Vì sao Việt Nam phải bàn về làm trong sạch đội ngũ Công an ngay lúc này?

© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Phương HoaBộ Chính trị quán triệt và triền khai Nghị quyết số 12-NQ/TW về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới
Bộ Chính trị quán triệt và triền khai Nghị quyết số 12-NQ/TW về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.06.2022
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lý giải vì sao, vào lúc này, Bộ Chính trị phải bàn và ra Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại?
Trong đó, tiếp tục kiên định nguyên tắc, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối về mọi mặt đối với Công an nhân dân (CAND).

Đảng lãnh đạo tuyệt đối

Sáng nay (17/6), dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 16/3/2022 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 12. Nghị quyết của Bộ Chính trị lần này nhấn mạnh:

“Bất luận trong hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải luôn kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Công an nhân dân”, - Đại tướng Tô Lâm nêu rõ.

Nội dung được nhấn mạnh, có tầm quan trọng đặc biệt trong Nghị quyết, là xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Lãnh đạo Bộ Công an nêu rõ, đây là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu, có tính nguyên tắc và cũng là lý do tồn tại của lực lượng Công an.
Cùng với đó, Nghị quyết nêu rõ phải ưu tiên các nguồn lực để xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn kỷ cương, trật tự xã hội trong giai đoạn mới.
Tiếp tục khẳng định Công an nhân dân là "Lá chắn" và "Thanh bảo kiếm" bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết nhấn mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu cấp thiết, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI.
Thành phố Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.06.2022
“Cướp giật nhiều”: Công an TP.HCM ra Hà Nội học kinh nghiệm lập tổ liên ngành 141

Vì sao phải bàn về làm trong sạch đội ngũ Công an lúc này?

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lý giải vì sao vào lúc này Bộ Chính trị lại phải bàn và ra Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Lãnh đạo Đảng cho biết, dự báo thời gian tới, tình hình chính trị, an ninh thế giới có thể còn diễn biến phức tạp.

“Các thế lực thù địch không ngừng chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông, xung đột giữa các nước lớn, dịch bệnh toàn cầu... đã, đang và sẽ đặt ra những yêu cầu mới và thách thức lớn trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác giữ gìn an ninh, trật tự”, - Tổng Bí thư lưu ý.

Trong nước, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 về cơ bản đã được kiểm soát, kinh tế-xã hội tiếp tục được phục hồi, phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt trên nhiều mặt… tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, Việt Nam vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn.

“Đó là tệ tham nhũng, tiêu cực chưa được giải quyết triệt để; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi; vấn đề "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" vẫn chưa được ngăn chặn có hiệu quả... Đây vẫn là những thách thức lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định từ bên trong, gây mất niềm tin trong nhân dân”, - đồng chí Trọng nói.

Trên một số vùng chiến lược, địa bàn trọng điểm còn tiềm ẩn các yếu tố gây mất ổn định, không loại trừ khả năng xảy ra bạo loạn chính trị. An ninh truyền thống và phi truyền thống còn diễn biến phức tạp. Âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự diễn biến rất khó dự báo…
Tổng Bí thư cho biết, trong bối cảnh tình hình đó, để thực hiện tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đòi hỏi lực lượng CAND phải luôn luôn cảnh giác, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang; nỗ lực phấn đấu không ngừng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó.
Đồng thời, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, về mọi mặt của Đảng, lực lượng CAND cần tiếp tục nêu cao quyết tâm, thực hiện mạnh mẽ, có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chính vì vậy, Bộ Chính trị khoá XIII đã quyết định ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW về vấn đề đặc biệt quan trọng này.

“Đây cũng là việc làm hết sức có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và niềm tin tưởng tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng CAND", - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ.

“Thanh gươm” và “Lá chắn” của Đảng

Đối với những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết lần này của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Bộ Chính trị nhấn mạnh bất luận trong hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải luôn kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với CAND.
Về nhiệm vụ và giải pháp, Nghị quyết lần này đề ra khá đầy đủ và đồng bộ, gồm 7 nhóm vấn đề. Cụ thể là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự giám sát của nhân dân đối với lực lượng CAND; nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng CAND. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, bảo đảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ CAND theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở". Đổi mới công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy; tăng cường tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về CAND. Xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế hoạt động, phối hợp của lực lượng CAND. Bảo đảm tiềm lực cơ sở vật chất, trang bị hiện đại, đồng bộ. Đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân. Tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế phù hợp với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và bối cảnh tình hình mới.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu lên một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm đối với lực lượng CAND.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và trực Tết tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.01.2022
Lực lượng Không quân CAND sẽ sớm được trang bị máy bay
Theo đó, cần tiếp tục nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của Nghị quyết, nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Theo Tổng Bí thư, cần xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, chứ không phải chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng công an.
Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy đảng trong lực lượng công an phải luôn tuân thủ, thực hiện đầy đủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên tất cả các mặt công tác. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Đồng thời, phải nhận thức thật đúng và tăng cường quan hệ gắn bó giữa công an với các ngành, các cấp, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân trong thực thi nhiệm vụ; kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm an ninh, trật tự với phát triển kinh tế, xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại.

Quân đội và Công an phải là hai lực lượng nòng cốt, thực sự là “thanh kiếm” và “lá chắn”, là hai cánh của một con chim, bảo vệ, giữ gìn hoà bình, ổn định, phát triển đất nước, do đó, phải không ngừng củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa CAND với Quân đội nhân dân, phối hợp nhịp nhàng cùng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phục vụ phát triển kinh tế đất nước”, - Tổng Bí thư nêu rõ.

Người đứng đầu Đảng cũng bày tỏ chú trọng xây dựng lực lượng công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, thật sự liêm chính, gương mẫu, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, vì nhân dân quên mình; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, nghiêm minh, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, bảo đảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ CAND theo phương châm "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở".
Quan tâm chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong lực lượng CAND; bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng CAND.

“Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trước hết và ngay chính trong lực lượng công an”, - Tổng Bí thư quán triệt.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện để nêu cao ý chí chiến đấu; thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ đã dạy lực lượng Công an nhân dân. Phải coi đây là việc làm thường xuyên, rất hệ trọng, trở thành tiềm thức trong trái tim, khối óc và hành động thực tế trong công tác, chiến đấu hằng ngày của mình.

“Phải luôn luôn giữ mình cho thật trong sạch, thật vững vàng, không bị sa ngã trước bất cứ sự mua chuộc, lôi kéo nào của các phần tử xấu, "lợi ích nhóm"; không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường; không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm những việc ty tiện, đớn hèn, làm phương hại đến lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và lợi ích chính đáng của nhân dân”, - Tổng Bí thư lưu ý.

Chỉ có như thế mới bảo vệ được uy tín, danh dự thiêng liêng và phát huy được truyền thống anh hùng, cách mạng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, bảo đảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ Công an nhân dân theo phương châm "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở". Cơ bản giữ ổn định tổ chức bộ máy của Bộ Công an như hiện nay.

“Còn Đảng còn mình”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trước hết và ngay chính trong lực lượng Công an.

“Công an nhân dân phải thật sự liêm chính, thật sự trong sạch, thật sự vững mạnh; không được, tuyệt đối không được cậy quyền, cậy thế, lợi dụng cương vị và nghiệp vụ công tác để làm những việc bất chính”, - ông Trọng nhắc lại.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, ngay sau Hội nghị này, căn cứ vào Nghị quyết của Bộ Chính trị: Đảng đoàn Quốc hội cần lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng các dự án luật, pháp lệnh về an ninh, trật tự, bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ và cơ chế, chính sách phù hợp cho việc tổ chức, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của lực lượng Công an nhân dân; ưu tiên phân bổ ngân sách bảo đảm xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo lộ trình, mục tiêu đề ra.
Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng pháp luật về an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các tỉnh uỷ, thành uỷ tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch để thực hiện thật tốt Nghị quyết ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.
Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.06.2022
Thanh tra Chính phủ đối thoại với người dân Thủ Thiêm, vẫn căng thẳng vì chữ "ranh quy hoạch"
Đảng ủy Công an Trung ương cần phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục tổ chức tuyên truyền về Nghị quyết lần này của Bộ Chính trị. Với những nỗ lực và quyết tâm cao, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; với đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành, tận tuỵ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng, lực lượng Công an nhân dân đã đổi mới, nỗ lực phấn đấu rồi càng phải đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị lần này, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

“Toàn thể lực lượng Công an nhân dân hãy luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí của mình và thực hiện cho bằng được lời thề: "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; "Còn Đảng thì còn mình"; "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, - Tổng Bí thư kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала