Tổng Bí thư: Số người được hưởng chế độ “hàm” không hợp lý

© Ảnh : TTXVN/Trí DũngTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư lưu ý tổ chức bộ máy của các đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp công lập chậm được đổi mới; tổ chức và biên chế ngày càng phình to; số lượng cấp phó, số người được hưởng chế độ "hàm" không hợp lý; cơ cấu, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn nhiều bất cập.

Đó là một trong những lưu ý, gợi mở, nhấn mạnh được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập trong Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 6, diễn ra vào ngày 4/10.

Tổng Bí thư cho biết, Ban Chấp hành Trung ương bắt đầu họp Hội nghị lần thứ sáu để thảo luận, cho ý kiến về: Tình hình kinh tế — xã hội và tài chính — ngân sách năm 2017, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế — xã hội và dự toán tài chính — ngân sách năm 2018; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới; Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; và tiến hành một số công việc quan trọng khác. 

Theo Tổng Bí thư, trong những năm qua, Tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị — xã hội từng bước được sắp xếp, kiện toàn và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng có những gợi mở, lưu ý, nhấn mạnh một số vấn đề còn tồn tại. Như về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân còn bộc lộ không ít yếu kém, khuyết điểm, để xảy ra một số sự việc, sự cố gây bức xúc xã hội. Để phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Tổng Bí thư cho rằng, Ban Chấp hành Trung ương cần bàn và ra nghị quyết về vấn đề này.

Bên cạnh đó, vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cũng được Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh.

"Cho đến nay tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, kém hiệu lực, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ của một số tổ chức còn chồng chéo; cơ cấu bên trong chưa hợp lý; tổ chức bộ máy của khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp công lập chậm được đổi mới; tổ chức và biên chế ngày càng phình to; số lượng cấp phó, số người được hưởng chế độ "hàm" không hợp lý; cơ cấu, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn nhiều bất cập; số lao động phục vụ gián tiếp quá nhiều trong khi thiếu nhân lực trực tiếp làm chuyên môn nghiệp vụ. Số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước ở các đơn vị sự nghiệp công và người hoạt động không chuyên trách cấp xã ngày càng nhiều", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Ban chấp hành Trung ương cần tập trung nghiên cứu, đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém. Đồng thời, từ kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý nơi công tác; nghiên cứu, vận dụng các bài học được rút ra từ tổng kết lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới, tập trung đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, bổ sung hoàn thiện quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Về những nội dung liên quan đến tình hình phát triển kinh tế — xã hội của đất nước, về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, về công tác dân số trong tình hình mới, về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là những vấn đề rộng lớn, vừa cơ bản vừa cấp bách, liên quan đến phát triển kinh tế — xã hội hàng năm, đổi mới phát triển xã hội, đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới phát triển kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Do vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương cần phát huy cao độ đóng góp ý kiến vì tất cả đều là những vấn đề quan trọng, phức tạp và nhạy cảm, có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, đến đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cả nước, được xã hội đặc biệt quan tâm và kỳ vọng.

Nguồn: viettimes

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала