Những người chiến thắng trong cuộc thi International Photography Awards 2022

Giải thưởng Nhiếp ảnh Quốc tế sáng giá công bố những tác giả đoạt giải và lọt vào vòng chung kết của cuộc thi International Photography Awards 2022 dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và nghiệp dư.
Ban giám khảo quốc tế gồm các chuyên gia nhiếp ảnh tầm cỡ ngôi sao đã đánh giá hơn 14.000 bài dự thi từ 120 nước khắp thế giới để chọn ra những tác giả-tác phẩm chiến thắng dẫn đầu trong các hạng mục.
© Ảnh : Lars Beusker/IPA 2022

Ảnh từ loạt Once Upon A Time của nhiếp ảnh gia Đức Lars Beusker đoạt giải Nature Photographer Of the Year trong cuộc thi International Photography Awards 2022.

Ảnh từ loạt Once Upon A Time của nhiếp ảnh gia Đức Lars Beusker đoạt giải Nature Photographer Of the Year trong cuộc thi International Photography Awards 2022. - Sputnik Việt Nam
1/18

Ảnh từ loạt Once Upon A Time của nhiếp ảnh gia Đức Lars Beusker đoạt giải Nature Photographer Of the Year trong cuộc thi International Photography Awards 2022.

© Ảnh : Juan Carlos/IPA 2022

Ảnh từ loạt Abrazos Desde Kabul của nhiếp ảnh gia Salvador Juan Carlos, đoạt giải Editorial / Press Photographer Of the Yeartrong cuộc thi International Photography Awards 2022.

Ảnh từ loạt Abrazos Desde Kabul của nhiếp ảnh gia Salvador Juan Carlos, đoạt giải Editorial / Press Photographer Of the Yeartrong cuộc thi International Photography Awards 2022. - Sputnik Việt Nam
2/18

Ảnh từ loạt Abrazos Desde Kabul của nhiếp ảnh gia Salvador Juan Carlos, đoạt giải Editorial / Press Photographer Of the Yeartrong cuộc thi International Photography Awards 2022.

© Ảnh : Takeshi Kameyama/IPA 2022

Ảnh Tadami Line in Winter của nhiếp ảnh gia Nhật Bản Takeshi Kameyama, đoạt giải Nature Photographer Of the Year loại không chuyên trong cuộc thi International Photography Awards 2022.

Ảnh Tadami Line in Winter của nhiếp ảnh gia Nhật Bản Takeshi Kameyama, đoạt giải Nature Photographer Of the Year loại không chuyên trong cuộc thi International Photography Awards 2022. - Sputnik Việt Nam
3/18

Ảnh Tadami Line in Winter của nhiếp ảnh gia Nhật Bản Takeshi Kameyama, đoạt giải Nature Photographer Of the Year loại không chuyên trong cuộc thi International Photography Awards 2022.

© Ảnh : Adrian Donoghue/IPA 2022

Ảnh từ loạt The adventures of young Matilda của nhiếp ảnh gia Australia Adrian Donoghue, đoạt giải Fine Art Photographer Of the Year loại không chuyên trong cuộc thi International Photography Awards 2022.

Ảnh từ loạt The adventures of young Matilda của nhiếp ảnh gia Australia Adrian Donoghue, đoạt giải Fine Art Photographer Of the Year loại không chuyên trong cuộc thi International Photography Awards 2022. - Sputnik Việt Nam
4/18

Ảnh từ loạt The adventures of young Matilda của nhiếp ảnh gia Australia Adrian Donoghue, đoạt giải Fine Art Photographer Of the Year loại không chuyên trong cuộc thi International Photography Awards 2022.

© Ảnh : James Lightbown/IPA 2022

Ảnh từ loạt LA Ballers của nhiếp ảnh gia Anh James Lightbown, đoạt giải Sports Photographer Of the Year trong cuộc thi International Photography Awards 2022.

Ảnh từ loạt LA Ballers của nhiếp ảnh gia Anh James Lightbown, đoạt giải Sports Photographer Of the Year trong cuộc thi International Photography Awards 2022. - Sputnik Việt Nam
5/18

Ảnh từ loạt LA Ballers của nhiếp ảnh gia Anh James Lightbown, đoạt giải Sports Photographer Of the Year trong cuộc thi International Photography Awards 2022.

© Ảnh : Lukasz Spychala/IPA 2022

Ảnh Avenue of Stars của nhiếp ảnh gia Ba Lan Lukasz Spychala, đoạt giải Analog / Film Photographer Of the Year trong cuộc thi International Photography Awards 2022.

Ảnh Avenue of Stars của nhiếp ảnh gia Ba Lan Lukasz Spychala, đoạt giải Analog / Film Photographer Of the Year trong cuộc thi International Photography Awards 2022. - Sputnik Việt Nam
6/18

Ảnh Avenue of Stars của nhiếp ảnh gia Ba Lan Lukasz Spychala, đoạt giải Analog / Film Photographer Of the Year trong cuộc thi International Photography Awards 2022.

© Ảnh : Peter Zarkob/IPA 2022

Ảnh Teamwork của nhiếp ảnh gia Tây Ban Nha Peter Zarkob, đoạt giải Sports Photographer Of the Year loại không chuyên trong cuộc thi International Photography Awards 2022.

Ảnh Teamwork của nhiếp ảnh gia Tây Ban Nha Peter Zarkob, đoạt giải Sports Photographer Of the Year loại không chuyên trong cuộc thi International Photography Awards 2022. - Sputnik Việt Nam
7/18

Ảnh Teamwork của nhiếp ảnh gia Tây Ban Nha Peter Zarkob, đoạt giải Sports Photographer Of the Year loại không chuyên trong cuộc thi International Photography Awards 2022.

© Ảnh : Martin Stranka/IPA 2022

Ảnh từ loạt Beautiful Accidents của nhiếp ảnh gia Séc Martin Stranka, đoạt giải Special Photographer Of the Year trong cuộc thi International Photography Awards 2022.

Ảnh từ loạt Beautiful Accidents của nhiếp ảnh gia Séc Martin Stranka, đoạt giải Special Photographer Of the Year trong cuộc thi International Photography Awards 2022. - Sputnik Việt Nam
8/18

Ảnh từ loạt Beautiful Accidents của nhiếp ảnh gia Séc Martin Stranka, đoạt giải Special Photographer Of the Year trong cuộc thi International Photography Awards 2022.

© Ảnh : Gregory Coutros/IPA 2022

Ảnh từ loạt In Response.... của nhiếp ảnh gia Mỹ Gregory Coutros, đoạt giải Event Photographer Of the Year loại không chuyên trong cuộc thi International Photography Awards 2022.

Ảnh từ loạt In Response.... của nhiếp ảnh gia Mỹ Gregory Coutros, đoạt giải Event Photographer Of the Year loại không chuyên trong cuộc thi International Photography Awards 2022. - Sputnik Việt Nam
9/18

Ảnh từ loạt In Response.... của nhiếp ảnh gia Mỹ Gregory Coutros, đoạt giải Event Photographer Of the Year loại không chuyên trong cuộc thi International Photography Awards 2022.

© Ảnh : 一凡 吴/IPA 2022

Ảnh từ loạt tác phẩm «Trái tim đô thị» của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Nhất Phàm Ngô, đoạt giải Architecture Photographer Of the Year loại không chuyên trong cuộc thi International Photography Awards 2022.

Ảnh từ loạt tác phẩm «Trái tim đô thị» của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Nhất Phàm Ngô, đoạt giải Architecture Photographer Of the Year loại không chuyên trong cuộc thi International Photography Awards 2022. - Sputnik Việt Nam
10/18

Ảnh từ loạt tác phẩm «Trái tim đô thị» của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Nhất Phàm Ngô, đoạt giải Architecture Photographer Of the Year loại không chuyên trong cuộc thi International Photography Awards 2022.

© Ảnh : Aaron Anderson/IPA 2022

Ảnh The Journey của nhiếp ảnh gia Mỹ Aaron Anderson, đoạt giải People Photographer Of the Year trong cuộc thi International Photography Awards 2022.

Ảnh The Journey của nhiếp ảnh gia Mỹ Aaron Anderson, đoạt giải People Photographer Of the Year trong cuộc thi International Photography Awards 2022. - Sputnik Việt Nam
11/18

Ảnh The Journey của nhiếp ảnh gia Mỹ Aaron Anderson, đoạt giải People Photographer Of the Year trong cuộc thi International Photography Awards 2022.

© Ảnh : Yi Han & Yaorong Lu/IPA 2022

Ảnh từ loạt Adrian's Adventure của các nhiếp ảnh gia Trung Quốc Yi Han & Yaorong Lu, đoạt giải People Photographer Of the Year loại không chuyên trong cuộc thi International Photography Awards 2022.

Ảnh từ loạt Adrian's Adventure của các nhiếp ảnh gia Trung Quốc Yi Han & Yaorong Lu, đoạt giải People Photographer Of the Year loại không chuyên trong cuộc thi International Photography Awards 2022. - Sputnik Việt Nam
12/18

Ảnh từ loạt Adrian's Adventure của các nhiếp ảnh gia Trung Quốc Yi Han & Yaorong Lu, đoạt giải People Photographer Of the Year loại không chuyên trong cuộc thi International Photography Awards 2022.

© Ảnh : Imani McCray/IPA 2022

Ảnh từ loạt Juxtaposition của nhiếp ảnh gia Mỹ Imani McCray, đoạt giải Nhì ở hạng mục Editorial/Press/Political trong cuộc thi International Photography Awards 2022.

Ảnh từ loạt Juxtaposition của nhiếp ảnh gia Mỹ Imani McCray, đoạt giải Nhì ở hạng mục Editorial/Press/Political trong cuộc thi International Photography Awards 2022. - Sputnik Việt Nam
13/18

Ảnh từ loạt Juxtaposition của nhiếp ảnh gia Mỹ Imani McCray, đoạt giải Nhì ở hạng mục Editorial/Press/Political trong cuộc thi International Photography Awards 2022.

© Ảnh : Janan Chen/IPA 2022

Ảnh từ loạt Red của nhiếp ảnh gia Đài Loan Janan Chen, đoạt giải Special Photographer Of the Year trong cuộc thi International Photography Awards 2022.

Ảnh từ loạt Red của nhiếp ảnh gia Đài Loan Janan Chen, đoạt giải Special Photographer Of the Year trong cuộc thi International Photography Awards 2022. - Sputnik Việt Nam
14/18

Ảnh từ loạt Red của nhiếp ảnh gia Đài Loan Janan Chen, đoạt giải Special Photographer Of the Year trong cuộc thi International Photography Awards 2022.

© Ảnh : Nils Riedweg/IPA 2022

Ảnh từ loạt Dystopia của nhiếp ảnh gia Thụy Sĩ Nils Riedweg, đoạt giải Fine Art Photographer Of the Year trong cuộc thi International Photography Awards 2022.

Ảnh từ loạt Dystopia của nhiếp ảnh gia Thụy Sĩ Nils Riedweg, đoạt giải Fine Art Photographer Of the Year trong cuộc thi International Photography Awards 2022. - Sputnik Việt Nam
15/18

Ảnh từ loạt Dystopia của nhiếp ảnh gia Thụy Sĩ Nils Riedweg, đoạt giải Fine Art Photographer Of the Year trong cuộc thi International Photography Awards 2022.

© Ảnh : Alessandro Iasevoli/IPA 2022

Ảnh từ loạt Fiesta de los Toros in Giron của nhiếp ảnh gia ÝAlessandro Iasevoli, đoạt giải Event Photographer Of the Year trong cuộc thi International Photography Awards 2022.

Ảnh từ loạt Fiesta de los Toros in Giron của nhiếp ảnh gia ÝAlessandro Iasevoli, đoạt giải Event Photographer Of the Year trong cuộc thi International Photography Awards 2022. - Sputnik Việt Nam
16/18

Ảnh từ loạt Fiesta de los Toros in Giron của nhiếp ảnh gia ÝAlessandro Iasevoli, đoạt giải Event Photographer Of the Year trong cuộc thi International Photography Awards 2022.

© Ảnh : Ramin Barzegar/IPA 2022

Ảnh từ loạt My Vision của nhiếp ảnh gia Mỹ Ramin Barzegar, đoạt giải Architecture Photographer Of the Year trong cuộc thi International Photography Awards 2022.

Ảnh từ loạt My Vision của nhiếp ảnh gia Mỹ Ramin Barzegar, đoạt giải Architecture Photographer Of the Year trong cuộc thi International Photography Awards 2022. - Sputnik Việt Nam
17/18

Ảnh từ loạt My Vision của nhiếp ảnh gia Mỹ Ramin Barzegar, đoạt giải Architecture Photographer Of the Year trong cuộc thi International Photography Awards 2022.

© Ảnh : Andy Anderson/IPA 2022

Ảnh từ loạt The Sherpa Project của nhiếp ảnh gia Mỹ Andy Anderson, đoạt giải Nhì ở hạng mục Deeper Perspective trong cuộc thi International Photography Awards 2022.

Ảnh từ loạt The Sherpa Project của nhiếp ảnh gia Mỹ Andy Anderson, đoạt giải Nhì ở hạng mục Deeper Perspective trong cuộc thi International Photography Awards 2022. - Sputnik Việt Nam
18/18

Ảnh từ loạt The Sherpa Project của nhiếp ảnh gia Mỹ Andy Anderson, đoạt giải Nhì ở hạng mục Deeper Perspective trong cuộc thi International Photography Awards 2022.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала