Multimedia
Những bức ảnh thay ngàn lời nói. Xem những gì đang xảy ra trên thế giới từ góc nhìn trực quan với thư viện ảnh, đồ họa thông tin và nội dung đa phương tiện khác từ Sputnik.

"Ngước nhìn bầu trời": Các giải thưởng trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023

Đăng ký
Những người chiến thắng trong cuộc thi sáng giá «Nhiếp ảnh gia của năm với thiên nhiên hoang dã» do Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên tổ chức đã được bình chọn qua 49.957 tác phẩm dự thi từ 95 nước.
© Ảnh : Jacquie Matechuk/NPOTY 2023

Ảnh «He Looking to the Heavens» của nhiếp ảnh gia Canada Jacquie Matechuk, đoạt giải Nhất hạng mục Động vật có vú trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023

Ảnh «He Looking to the Heavens» của nhiếp ảnh gia Canada Jacquie Matechuk, đoạt giải Nhất hạng mục Động vật có vú trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023 - Sputnik Việt Nam
1/18

Ảnh «He Looking to the Heavens» của nhiếp ảnh gia Canada Jacquie Matechuk, đoạt giải Nhất hạng mục Động vật có vú trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023

© Ảnh : Őrsi Ákos/NPOTY 2023

Ảnh «Walk on the hill» của nhiếp ảnh gia Hungary Őrsi Ákos, đoạt giải Nhất hạng mục Tuổi trẻ trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023

Ảnh «Walk on the hill» của nhiếp ảnh gia Hungary Őrsi Ákos, đoạt giải Nhất hạng mục Tuổi trẻ trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023 - Sputnik Việt Nam
2/18

Ảnh «Walk on the hill» của nhiếp ảnh gia Hungary Őrsi Ákos, đoạt giải Nhất hạng mục Tuổi trẻ trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023

© Ảnh : Renee Capozzola/NPOTY 2023

Ảnh «Paper Nautilus Rider» của nhiếp ảnh gia Mỹ Renee Capozzola, đoạt giải Nhất hạng mục Dưới nước trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023

Ảnh «Paper Nautilus Rider» của nhiếp ảnh gia Mỹ Renee Capozzola, đoạt giải Nhất hạng mục Dưới nước trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023 - Sputnik Việt Nam
3/18

Ảnh «Paper Nautilus Rider» của nhiếp ảnh gia Mỹ Renee Capozzola, đoạt giải Nhất hạng mục Dưới nước trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023

© Ảnh : Minghui Yuan/NPOTY 2023

Ảnh «Spider in frame” của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Minghui Yuan, giải Nhì ở hạng mục Động vật khác trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023

Ảnh «Spider in frame” của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Minghui Yuan, giải Nhì ở hạng mục Động vật khác trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023 - Sputnik Việt Nam
4/18

Ảnh «Spider in frame” của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Minghui Yuan, giải Nhì ở hạng mục Động vật khác trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023

© Ảnh : Sergey Gorshkov/NPOTY 2023

Ảnh «Amur Leopard» của nhiếp ảnh gia Nga Sergey Gorshkov, được đánh giá cao ở hạng mục Động vật có vú trong cuộc thi Nhiếp ảnh gia thiên nhiên của năm 2023

Ảnh «Amur Leopard» của nhiếp ảnh gia Nga Sergey Gorshkov, được đánh giá cao ở hạng mục Động vật có vú trong cuộc thi Nhiếp ảnh gia thiên nhiên của năm 2023 - Sputnik Việt Nam
5/18

Ảnh «Amur Leopard» của nhiếp ảnh gia Nga Sergey Gorshkov, được đánh giá cao ở hạng mục Động vật có vú trong cuộc thi Nhiếp ảnh gia thiên nhiên của năm 2023

© Ảnh : J Fritz Rumpf/NPOTY 2023

Ảnh «Fields of Dreams» của nhiếp ảnh gia Mỹ J Fritz Rumpf, giải Nhất hạng mục Nghệ thuật thiên nhiên trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023

Ảnh «Fields of Dreams» của nhiếp ảnh gia Mỹ J Fritz Rumpf, giải Nhất hạng mục Nghệ thuật thiên nhiên trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023 - Sputnik Việt Nam
6/18

Ảnh «Fields of Dreams» của nhiếp ảnh gia Mỹ J Fritz Rumpf, giải Nhất hạng mục Nghệ thuật thiên nhiên trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023

© Ảnh : Jodi Frediani/NPOTY 2023

Ảnh «Heads or Tails» của nhiếp ảnh gia Mỹ Jodi Frediani, đoạt giải Nhất hạng mục Đen và Trắng trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023

Ảnh «Heads or Tails» của nhiếp ảnh gia Mỹ Jodi Frediani, đoạt giải Nhất hạng mục Đen và Trắng trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023 - Sputnik Việt Nam
7/18

Ảnh «Heads or Tails» của nhiếp ảnh gia Mỹ Jodi Frediani, đoạt giải Nhất hạng mục Đen và Trắng trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023

© Ảnh : Hermis Valiyandiyil/NPOTY 2023

Ảnh «Dawn’s Whispers: Graceful Hoopoe Silhouette at Sunrise» của nhiếp ảnh gia Ấn Độ Hermis Valiyandiyil, giải Nhất trong hạng mục Chim trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023

Ảnh «Dawn’s Whispers: Graceful Hoopoe Silhouette at Sunrise» của nhiếp ảnh gia Ấn Độ Hermis Valiyandiyil, giải Nhất trong hạng mục Chim trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023 - Sputnik Việt Nam
8/18

Ảnh «Dawn’s Whispers: Graceful Hoopoe Silhouette at Sunrise» của nhiếp ảnh gia Ấn Độ Hermis Valiyandiyil, giải Nhất trong hạng mục Chim trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023

© Ảnh : Thomas Vijayan/NPOTY 2023

Ảnh «Austfonna Ice Cap» của nhiếp ảnh gia Canada Thomas Vijayan, đoạt giải Nhất hạng mục Cảnh quan trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023

Ảnh «Austfonna Ice Cap» của nhiếp ảnh gia Canada Thomas Vijayan, đoạt giải Nhất hạng mục Cảnh quan trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023 - Sputnik Việt Nam
9/18

Ảnh «Austfonna Ice Cap» của nhiếp ảnh gia Canada Thomas Vijayan, đoạt giải Nhất hạng mục Cảnh quan trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023

© Ảnh : Fernando Constantino Martínez Belmar/NPOTY 2023

Ảnh «Balam, the endangered king of the Mayan jungle» của nhiếp ảnh gia Mexico Fernando Constantino Martínez Belmar, giải Nhất trong hạng mục Fred Hazelhoff Portfolio Award trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023

Ảnh «Balam, the endangered king of the Mayan jungle» của nhiếp ảnh gia Mexico Fernando Constantino Martínez Belmar, giải Nhất trong hạng mục Fred Hazelhoff Portfolio Award trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023 - Sputnik Việt Nam
10/18

Ảnh «Balam, the endangered king of the Mayan jungle» của nhiếp ảnh gia Mexico Fernando Constantino Martínez Belmar, giải Nhất trong hạng mục Fred Hazelhoff Portfolio Award trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023

© Ảnh : David Maitland/NPOTY 2023

Ảnh «Star Spangled» của nhiếp ảnh gia Anh David Maitland, giải Nhất ở hạng mục Cây và Nấm trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023

Ảnh «Star Spangled» của nhiếp ảnh gia Anh David Maitland, giải Nhất ở hạng mục Cây và Nấm trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023 - Sputnik Việt Nam
11/18

Ảnh «Star Spangled» của nhiếp ảnh gia Anh David Maitland, giải Nhất ở hạng mục Cây và Nấm trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023

© Ảnh : Alex Pansier/NPOTY 2023

Ảnh «Big Wing» của nhiếp ảnh gia Hà Lan Alex Pansier, giải Nhất hạng mục Lage Landen trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023

Ảnh «Big Wing» của nhiếp ảnh gia Hà Lan Alex Pansier, giải Nhất hạng mục Lage Landen trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023 - Sputnik Việt Nam
12/18

Ảnh «Big Wing» của nhiếp ảnh gia Hà Lan Alex Pansier, giải Nhất hạng mục Lage Landen trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023

© Ảnh : Jonathan Lhoir/NPOTY 2023

Ảnh «The Pen and Inkwell» của nhiếp ảnh gia Bỉ gốc Pháp Jonathan Lhoir, giải Nhất hạng mục Chân dung động vật trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023

Ảnh «The Pen and Inkwell» của nhiếp ảnh gia Bỉ gốc Pháp Jonathan Lhoir, giải Nhất hạng mục Chân dung động vật trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023 - Sputnik Việt Nam
13/18

Ảnh «The Pen and Inkwell» của nhiếp ảnh gia Bỉ gốc Pháp Jonathan Lhoir, giải Nhất hạng mục Chân dung động vật trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023

© Ảnh : Imre Potyó/NPOTY 2023

Ảnh «December moth» của nhiếp ảnh gia Hungary Imre Potyó, giải Nhất ở hạng mục Động vật khác trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023

Ảnh «December moth» của nhiếp ảnh gia Hungary Imre Potyó, giải Nhất ở hạng mục Động vật khác trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023 - Sputnik Việt Nam
14/18

Ảnh «December moth» của nhiếp ảnh gia Hungary Imre Potyó, giải Nhất ở hạng mục Động vật khác trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023

© Ảnh : Laura Becker/NPOTY 2023

Ảnh «Lost in blooms» của nhiếp ảnh gia Đức gốc Thụy Sĩ Laura Becker, được đánh giá cao ở hạng mục Chim trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023

Ảnh «Lost in blooms» của nhiếp ảnh gia Đức gốc Thụy Sĩ Laura Becker, được đánh giá cao ở hạng mục Chim trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023 - Sputnik Việt Nam
15/18

Ảnh «Lost in blooms» của nhiếp ảnh gia Đức gốc Thụy Sĩ Laura Becker, được đánh giá cao ở hạng mục Chim trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023

© Ảnh : XJ Toh/NPOTY 2023

Ảnh «The Sad Poncho» của nhiếp ảnh gia Singapore XJ Toh, đoạt giải Nhất hạng mục Con người và Thiên nhiên trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023

Ảnh «The Sad Poncho» của nhiếp ảnh gia Singapore XJ Toh, đoạt giải Nhất hạng mục Con người và Thiên nhiên trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023 - Sputnik Việt Nam
16/18

Ảnh «The Sad Poncho» của nhiếp ảnh gia Singapore XJ Toh, đoạt giải Nhất hạng mục Con người và Thiên nhiên trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023

© Ảnh : Johan de Ridder/NPOTY 2023

Ảnh «Green triplets» của nhiếp ảnh gia Bỉ Johan de Ridder, đoạt giải Nhì hạng mục Lage Landen trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023

Ảnh «Green triplets» của nhiếp ảnh gia Bỉ Johan de Ridder, đoạt giải Nhì hạng mục Lage Landen trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023 - Sputnik Việt Nam
17/18

Ảnh «Green triplets» của nhiếp ảnh gia Bỉ Johan de Ridder, đoạt giải Nhì hạng mục Lage Landen trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023

© Ảnh : Anton Trexler/NPOTY 2023

Ảnh «When the nightlife awakens» của nhiếp ảnh gia Đức Anton Trexler, được đánh giá cao ở hạng mục Tuổi trẻ trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023

Ảnh «When the nightlife awakens» của nhiếp ảnh gia Đức Anton Trexler, được đánh giá cao ở hạng mục Tuổi trẻ trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023 - Sputnik Việt Nam
18/18

Ảnh «When the nightlife awakens» của nhiếp ảnh gia Đức Anton Trexler, được đánh giá cao ở hạng mục Tuổi trẻ trong cuộc thi Nature Photographer of the Year 2023

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала