Có gì trong chuyến ‘vi hành’ về tỉnh của Tổng Bí thư?

© Ảnh : Trí Dũng– TTXVNTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Ban Thường vụ và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Ban Thường vụ và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2022
Ngày 22/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Hòa Bình. Đã lâu mới thấy Tổng Bí thư ‘vi hành’ về tỉnh, bên ngoài thủ đô Hà Nội, dù vẫn thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ Trung ương.
Trong chuyến thăm và làm việc đến Hòa Bình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tỉnh phải quan tâm giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai, không để phát sinh khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện đông người, vượt cấp, hình thành các điểm nóng
Lãnh đạo Đảng cũng yêu cầu tỉnh Hòa Bình phải kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Hòa Bình có vị trí chiến lược

Mục đích chuyến đi của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tới Hòa Bình lần này là để đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng của địa phương.
Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình đã báo cáo với Tổng Bí thư về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 của tỉnh.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2022
Việt Nam kỷ luật cán bộ sau cuộc họp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lắng nghe các ý kiến phát biểu của lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, ông vui mừng vì thấy Hòa Bình có nhiều đổi thay, phát triển hết sức sôi động.
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng biểu dương và đánh giá cao những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong thời gian qua.
Tổng Bí thư cũng chỉ ra những điểm đặc biệt trong vị trí địa lý chiến lược của Hòa Bình.
“Hòa Bình có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ vùng Tây Bắc của Tổ quốc, cầu nối giữa vùng Tây Bắc với Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ”, Tổng Bí thư nêu rõ.
Hòa Bình cũng là địa phương giàu truyền thống yêu nước cách mạng, nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc, tiêu biểu nhất là dân tộc Mường với các di sản văn hóa nổi tiếng như Mo Mường, sử thi Đẻ đất đẻ nước.
Đây cũng là nơi có thủy điện Hòa Bình - một trong những công trình thế kỷ, biểu tượng của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam.
“Đặc biệt trên địa bàn tỉnh có vùng an toàn khu cách mạng (vùng CT229) là căn cứ địa chiến lược đặc biệt quan trọng phục vụ cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước và Quân đội để lãnh đạo, chỉ huy, điều hành đất nước khi có chiến tranh hoặc trong các tình huống đặc biệt - đây là nhiệm vụ, sứ mệnh rất quan trọng của tỉnh Hoà Bình với Đảng, Nhà nước”, Tổng Bí thư nêu rõ.
Định hướng nhiệm vụ năm 2022, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Tổng Bí thư đề nghị lãnh đạo tỉnh Hòa Bình sớm nghiên cứu và cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt ra, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của tỉnh.
© Ảnh : Trí Dũng– TTXVNTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ và lãnh đạo tỉnh Hòa Bình
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ và lãnh đạo tỉnh Hòa Bình - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2022
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ và lãnh đạo tỉnh Hòa Bình
“Công việc quan trọng hàng đầu hiện nay là phải tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế”, Tổng Bí thư nói.
Cùng với đó, phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, quyết tâm giữ vững thành tích chống dịch của tỉnh trong thời gian qua.
Lãnh đạo tỉnh cũng phải tiếp tục phát huy vai trò y tế cơ sở của các tổ COVID cộng đồng, sự vào cuộc ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phát triển kinh tế-xã hội.

Đoàn kết nội bộ

Bàn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, các lãnh đạo của tỉnh phải chăm lo toàn diện hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phát huy đoàn kết nội bộ, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong nhân dân.
Theo Tổng Bí thư, các cấp ủy đảng không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
“Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Trong đó, cần thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2022
Mọi sự chú ý vẫn đang dồn về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Trao đổi sâu hơn với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, tỉnh cần phát huy hơn nữa các tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và các doanh nghiệp để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển.
“Phát triển có trọng tâm, trọng điểm, cân đối, hài hòa giữa các địa phương và giữa khu vực đô thị và nông thôn; phát triển công nghiệp gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và đô thị”, ông Nguyễn Phú Trọng lưu ý.
Địa phương cần hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan nông thôn.

Không để Hòa Bình ‘có điểm nóng

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, tỉnh Hòa Bình cần chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, làm cho giá trị của các di sản văn hóa thấm sâu, lan tỏa trong đời sống xã hội nhằm giáo dục lịch sử, truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc.
Bên cạnh đó, tỉnh phải mở rộng giao lưu văn hóa hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng nhân cách con người Hòa Bình phát triển toàn diện.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2022
Ở Việt Nam ‘đốt lò’ sẽ không còn là của riêng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng?
Tổng Bí thư tiếp tục giao nhiệm vụ cho tỉnh khai thác, phát huy có hiệu quả di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình gắn với phát triển du lịch, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.
Cùng với sự phát triển kinh tế, cần tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc trên địa bàn, các biện pháp giảm nghèo bền vững, bảo đảm công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Tổng Bí thư mong muốn tiếp tục thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc.
Các nhiệm vụ như giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội; tăng cường đấu tranh và tổ chức thực hiện có hiệu quả các đợt tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, phải được quán triệt.
“Quan tâm giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai, không để phát sinh khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện đông người, vượt cấp, hình thành các điểm nóng”, lãnh đạo Đảng lưu ý.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng với những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, phát huy truyền thống cách mạng anh hùng cùng với khát vọng phát triển và quyết tâm mới, khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình sẽ đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra, xứng đáng trở thành tỉnh phát triển, thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ.

Thăm doanh nghiệp FDI Nhật Bản

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp các kiến nghị của địa phương gửi Ban cán sự đảng Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, xem xét và làm việc trực tiếp với tỉnh để xử lý trên tinh thần tất cả vì sự nghiệp phát triển của Hoà Bình nói riêng và đất nước nói chung
Cùng ngày 22/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm, tặng quà và trò chuyện với công nhân lao động Công ty TNHH Nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ ra mắt cuốn sách - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2022
Cuốn sách vừa ra mắt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có gì đặc biệt?
Đây là doanh nghiệp FDI Nhật Bản có vốn đầu tư 11 triệu USD tại Hòa Bình. Doanh nghiệp sản xuất thấu kính, dòng thấu kính cao cấp này được xuất đi Nhật Bản, Malaysia, Hongkong và Đức.
Công ty kỹ thuật R Việt Nam cũng tiến hành nghiên cứu và sản xuất thấu kính quang học cao cấp cho camera, các phương tiện tự lái và dùng trong dụng cụ y tế. Hiện doanh nghiệp đang sản xuất 258 loại thấu kính quang học.
Hiện có gần 700 công nhân đang làm việc tại đây, thu nhập gần 8 triệu đồng/người, nộp ngân sách 10 tỷ đồng/năm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала