"Nhạc sĩ sẽ chiến thắng tất cả": Khai mạc Festival quân nhạc "Tháp Spasskaya" lần thứ XI

Trên Quảng trường Đỏ ở Moskva đã khai mạc Fesstival quân nhạc "Tháp Spasskaya" lần thứ XI.

Sputnik xin giới thiệu những bức ảnh xuất sắc nhất về hoạt động này.

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Chuyển đến ngân hàng ảnhLễ khai mạc long trọng Fesstival quân nhạc "Tháp Spasskaya" lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva
Lễ khai mạc long trọng Fesstival quân nhạc Tháp Spasskaya lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva - Sputnik Việt Nam
1/17
Lễ khai mạc long trọng Fesstival quân nhạc "Tháp Spasskaya" lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Chuyển đến ngân hàng ảnhLễ khai mạc long trọng Fesstival quân nhạc "Tháp Spasskaya" lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva
Lễ khai mạc long trọng Fesstival quân nhạc Tháp Spasskaya lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva - Sputnik Việt Nam
2/17
Lễ khai mạc long trọng Fesstival quân nhạc "Tháp Spasskaya" lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Chuyển đến ngân hàng ảnhĐội cận vệ đặc biệt của Trung đoàn Tổng thống tại khai mạc Festival quân nhạc "Tháp Spasskaya" lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva
Đội cận vệ đặc biệt của Trung đoàn Tổng thống tại khai mạc Festival quân nhạc Tháp Spasskaya lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva - Sputnik Việt Nam
3/17
Đội cận vệ đặc biệt của Trung đoàn Tổng thống tại khai mạc Festival quân nhạc "Tháp Spasskaya" lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Chuyển đến ngân hàng ảnhLễ khai mạc long trọng Fesstival quân nhạc "Tháp Spasskaya" lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva
Lễ khai mạc long trọng Fesstival quân nhạc Tháp Spasskaya lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva - Sputnik Việt Nam
4/17
Lễ khai mạc long trọng Fesstival quân nhạc "Tháp Spasskaya" lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Chuyển đến ngân hàng ảnhCác vũ công tại khai mạc Fesstival quân nhạc "Tháp Spasskaya" lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva
Các vũ công tại khai mạc Fesstival quân nhạc Tháp Spasskaya lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva - Sputnik Việt Nam
5/17
Các vũ công tại khai mạc Fesstival quân nhạc "Tháp Spasskaya" lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Chuyển đến ngân hàng ảnhĐoàn quân nhạc trung ương của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tại khai mạc Fesstival quân nhạc "Tháp Spasskaya" lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva
Đoàn quân nhạc trung ương của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tại khai mạc Fesstival quân nhạc Tháp Spasskaya lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva - Sputnik Việt Nam
6/17
Đoàn quân nhạc trung ương của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tại khai mạc Fesstival quân nhạc "Tháp Spasskaya" lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Chuyển đến ngân hàng ảnhDàn quân nhạc Crescendo (Hà Lan) tại khai mạc Fesstival quân nhạc "Tháp Spasskaya" lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva
Dàn quân nhạc Crescendo (Hà Lan) tại khai mạc Fesstival quân nhạc Tháp Spasskaya lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva - Sputnik Việt Nam
7/17
Dàn quân nhạc Crescendo (Hà Lan) tại khai mạc Fesstival quân nhạc "Tháp Spasskaya" lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Chuyển đến ngân hàng ảnhNhóm "Banda Monumental" (Mexico) tại khai mạc Festival quân nhạc "Tháp Spasskaya" lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva
Nhóm Banda Monumental (Mexico) tại khai mạc Festival quân nhạc Tháp Spasskaya lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva - Sputnik Việt Nam
8/17
Nhóm "Banda Monumental" (Mexico) tại khai mạc Festival quân nhạc "Tháp Spasskaya" lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Chuyển đến ngân hàng ảnhLễ khai mạc long trọng Fesstival quân nhạc "Tháp Spasskaya" lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva
Lễ khai mạc long trọng Fesstival quân nhạc Tháp Spasskaya lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva - Sputnik Việt Nam
9/17
Lễ khai mạc long trọng Fesstival quân nhạc "Tháp Spasskaya" lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Chuyển đến ngân hàng ảnhNgười lính trong dàn quân nhạc của lực lượng vũ trang Myanmar tại khai mạc Festival quân nhạc "Tháp Spasskaya" lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva
Người lính trong dàn quân nhạc của lực lượng vũ trang Myanmar tại khai mạc Festival quân nhạc Tháp Spasskaya lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva - Sputnik Việt Nam
10/17
Người lính trong dàn quân nhạc của lực lượng vũ trang Myanmar tại khai mạc Festival quân nhạc "Tháp Spasskaya" lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Chuyển đến ngân hàng ảnhLễ khai mạc long trọng Festival quân nhạc "Tháp Spasskaya" lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva
Lễ khai mạc long trọng Festival quân nhạc Tháp Spasskaya lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva - Sputnik Việt Nam
11/17
Lễ khai mạc long trọng Festival quân nhạc "Tháp Spasskaya" lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Chuyển đến ngân hàng ảnhLễ khai mạc long trọng Festival quân nhạc "Tháp Spasskaya" lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva
Lễ khai mạc long trọng Festival quân nhạc Tháp Spasskaya lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva - Sputnik Việt Nam
12/17
Lễ khai mạc long trọng Festival quân nhạc "Tháp Spasskaya" lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Chuyển đến ngân hàng ảnhDàn quân nhạc Hoàng gia Oman tại khai mạc Festival quân nhạc "Tháp Spasskaya" lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva
Dàn quân nhạc Hoàng gia Oman tại khai mạc Festival quân nhạc Tháp Spasskaya lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva - Sputnik Việt Nam
13/17
Dàn quân nhạc Hoàng gia Oman tại khai mạc Festival quân nhạc "Tháp Spasskaya" lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Chuyển đến ngân hàng ảnhThành viên dàn nhạc kèn túi và trống Celtic quốc tế tại lễ khai mạc Festival quân nhạc "Tháp Spasskaya" lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva
Thành viên dàn nhạc kèn túi và trống Celtic quốc tế tại lễ khai mạc Festival quân nhạc Tháp Spasskaya lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva - Sputnik Việt Nam
14/17
Thành viên dàn nhạc kèn túi và trống Celtic quốc tế tại lễ khai mạc Festival quân nhạc "Tháp Spasskaya" lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Chuyển đến ngân hàng ảnhDàn nhạc trẻ Brentwood, Vương quốc Anh tại lễ khai mạc Festival quân nhạc "Tháp Spasskaya" lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva
Dàn nhạc trẻ Brentwood, Vương quốc Anh tại lễ khai mạc Festival quân nhạc Tháp Spasskaya lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva - Sputnik Việt Nam
15/17
Dàn nhạc trẻ Brentwood, Vương quốc Anh tại lễ khai mạc Festival quân nhạc "Tháp Spasskaya" lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Chuyển đến ngân hàng ảnhDàn nhạc của Lực lượng Cảnh sát Quốc gia tại khai mạc Festival quân nhạc "Tháp Spasskaya" lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva
Dàn nhạc của Lực lượng Cảnh sát Quốc gia tại khai mạc Festival quân nhạc Tháp Spasskaya lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva - Sputnik Việt Nam
16/17
Dàn nhạc của Lực lượng Cảnh sát Quốc gia tại khai mạc Festival quân nhạc "Tháp Spasskaya" lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Chuyển đến ngân hàng ảnhPháo hoa chào mừng khai mạc Festival quân nhạc "Tháp Spasskaya" lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva
Pháo hoa chào mừng khai mạc Festival quân nhạc Tháp Spasskaya lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva - Sputnik Việt Nam
17/17
Pháo hoa chào mừng khai mạc Festival quân nhạc "Tháp Spasskaya" lần thứ XI trên Quảng trường Đỏ ở Moskva
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала