Đại hội XIII: Bỏ qua tư duy “sứ quân”, mọi đổi mới đều vì lợi ích quốc gia – dân tộc

© AP Photo / Minh HoangLễ bế mạc Đại hội XIII Đảng cộng sản Việt Nam
Lễ bế mạc Đại hội XIII Đảng cộng sản Việt Nam  - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Đăng ký
“Kết quả bầu cử các cơ quan lãnh đạo của Đảng tại Đại hội XIII đã cơ bản khác với thói quen cục bộ, địa phương, vùng miền mà ta vẫn hay gọi nôm na là tư duy “sứ quân”, vốn là một trong những mầm mống gây chia rẽ trong Đảng và trong xã hội”, - Nhà phân tích Hồng Long bình luận về kết quả Đại hội XIII với Sputnik.

Hôm nay, ngày 1/2 Đại hội XIII Đảng cộng sản Việt Nam đã bế mạc. Đại hội được đánh giá là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Việt Nam. Có những điều gì mới, những điểm nhấn gì trong sách lược phát triển đất nước, trong vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam, trong cơ cấu nhân sự lãnh đạo? Phóng viên Sputnik đã phỏng vấn ông Hồng Long  - nhà phân tích, chuyên gia chính sách đối nội của Việt Nam về những vấn đề này.

3 điểm nhấn trong sách lược của Đại hội XIII

Sputnik: Thưa ông Hồng Long, theo nhận xét của ông thì trong sách lược phát triển đất nước mà Đại hội XIII đưa ra có gì mới, có những điểm nhấn gì đáng chú ý?

Nhà phân tích Hồng Long:

Như chủ đề của Đại hội XIII đã xác định là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, chúng ta có thể thấy sách lược hàng đầu là ĐOÀN KẾT.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCHTW khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam thay mặt BCHTW khóa XIII phát biểu ý kiến. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ta đã thành công rất tốt đẹp"
Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh về ĐẠI ĐOÀN KẾT thì đó là đoàn kết tất cả mọi giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam vì lợi ích dân tộc. Và không chỉ có vậy. Đó còn là ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ. Hai yếu tố này của sách lược đoàn kết giúp người Việt Nam có thể thực hiện thành công chiến lược “Kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại” mà điểm mấu chốt là nắm bắt được xu thế của thời đại, của sự vận động chung của toàn thể loài người chứ không chỉ là sự vận động của các nước lớn, các nước có đối trọng kinh tế-chính trị lớn của thế giới. Đó là điểm mới đầu tiên.

Điểm mới thứ hai là SÁNG TẠO. Xét về kinh tế, Việt Nam đang tránh đi theo “vết xe đổ” của hai cường quốc công nghiệp: Thế hệ 1 là nước Anh và thế hệ 3 là Trung Quốc. Cả hai đều từng là “Công xưởng của thế giới” nhưng một khi chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy do chiến tranh thế giới hay vì dịch bệnh thì những “công xưởng” ấy sẽ gánh chịu những hậu quả thiệt hại kinh tế rất lớn khó có thể phục hồi trong một sớm một chiều. Nhận thức được điều này, Đảng Cộng sản Việt Nam đặt trọng tâm vào sự SÁNG TẠO. Và vấn đề ở đây không chỉ là sự sáng tạo về công nghệ và kỹ thuật mà còn là sự sáng tạo về đối ngoại, là việc cùng với các đối tác tạo lập.những “sân chơi” mới, những “luật chơi” mới để thoát khỏi sự phụ thuộc vào những “luật chơi” do các “ông lớn” áp đặt.

© Ảnh : TTXVNĐại hội nghe đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.
Đại hội XIII: Bỏ qua tư duy “sứ quân”, mọi đổi mới đều vì lợi ích quốc gia – dân tộc - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Đại hội nghe đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Điểm mới thứ ba và cũng là điểm mới quan trọng nhất là đặt “HẠNH PHÚC NGƯỜI DÂN” vào vị trí trung tâm của tất cả sự phát triển, đổi mới và sáng tạo. Nếu như cách đây 35 năm, Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt nam mới chỉ đặt vấn đề “Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra” thì tới Đại hội XIII, phương châm ấy được bổ sung 2 thành tố: “Dân giám sát, Dân thụ hưởng”. Và cũng xuất phát từ sách lược này mà chiến lược xây dựng cuộc sống “HẠNH PHÚC CHO NGƯỜI DÂN” được đặt lên hàng đầu và là mục tiêu, có tính chỉ đạo mọi hoạt động của Đảng Cộng sản việt Nam.

Những đổi mới đều vì lợi ích quốc gia – dân tộc

Sputnik: Vậy, vai trò của Đảng có điểm mới gì không?

Nhà phân tích Hồng Long:

Như Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã ghi rõ tại Điều 4:

  • Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
  • Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình.
  • Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Tuy nhiên, các văn kiện của Đại hội XIII còn nhấn mạnh vấn đề nguồn gốc của quyền lực trong xã hội, quyền lực Nhà nước khi viện dẫn Khoản 2 Điều 1 của Hiến pháp 2013, trong đó nêu rõ: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”.

© Ảnh : TTXVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Đại hội XIII: Bỏ qua tư duy “sứ quân”, mọi đổi mới đều vì lợi ích quốc gia – dân tộc - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Từ đó, có thể thấy vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhân dân Việt Nam, Nhà nước Việt Nam và nói đầy đủ là thể chế chính trị Việt nam không có gì thay đổi. Những đổi mới đều nhằm vào việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với mục tiêu mang lại năng lực, hiệu lực và hiệu quả cao nhất đối với lợi ích của nhân dân, của quốc gia-dân tộc.

Vấn đề nhân sự: cơ bản vượt qua tư duy “sứ quân”

Sputnik: Chúng ta thấy vấn đề nhân sự tại Đại hội XIII nhận được quan tâm nhất, được bàn luận nhiều nhất, không chỉ trong giới chuyên gia mà cả người dân. Ông có bình luận gì về cơ cấu nhân sự Bộ chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư?

Nhà phân tích Hồng Long:

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn kiện trình Đại hội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.01.2021
Đại hội XIII: Ba đột phá chiến lược và kinh tế số
Bầu cử Ban Chấp hành Trung ương ngày 30-1-202, kết quả bầu cử Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 31-1-2021 đã cho thấy kết quả rất tốt đẹp của công tác nhân sự 5 bước chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết quả này cho thấy từ việc bầu cử Ban Chấp hành Trung ương đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã cơ bản bảo đảm cho mối quan hệ chặt chẽ giữa kế thừa và phát triển; đồng thời tạo điều kiện cho những đồng chí mới tham gia Ban Chấp hành Trung ương lần đầu có cơ hội rèn luyện, thử thách để tự mình phấn đấu vươn lên để tiếp tục phát triển.

Mặt khác, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và  Ban Bí thư nhiệm kỳ XIII cũng tạo ra sự ổn định trong quá trình chuyển giao thế hệ. Và cả sự tăng tốc phát triển trong những năm tiếp theo.

Và cuối cùng là những kết quả bầu cử các cơ quan lãnh đạo của Đảng tại Đại hội XIII đã cơ bản khác với thói quen cục bộ, địa phương, vùng miền mà ta vẫn hay gọi nôm na là tư duy cát cứ, tư duy “sứ quân”, vốn là một trong những mầm mống gây chia rẽ trong Đảng và trong xã hội. Qua kết quả bầu cử các cơ quan lãnh đạo của Đảng, có thể thấy sự cơ cấu không thể và không bao giờ được đặt lên trên vấn đề đoàn kết với hai chữ “TÂM” và “TẦM”.

Sputnik: Cảm ơn nhà phân tích Hồng Long đã có những chia sẻ thú vị với Sputnik.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала