- Sputnik Việt Nam
Multimedia
Những bức ảnh thay ngàn lời nói. Xem những gì đang xảy ra trên thế giới từ góc nhìn trực quan với thư viện ảnh, đồ họa thông tin và nội dung đa phương tiện khác từ Sputnik.

Người chiến thắng cuộc thi ảnh Siena International Photo Awards 2017

Siena International Photo Awards là một trong những cuộc thi ảnh quốc tế lớn nhất.
© Ảnh : Randy Olson/Siena International Photo Awards / Tác phẩm “Cây cột trên đồi cát” của nhiếp ảnh gia Randy Olson, người chiến thắng tại Siena International Photo Awards năm 2017
Tác phẩm “Cây cột trên đồi cát” của nhiếp ảnh gia Randy Olson, người chiến thắng tại Siena International Photo Awards năm 2017 - Sputnik Việt Nam
1/20
Tác phẩm “Cây cột trên đồi cát” của nhiếp ảnh gia Randy Olson, người chiến thắng tại Siena International Photo Awards năm 2017
© Ảnh : Alexander Vinogradov/Siena International Photo Awards / Bức ảnh “Dasha” do nhà nhiếp ảnh Alexander Vinogradov thực hiện, đã giành vị trí thứ ba trong chủ đề “Chân dung và con người” của Siena International Photo Awards 2017
Bức ảnh “Dasha” do nhà nhiếp ảnh Alexander Vinogradov thực hiện, đã giành vị trí thứ ba trong chủ đề “Chân dung và con người” của Siena International Photo Awards 2017 - Sputnik Việt Nam
2/20
Bức ảnh “Dasha” do nhà nhiếp ảnh Alexander Vinogradov thực hiện, đã giành vị trí thứ ba trong chủ đề “Chân dung và con người” của Siena International Photo Awards 2017
© Ảnh : Sergey Gorshkov/Siena International Photo Awards / Bức ảnh “Tấn công” của nhiếp ảnh gia Sergey Gorshkov, người chiến thắng trong chủ đề “ Động vật và môi trường" tại Siena International Photo Awards 2017
Bức ảnh “Tấn công” của nhiếp ảnh gia Sergey Gorshkov, người chiến thắng trong chủ đề “ Động vật và môi trường tại Siena International Photo Awards 2017 - Sputnik Việt Nam
3/20
Bức ảnh “Tấn công” của nhiếp ảnh gia Sergey Gorshkov, người chiến thắng trong chủ đề “ Động vật và môi trường" tại Siena International Photo Awards 2017
© Ảnh : Jonathan Bachman/Siena International Photo Awards / Bức ảnh “ Đôi mắt người biểu tình” của nhà nhiếp ảnh Jonathan Bachman, người đã giành vị trí đầu tiên trong chủ đề “ Màu sắc tổng thể ” tại Siena International Photo Awards 2017
Bức ảnh “ Đôi mắt người biểu tình” của nhà nhiếp ảnh Jonathan Bachman, người đã giành vị trí đầu tiên trong chủ đề “ Màu sắc tổng thể ” tại Siena International Photo Awards 2017 - Sputnik Việt Nam
4/20
Bức ảnh “ Đôi mắt người biểu tình” của nhà nhiếp ảnh Jonathan Bachman, người đã giành vị trí đầu tiên trong chủ đề “ Màu sắc tổng thể ” tại Siena International Photo Awards 2017
© Ảnh : Petar Sabol/Siena International Photo Awards / Bức ảnh “Cái ô” của nhiếp ảnh gia Petar Sabol - được đề cử trong chủ đề "Vẻ đẹp thiên nhiên" tại cuộc thi Siena International Photo Awards 2017
Bức ảnh “Cái ô” của nhiếp ảnh gia Petar Sabol - được đề cử trong chủ đề Vẻ đẹp thiên nhiên tại cuộc thi Siena International Photo Awards 2017 - Sputnik Việt Nam
5/20
Bức ảnh “Cái ô” của nhiếp ảnh gia Petar Sabol - được đề cử trong chủ đề "Vẻ đẹp thiên nhiên" tại cuộc thi Siena International Photo Awards 2017
© Ảnh : Alessandra Meniconzi/Siena International Photo Awards / Tác phẩm “ Nơi tận cùng của thế giới” của Alessandra Meniconzi, người đã giành vị trí số 1 trong chủ đề “Hành trình và phiêu lưu” tại Siena International Photo Awards 2017
Tác phẩm “ Nơi tận cùng của thế giới” của Alessandra Meniconzi, người đã giành vị trí số 1 trong chủ đề “Hành trình và phiêu lưu” tại Siena International Photo Awards 2017 - Sputnik Việt Nam
6/20
Tác phẩm “ Nơi tận cùng của thế giới” của Alessandra Meniconzi, người đã giành vị trí số 1 trong chủ đề “Hành trình và phiêu lưu” tại Siena International Photo Awards 2017
© Ảnh : James Smart/Siena International Photo Awards / Bức ảnh “Con thú’ của nhiếp ảnh gia James Smart, người đứng ở vị trí thứ nhất trong chủ đề “Vẻ đẹp của tự nhiên”
Bức ảnh “Con thú’ của nhiếp ảnh gia James Smart, người đứng ở vị trí thứ nhất trong chủ đề “Vẻ đẹp của tự nhiên” - Sputnik Việt Nam
7/20
Bức ảnh “Con thú’ của nhiếp ảnh gia James Smart, người đứng ở vị trí thứ nhất trong chủ đề “Vẻ đẹp của tự nhiên”
© Ảnh : Xiaolin Fan/Siena International Photo Awards / Bức ảnh “ Cây hồng đỏ” của Xiaolin Fan, được đánh giá là xuất sắc trong chủ đề “ Chân dung và con người” của Siena International Photo Awards 2017
Bức ảnh “ Cây hồng đỏ” của Xiaolin Fan, được đánh giá là xuất sắc trong chủ đề “ Chân dung và con người” của Siena International Photo Awards 2017 - Sputnik Việt Nam
8/20
Bức ảnh “ Cây hồng đỏ” của Xiaolin Fan, được đánh giá là xuất sắc trong chủ đề “ Chân dung và con người” của Siena International Photo Awards 2017
© Ảnh : Roie Galitz/Siena International Photo Awards / Bức ảnh “Giấc mơ trên biển băng ” do nhiếp ảnh gia Roie Galitz thực hiện, chiếm vị trí thứ nhất trong chủ đề “Tảng băng dễ vỡ” của Siena International Photo Awards 2017
Bức ảnh “Giấc mơ trên biển băng ” do nhiếp ảnh gia Roie Galitz thực hiện, chiếm vị trí thứ nhất trong chủ đề “Tảng băng dễ vỡ” của Siena International Photo Awards 2017 - Sputnik Việt Nam
9/20
Bức ảnh “Giấc mơ trên biển băng ” do nhiếp ảnh gia Roie Galitz thực hiện, chiếm vị trí thứ nhất trong chủ đề “Tảng băng dễ vỡ” của Siena International Photo Awards 2017
© Ảnh : Jack Savage/Siena International Photo Awards / Ảnh của nhà nhiếp ảnh gia Jack Savage, bức “Con quạ của Lviv” đã giành vị trí thứ nhất trong chủ đề “Đơn sắc” tại Siena International Photo Awards 2017
Ảnh của nhà nhiếp ảnh gia Jack Savage, bức “Con quạ của Lviv” đã giành vị trí thứ nhất trong chủ đề “Đơn sắc” tại Siena International Photo Awards 2017 - Sputnik Việt Nam
10/20
Ảnh của nhà nhiếp ảnh gia Jack Savage, bức “Con quạ của Lviv” đã giành vị trí thứ nhất trong chủ đề “Đơn sắc” tại Siena International Photo Awards 2017
© Ảnh : Ali Al-Zaidi/Siena International Photo Awards / Bức ảnh “Giữa những suy nghĩ của tôi” do Xiaolin Fan chụp, được ghi nhận là xuất sắc trong chủ đề “Hành trình và phiêu lưu” của Siena International Photo Awards 2017
Bức ảnh “Giữa những suy nghĩ của tôi” do Xiaolin Fan chụp, được ghi nhận là xuất sắc trong chủ đề “Hành trình và phiêu lưu” của Siena International Photo Awards 2017 - Sputnik Việt Nam
11/20
Bức ảnh “Giữa những suy nghĩ của tôi” do Xiaolin Fan chụp, được ghi nhận là xuất sắc trong chủ đề “Hành trình và phiêu lưu” của Siena International Photo Awards 2017
© Ảnh : Enrico Fossati/Siena International Photo Awards / Tác phẩm “Giữa thế giới” của nhà chụp ảnh Enrico Fossati, xếp thứ 3 trong chủ đề “Hành trình và phiêu lưu” của Siena International Photo Awards 2017
Tác phẩm “Giữa thế giới” của nhà chụp ảnh Enrico Fossati, xếp thứ 3 trong chủ đề “Hành trình và phiêu lưu” của Siena International Photo Awards 2017 - Sputnik Việt Nam
12/20
Tác phẩm “Giữa thế giới” của nhà chụp ảnh Enrico Fossati, xếp thứ 3 trong chủ đề “Hành trình và phiêu lưu” của Siena International Photo Awards 2017
© Ảnh : Petr Lovigin/Siena International Photo Awards / Ảnh “Chuyển động đơn giản – Phần 2”, nhiếp ảnh gia Petr Lovigin, đứng thứ 3 trong thể loại “Màu sắc tổng thể” tại Siena International Photo Awards 2017
Ảnh “Chuyển động đơn giản – Phần 2”, nhiếp ảnh gia Petr Lovigin, đứng thứ 3 trong thể loại “Màu sắc tổng thể” tại Siena International Photo Awards 2017 - Sputnik Việt Nam
13/20
Ảnh “Chuyển động đơn giản – Phần 2”, nhiếp ảnh gia Petr Lovigin, đứng thứ 3 trong thể loại “Màu sắc tổng thể” tại Siena International Photo Awards 2017
© Ảnh : Chuansheng Wang/Siena International Photo Awards / Bức ảnh “Cây dương trên biển cát” do nhiếp ảnh gia Chuansheng Wang, người đã giành vị trí thứ 3 trong hạng mục “Hành trình và phiêu lưu” của Siena International Photo Awards năm 2017
Bức ảnh “Cây dương trên biển cát” do nhiếp ảnh gia Chuansheng Wang, người đã giành vị trí thứ 3 trong hạng mục “Hành trình và phiêu lưu” của Siena International Photo Awards năm 2017 - Sputnik Việt Nam
14/20
Bức ảnh “Cây dương trên biển cát” do nhiếp ảnh gia Chuansheng Wang, người đã giành vị trí thứ 3 trong hạng mục “Hành trình và phiêu lưu” của Siena International Photo Awards năm 2017
© Ảnh : Joao Taborda/Siena International Photo Awards / Ảnh “ Tôi ở đây” của Joao Taborda, người chiến thắng trong thể loại “Chân dung và con người” của cuộc thi Siena International Photo Awards 2017
Ảnh “ Tôi ở đây” của Joao Taborda, người chiến thắng trong thể loại “Chân dung và con người” của cuộc thi Siena International Photo Awards 2017 - Sputnik Việt Nam
15/20
Ảnh “ Tôi ở đây” của Joao Taborda, người chiến thắng trong thể loại “Chân dung và con người” của cuộc thi Siena International Photo Awards 2017
© Ảnh : Ami Vitale/Siena International Photo Awards / Bức ảnh “ Gấu trúc trong hoang dã” của Ami Vitale, người đứng ở vị trí thứ 2 trong mục “Động vật trong môi trường của chúng” tại Siena International Photo Awards 2017
Bức ảnh “ Gấu trúc trong hoang dã” của Ami Vitale, người đứng ở vị trí thứ 2 trong mục “Động vật trong môi trường của chúng” tại Siena International Photo Awards 2017 - Sputnik Việt Nam
16/20
Bức ảnh “ Gấu trúc trong hoang dã” của Ami Vitale, người đứng ở vị trí thứ 2 trong mục “Động vật trong môi trường của chúng” tại Siena International Photo Awards 2017
© Ảnh : Istvan Kerekes/Siena International Photo Awards / Bức “Cậu bé ngáp” được chụp bởi bởi nhiếp ảnh gia Istvan Kerekes, trong chủ đề “Chân dung và con người” của Siena International Photo Awards 2017
Bức “Cậu bé ngáp” được chụp bởi bởi nhiếp ảnh gia Istvan Kerekes, trong chủ đề “Chân dung và con người” của Siena International Photo Awards 2017 - Sputnik Việt Nam
17/20
Bức “Cậu bé ngáp” được chụp bởi bởi nhiếp ảnh gia Istvan Kerekes, trong chủ đề “Chân dung và con người” của Siena International Photo Awards 2017
© Ảnh : Hans-Martin Doelz/Siena International Photo Awards / Bức ảnh “Đền thờ sách III” của nhà nhiếp ảnh Hans-Martin Doelz, người giành vị trí thứ nhất trong chủ đề “Kiến trúc & Không gian đô thị” tại Siena International Photo Awards 2017
Bức ảnh “Đền thờ sách III” của nhà nhiếp ảnh Hans-Martin Doelz, người giành vị trí thứ nhất trong chủ đề “Kiến trúc & Không gian đô thị” tại Siena International Photo Awards 2017 - Sputnik Việt Nam
18/20
Bức ảnh “Đền thờ sách III” của nhà nhiếp ảnh Hans-Martin Doelz, người giành vị trí thứ nhất trong chủ đề “Kiến trúc & Không gian đô thị” tại Siena International Photo Awards 2017
© Ảnh : Rodney Bursiel/Siena International Photo Awards / Tác phẩm “Donavon dưới những áng mây vỡ “ của nhiếp ảnh gia Rodney Bursiel, người đã giành vị trí thứ 3 trong chủ đề “Thể thao” tại Siena quốc tế Photo Awards 2017
Tác phẩm “Donavon dưới những áng mây vỡ “ của nhiếp ảnh gia Rodney Bursiel, người đã giành vị trí thứ 3 trong chủ đề “Thể thao” tại Siena quốc tế Photo Awards 2017 - Sputnik Việt Nam
19/20
Tác phẩm “Donavon dưới những áng mây vỡ “ của nhiếp ảnh gia Rodney Bursiel, người đã giành vị trí thứ 3 trong chủ đề “Thể thao” tại Siena quốc tế Photo Awards 2017
© Ảnh : Fang Li/Siena International Photo Awards / Bức ảnh “Mẹ Tình yêu” của nhiếp ảnh gia Fang Li, được giải trong thể loại “Màu sắc tổng thể” của Siena International Photo Awards 2017
Bức ảnh “Mẹ Tình yêu” của nhiếp ảnh gia Fang Li, được giải trong thể loại “Màu sắc tổng thể” của Siena International Photo Awards 2017 - Sputnik Việt Nam
20/20
Bức ảnh “Mẹ Tình yêu” của nhiếp ảnh gia Fang Li, được giải trong thể loại “Màu sắc tổng thể” của Siena International Photo Awards 2017
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала