Đại đoàn kết toàn dân tộc tạo nguồn sức mạnh, lập nên những kỳ tích vẻ vang

© Ảnh : TTXVNĐồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày tham luận.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày tham luận. - Sputnik Việt Nam
HÀ NỘI, (Sputnik) - Sáng 27/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam bước vào ngày làm việc thứ 3. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có bài phát biểu tham luận.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), phát biểu tham luận với chủ đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trong lễ khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Ngày làm việc thứ ba của Đại hội XIII: Thảo luận Văn kiện đại hội

Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Trần Thanh Mẫn bày tỏ nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 trình Đại hội 13.

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu

“Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Tinh thần yêu nước, trọng nhân nghĩa, đùm bọc lẫn nhau đã thấm sâu vào tình cảm và hành động của mỗi người dân đất Việt trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Đại đoàn kết toàn dân tộc đã tạo nguồn sức mạnh, lập nên những kỳ tích vẻ vang, là điều kiện cơ bản cho thành công của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như công cuộc đổi mới xây dựng, phát triển đất nước ngày nay”, ông Trần Thanh Mẫn nói.
© Ảnh : TTXVNĐồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày tham luận.
Đại đoàn kết toàn dân tộc tạo nguồn sức mạnh, lập nên những kỳ tích vẻ vang - Sputnik Việt Nam
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày tham luận.

Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về đại đoàn kết toàn dân, giúp MTTQ thực hiện tốt nhiệm vụ. Đó là:

1 – Tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2 – Thực hiện nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, Mặt trận đã xây dựng cấc mô hình nhân dân tự quản, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, giữ gìn an ninh trật tự,  an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, khuyến học, khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện.

Bài học kinh nghiệm

Theo ông Mẫn, qua thực tiễn hoạt động, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu như sau:

1 – Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định để Mặt trận tập hợp mọi lực lượng, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

2 – Hệ thống chính trị phải quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, khơi dậy sức sáng tạo, sự ủng hộ của nhân dân, tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Cảnh sát điều khiển giao thông gần địa điểm tiến hành Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Long trọng khai mạc Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

3 – Đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và hiệp thương phối hợp thống nhất hành động của các tổ chức thành viên.

4 – Quán triệt phương châm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh.

5 – Thực hành dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết gắn với đấu tranh, có lý, có tình với các hành vi sai trái, làm ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhận biết các thách thức đặt ra yêu cầu cấp thiết đòi hỏi Mặt trận phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng tốt hơn những yêu cầu phát triển mạnh mẽ của đất nước.

Ông nhấn mạnh: “Bác Hồ kính yêu đã khẳng định: ‘Cán bộ là cái gốc của mọi công việc’, ‘Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém’”.

Mặt trận nguyện mang hết sức mình, vận động các tầng lớp nhân dân chug sức, đồng lòng; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; tự tin, đổi mới sáng tạo; hun đúc ý chí, bản lĩnh, khát vọng phát triển, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала