, giành giải Ba trong hạng mục «Biên tập / Báo chí, Thể thao» của cuộc thi International Photography Awards 2021

Ảnh từ loạt «Hành động và ánh sáng» của nhiếp ảnh gia Brazil Andre Magarao, giành giải Ba trong hạng mục «Biên tập / Báo chí, Thể thao» của cuộc thi International Photography Awards 2021 - Sputnik Việt Nam
15/24

Ảnh từ loạt «Hành động và ánh sáng» của nhiếp ảnh gia Brazil Andre Magarao, giành giải Ba trong hạng mục «Biên tập / Báo chí, Thể thao» của cuộc thi International Photography Awards 2021

© Ảnh : Mariya mahagon Makhnacheva / IPA

Ảnh «Serafim» của nhiếp ảnh gia Nga Mariya mahagon Makhnacheva, giành giải Ba trong hạng mục «Quảng cáo / Âm nhạc» của cuộc thi International Photography Awards 2021

Ảnh «Serafim» của nhiếp ảnh gia Nga Mariya mahagon Makhnacheva, giành giải Ba trong hạng mục «Quảng cáo / Âm nhạc» của cuộc thi International Photography Awards 2021 - Sputnik Việt Nam
16/24

Ảnh «Serafim» của nhiếp ảnh gia Nga Mariya mahagon Makhnacheva, giành giải Ba trong hạng mục «Quảng cáo / Âm nhạc» của cuộc thi International Photography Awards 2021

© Ảnh : Julia Anna Gospodarou / IPA

Ảnh «Bay đi» của nhiếp ảnh gia Hy Lạp Julia Anna Gospodarou, đoạt giải «Nhiếp ảnh gia kiến ​​trúc của năm» tại cuộc thi International Photography Awards 2021

Ảnh «Bay đi» của nhiếp ảnh gia Hy Lạp Julia Anna Gospodarou, đoạt giải «Nhiếp ảnh gia kiến ​​trúc của năm» tại cuộc thi International Photography Awards 2021 - Sputnik Việt Nam
17/24

Ảnh «Bay đi» của nhiếp ảnh gia Hy Lạp Julia Anna Gospodarou, đoạt giải «Nhiếp ảnh gia kiến ​​trúc của năm» tại cuộc thi International Photography Awards 2021

© Ảnh : Liselotte Schuppers / IPA

Ảnh «Phía bên kia những con ngựa» của nhiếp ảnh gia Hà Lan Liselotte Schuppers, đoạt giải «Nhiếp ảnh gia thiên nhiên của năm» tại cuộc thi International Photography Awards 2021

Ảnh «Phía bên kia những con ngựa» của nhiếp ảnh gia Hà Lan Liselotte Schuppers, đoạt giải «Nhiếp ảnh gia thiên nhiên của năm» tại cuộc thi International Photography Awards 2021 - Sputnik Việt Nam
18/24

Ảnh «Phía bên kia những con ngựa» của nhiếp ảnh gia Hà Lan Liselotte Schuppers, đoạt giải «Nhiếp ảnh gia thiên nhiên của năm» tại cuộc thi International Photography Awards 2021

© Ảnh : Shilpa Narayanan / IPA

Ảnh «Những góc nhỏ - Ảnh phim trong thời trang» của nhiếp ảnh gia Ấn Độ Shilpa Narayanan, giành giải «Đóng băng trong chuyển động/Nhiếp ảnh gia video của năm» tại cuộc thi International Photography Awards 2021

Ảnh «Những góc nhỏ - Ảnh phim trong thời trang» của nhiếp ảnh gia Ấn Độ Shilpa Narayanan, giành giải «Đóng băng trong chuyển động/Nhiếp ảnh gia video của năm» tại cuộc thi International Photography Awards 2021 - Sputnik Việt Nam
19/24

Ảnh «Những góc nhỏ - Ảnh phim trong thời trang» của nhiếp ảnh gia Ấn Độ Shilpa Narayanan, giành giải «Đóng băng trong chuyển động/Nhiếp ảnh gia video của năm» tại cuộc thi International Photography Awards 2021

© Ảnh : Yuuki Harada / IPA

Ảnh «Tốt đẹp nhất trên đời» của nhiếp ảnh gia Nhật Bản Yuuki Harada, giành giải Ba trong hạng mục «Con người / Đám cưới» tại cuộc thi International Photography Awards 2021

Ảnh «Tốt đẹp nhất trên đời» của nhiếp ảnh gia Nhật Bản Yuuki Harada, giành giải Ba trong hạng mục «Con người / Đám cưới» tại cuộc thi International Photography Awards 2021 - Sputnik Việt Nam
20/24

Ảnh «Tốt đẹp nhất trên đời» của nhiếp ảnh gia Nhật Bản Yuuki Harada, giành giải Ba trong hạng mục «Con người / Đám cưới» tại cuộc thi International Photography Awards 2021

© Ảnh : Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz / IPA

Ảnh «Côn trùng» của nhiếp ảnh gia Tây Ban Nha Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz, giành giải Ba trong hạng mục «Thiên nhiên / Macro» tại cuộc thi International Photography Awards 2021

Ảnh «Côn trùng» của nhiếp ảnh gia Tây Ban Nha Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz, giành giải Ba trong hạng mục «Thiên nhiên / Macro» tại cuộc thi International Photography Awards 2021 - Sputnik Việt Nam
21/24

Ảnh «Côn trùng» của nhiếp ảnh gia Tây Ban Nha Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz, giành giải Ba trong hạng mục «Thiên nhiên / Macro» tại cuộc thi International Photography Awards 2021

© Ảnh : Pygmalion Karatzas / IPA

Ảnh «Dự án Typhoon-Thassos» của nhiếp ảnh gia Hy Lạp Pygmalion Karatzas, giành giải Nhất trong hạng mục «Đặc biệt / Du lịch / Đam mê lữ hành» tại cuộc thi International Photography Awards 2021

Ảnh «Dự án Typhoon-Thassos» của nhiếp ảnh gia Hy Lạp Pygmalion Karatzas, giành giải Nhất trong hạng mục «Đặc biệt / Du lịch / Đam mê lữ hành» tại cuộc thi International Photography Awards 2021 - Sputnik Việt Nam
22/24

Ảnh «Dự án Typhoon-Thassos» của nhiếp ảnh gia Hy Lạp Pygmalion Karatzas, giành giải Nhất trong hạng mục «Đặc biệt / Du lịch / Đam mê lữ hành» tại cuộc thi International Photography Awards 2021

© Ảnh : Mikael Owunna / IPA

Ảnh «Thực thể vô hạn» của nhiếp ảnh gia Mỹ Mikael Owunna, đoạt giải «Nhiếp Ảnh gia nghệ thuật của năm» tại cuộc thi International Photography Awards 2021

Ảnh «Thực thể vô hạn» của nhiếp ảnh gia Mỹ Mikael Owunna, đoạt giải «Nhiếp Ảnh gia nghệ thuật của năm» tại cuộc thi International Photography Awards 2021 - Sputnik Việt Nam
23/24

Ảnh «Thực thể vô hạn» của nhiếp ảnh gia Mỹ Mikael Owunna, đoạt giải «Nhiếp Ảnh gia nghệ thuật của năm» tại cuộc thi International Photography Awards 2021

© Ảnh : Ilhan Eroglu / IPA

Ảnh «Trò chơi của các chú tiểu» của nhiếp ảnh gia Thổ Nhĩ Kỳ Ilhan Eroglu, giải Nhì trong hạng mục «Đặc biệt / Du lịch / Đam mê lữ hành» tại cuộc thi International Photography Awards 2021

Ảnh «Trò chơi của các chú tiểu» của nhiếp ảnh gia Thổ Nhĩ Kỳ Ilhan Eroglu, giải Nhì trong hạng mục «Đặc biệt / Du lịch / Đam mê lữ hành» tại cuộc thi International Photography Awards 2021 - Sputnik Việt Nam
24/24

Ảnh «Trò chơi của các chú tiểu» của nhiếp ảnh gia Thổ Nhĩ Kỳ Ilhan Eroglu, giải Nhì trong hạng mục «Đặc biệt / Du lịch / Đam mê lữ hành» tại cuộc thi International Photography Awards 2021

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала