Nhiếp ảnh gia Việt Nam đã giành giải nhất cuộc thi HIPA’S 11th season 'Nature'

Giải thưởng Nhiếp ảnh Quốc tế mang tên Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum (HIPA) công bố những người chiến thắng trong Mùa thứ 11 của cuộc thi "Nature" (Thiên nhiên). Trong số những người đoạt giải có nhiếp ảnh gia Việt Nam Nguyễn Vũ Cao.
© Ảnh : Henley Spiers/HIPA

Bức ảnh «Gannet Storm» (Cơn bão Gannet) được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Anh Henley Spiers, người chiến thắng giải Grand Prix của cuộc thi HIPA’S 11th season 'Nature'.

Bức ảnh «Gannet Storm» (Cơn bão Gannet) được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Anh Henley Spiers, người chiến thắng giải Grand Prix của cuộc thi HIPA’S 11th season 'Nature'. - Sputnik Việt Nam
1/15

Bức ảnh «Gannet Storm» (Cơn bão Gannet) được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Anh Henley Spiers, người chiến thắng giải Grand Prix của cuộc thi HIPA’S 11th season 'Nature'.

© Ảnh : Muhammad Alamsyah Rauf/HIPA

«Flour War» (Chiến tranh bột mì) được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Indonesia Muhammad Alamsyah Rauf, người đã giành vị trí số 1 trong hạng mục «Đen trắng» của cuộc thi HIPA’S 11th season 'Nature'.

«Flour War» (Chiến tranh bột mì) được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Indonesia Muhammad Alamsyah Rauf, người đã giành vị trí số 1 trong hạng mục «Đen trắng» của cuộc thi HIPA’S 11th season 'Nature'. - Sputnik Việt Nam
2/15

«Flour War» (Chiến tranh bột mì) được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Indonesia Muhammad Alamsyah Rauf, người đã giành vị trí số 1 trong hạng mục «Đen trắng» của cuộc thi HIPA’S 11th season 'Nature'.

© Ảnh : Nguyen Vu Cao/HIPA

Bức ảnh «Boats matrix « (Ma trận thuyền) của nhiếp ảnh gia Việt Nam Nguyễn Vũ Cao, người đã giành giải nhất hạng mục «Màu sắc» của HIPA’S 11th season 'Nature'

Bức ảnh «Boats matrix « (Ma trận thuyền) của nhiếp ảnh gia Việt Nam Nguyễn Vũ Cao, người đã giành giải nhất hạng mục «Màu sắc» của HIPA’S 11th season 'Nature' - Sputnik Việt Nam
3/15

Bức ảnh «Boats matrix « (Ma trận thuyền) của nhiếp ảnh gia Việt Nam Nguyễn Vũ Cao, người đã giành giải nhất hạng mục «Màu sắc» của HIPA’S 11th season 'Nature'

© Ảnh : Mohammad Radi Abdel Gani/HIPA

Bức ảnh «LAILA» của nhiếp ảnh gia người Guatemala Mohammad Radi Abdel Gani, người đã giành vị trí thứ 2 trong hạng mục «Chân dung» của HIPA’S 11th season 'Nature'.

Bức ảnh «LAILA» của nhiếp ảnh gia người Guatemala Mohammad Radi Abdel Gani, người đã giành vị trí thứ 2 trong hạng mục «Chân dung» của HIPA’S 11th season 'Nature'. - Sputnik Việt Nam
4/15

Bức ảnh «LAILA» của nhiếp ảnh gia người Guatemala Mohammad Radi Abdel Gani, người đã giành vị trí thứ 2 trong hạng mục «Chân dung» của HIPA’S 11th season 'Nature'.

© Ảnh : Shuchuan Liu/HIPA

Bức ảnh «Mount Fuji and Gate Bridge» (Núi Phú Sĩ và cổng cầu) của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Shuchuan Liu, giành vị trí thứ 2 trong hạng mục «Đen trắng» của HIPA’S 11th season 'Nature'.

Bức ảnh «Mount Fuji and Gate Bridge» (Núi Phú Sĩ và cổng cầu) của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Shuchuan Liu, giành vị trí thứ 2 trong hạng mục «Đen trắng» của HIPA’S 11th season 'Nature'. - Sputnik Việt Nam
5/15

Bức ảnh «Mount Fuji and Gate Bridge» (Núi Phú Sĩ và cổng cầu) của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Shuchuan Liu, giành vị trí thứ 2 trong hạng mục «Đen trắng» của HIPA’S 11th season 'Nature'.

© Ảnh : Nay Soemoe/HIPA

«Colourful Lifestyle» (Phong cách sống đầy màu sắc) được chụp bởi nhiếp ảnh gia Nay Soemoe (Myanmar), giành vị trí thứ 2 trong hạng mục «Màu sắc tổng thể» của HIPA’S 11th season 'Nature'.

«Colourful Lifestyle» (Phong cách sống đầy màu sắc) được chụp bởi nhiếp ảnh gia Nay Soemoe (Myanmar), giành vị trí thứ 2 trong hạng mục «Màu sắc tổng thể» của HIPA’S 11th season 'Nature'. - Sputnik Việt Nam
6/15

«Colourful Lifestyle» (Phong cách sống đầy màu sắc) được chụp bởi nhiếp ảnh gia Nay Soemoe (Myanmar), giành vị trí thứ 2 trong hạng mục «Màu sắc tổng thể» của HIPA’S 11th season 'Nature'.

© Ảnh : Iurii Pritisk/HIPA

«Code Morse» (Mã Morse) được chụp bởi nhiếp ảnh gia Nga Iurii Pritisk, giành vị trí thứ 2 trong hạng mục «Portfolio» của cuộc thi HIPA’S 11th season 'Nature'.

«Code Morse» (Mã Morse) được chụp bởi nhiếp ảnh gia Nga Iurii Pritisk, giành vị trí thứ 2 trong hạng mục «Portfolio» của cuộc thi HIPA’S 11th season 'Nature'. - Sputnik Việt Nam
7/15

«Code Morse» (Mã Morse) được chụp bởi nhiếp ảnh gia Nga Iurii Pritisk, giành vị trí thứ 2 trong hạng mục «Portfolio» của cuộc thi HIPA’S 11th season 'Nature'.

© Ảnh : Paul Nicklen/HIPA

Bức ảnh «Cold Pursuit» (Theo đuổi lạnh lùng) của nhiếp ảnh gia Canada Paul Nicklen, giành vị trí thứ nhất trong hạng mục «Portfolio» của HIPA’S 11th season 'Nature'.

Bức ảnh «Cold Pursuit» (Theo đuổi lạnh lùng) của nhiếp ảnh gia Canada Paul Nicklen, giành vị trí thứ nhất trong hạng mục «Portfolio» của HIPA’S 11th season 'Nature'. - Sputnik Việt Nam
8/15

Bức ảnh «Cold Pursuit» (Theo đuổi lạnh lùng) của nhiếp ảnh gia Canada Paul Nicklen, giành vị trí thứ nhất trong hạng mục «Portfolio» của HIPA’S 11th season 'Nature'.

© Ảnh : Ryo Minemizu/HIPA

Bức ảnh «Jumeirah» của nhiếp ảnh gia Nhật Bản Ryo Minemizu, giành vị trí số 1 trong hạng mục «Thiên nhiên» tại cuộc thi HIPA’S 11th season 'Nature'.

Bức ảnh «Jumeirah» của nhiếp ảnh gia Nhật Bản Ryo Minemizu, giành vị trí số 1 trong hạng mục «Thiên nhiên» tại cuộc thi HIPA’S 11th season 'Nature'. - Sputnik Việt Nam
9/15

Bức ảnh «Jumeirah» của nhiếp ảnh gia Nhật Bản Ryo Minemizu, giành vị trí số 1 trong hạng mục «Thiên nhiên» tại cuộc thi HIPA’S 11th season 'Nature'.

© Ảnh : Ali Saifaldeen/HIPA

«Relaxing in the rain» (Thư giãn trong mưa) của nhà nhiếp ảnh Qatar Ali Saifaldeen, giành vị trí số 1 trong hạng mục «Chân dung» HIPA’S 11th season 'Nature'.

«Relaxing in the rain» (Thư giãn trong mưa) của nhà nhiếp ảnh Qatar Ali Saifaldeen,  giành vị trí số 1 trong hạng mục «Chân dung» HIPA’S 11th season 'Nature'. - Sputnik Việt Nam
10/15

«Relaxing in the rain» (Thư giãn trong mưa) của nhà nhiếp ảnh Qatar Ali Saifaldeen, giành vị trí số 1 trong hạng mục «Chân dung» HIPA’S 11th season 'Nature'.

© Ảnh : Kristin Wright/HIPA

Bức ảnh « Fire ribbon» (Dải băng lửa) do nhiếp ảnh gia Mỹ Kristin Wright chụp, giành vị trí thứ 5 trong hạng mục «Thiên nhiên» tại cuộc thi HIPA’S 11th season 'Nature'.

Bức ảnh « Fire ribbon» (Dải băng lửa) do nhiếp ảnh gia Mỹ Kristin Wright chụp, giành vị trí thứ 5 trong hạng mục «Thiên nhiên» tại cuộc thi HIPA’S 11th season 'Nature'. - Sputnik Việt Nam
11/15

Bức ảnh « Fire ribbon» (Dải băng lửa) do nhiếp ảnh gia Mỹ Kristin Wright chụp, giành vị trí thứ 5 trong hạng mục «Thiên nhiên» tại cuộc thi HIPA’S 11th season 'Nature'.

© Ảnh : Aleksei Tsiler/HIPA

«Behind the ballet» (Phía sau vở ba lê) của nhiếp ảnh gia Nga Aleksei Tsiler, giành vị trí thứ 5 trong hạng mục «Portfolio» của cuộc thi HIPA’S 11th season 'Nature'.

«Behind the ballet» (Phía sau vở ba lê) của nhiếp ảnh gia Nga Aleksei Tsiler, giành vị trí thứ 5 trong hạng mục «Portfolio» của cuộc thi HIPA’S 11th season 'Nature'. - Sputnik Việt Nam
12/15

«Behind the ballet» (Phía sau vở ba lê) của nhiếp ảnh gia Nga Aleksei Tsiler, giành vị trí thứ 5 trong hạng mục «Portfolio» của cuộc thi HIPA’S 11th season 'Nature'.

© Ảnh : Marcio Cabral/HIPA

Tác phẩm «Fire Works» (Ngọn lửa) của nhiếp ảnh gia Brazil Marcio Cabral, giành vị trí thứ 2 trong hạng mục «Thiên nhiên» của HIPA’S 11th season 'Nature'.

Tác phẩm «Fire Works» (Ngọn lửa) của nhiếp ảnh gia Brazil Marcio Cabral, giành vị trí thứ 2 trong hạng mục «Thiên nhiên» của HIPA’S 11th season 'Nature'. - Sputnik Việt Nam
13/15

Tác phẩm «Fire Works» (Ngọn lửa) của nhiếp ảnh gia Brazil Marcio Cabral, giành vị trí thứ 2 trong hạng mục «Thiên nhiên» của HIPA’S 11th season 'Nature'.

© Ảnh : Liguo Chen/HIPA

«A view from above» (Cảnh từ trên cao) của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Liguo Chen, người giành vị trí thứ 3 trong hạng mục «Portfolio» của HIPA’S 11th season 'Nature'.

«A view from above» (Cảnh từ trên cao) của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Liguo Chen, người giành vị trí thứ 3 trong hạng mục «Portfolio» của HIPA’S 11th season 'Nature'. - Sputnik Việt Nam
14/15

«A view from above» (Cảnh từ trên cao) của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Liguo Chen, người giành vị trí thứ 3 trong hạng mục «Portfolio» của HIPA’S 11th season 'Nature'.

© Ảnh : Antonela Cunsolo/HIPA

«Bianca» của nhiếp ảnh gia Ý Antonela Cunsolo, giành vị trí thứ 5 trong hạng mục «Chân dung» của cuộc thi HIPA’S 11th season 'Nature'.

«Bianca» của nhiếp ảnh gia Ý Antonela Cunsolo, giành vị trí thứ 5 trong hạng mục «Chân dung» của cuộc thi HIPA’S 11th season 'Nature'. - Sputnik Việt Nam
15/15

«Bianca» của nhiếp ảnh gia Ý Antonela Cunsolo, giành vị trí thứ 5 trong hạng mục «Chân dung» của cuộc thi HIPA’S 11th season 'Nature'.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала