Nghệ thuật chụp ảnh đại dương: Những bức ảnh đẹp nhất từ cuộc thi Ocean Art Underwater Photo

Cuộc thi nhiếp ảnh nghệ thuật đại dương uy tín Ocean Art Photography Competition, do Underwater Photography Guide tổ chức, đã công bố những người đạt giải thưởng năm 2021.
Giám khảo của cuộc thi hàng năm lần thứ 10 đã đánh giá hàng nghìn tác phẩm dự thi từ 81 quốc gia.
Nhiếp ảnh gia nhận giải thưởng cao nhất cho bức ảnh về cặp cá măng trong trận chiến dữ dội. Nghệ sĩ Luc Rooman ghi lại khoảnh khắc này ở gần Antwerp, Bỉ.
Kỹ năng của các "nghệ sĩ" chụp ảnh dưới nước, được trình bày tại Cuộc thi Ocean Art Photography Competition - trong nguồn ảnh của Sputnik.
© Ảnh : Luc Rooman / 2021 Ocean Art

Bức ảnh “Snoeken” của nhiếp ảnh gia Luc Rooman, giải nhất cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo

Bức ảnh “Snoeken” của nhiếp ảnh gia Luc Rooman, giải nhất cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo - Sputnik Việt Nam
1/18

Bức ảnh “Snoeken” của nhiếp ảnh gia Luc Rooman, giải nhất cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo

© Ảnh : Catherine Holmes / 2021 Ocean Art

Bức ảnh "Cây San hô" của Catherine Holmes, giành giải trong hạng mục Bảo tồn môi trường dưới nước, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo

Bức ảnh "Cây San hô" của Catherine Holmes,  giành giải trong hạng mục Bảo tồn môi trường dưới nước, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo - Sputnik Việt Nam
2/18

Bức ảnh "Cây San hô" của Catherine Holmes, giành giải trong hạng mục Bảo tồn môi trường dưới nước, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo

© Ảnh : Enrico Somogyi / 2021 Ocean Art

“Cá trê và hoa” của Enrico Somogyi, giành vị trí thứ 3 trong hạng mục Compact Wide Angle, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo

“Cá trê và hoa” của Enrico Somogyi, giành vị trí thứ 3 trong hạng mục Compact Wide Angle, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo - Sputnik Việt Nam
3/18

“Cá trê và hoa” của Enrico Somogyi, giành vị trí thứ 3 trong hạng mục Compact Wide Angle, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo

© Ảnh : Tom St George / 2021 Ocean Art

Ảnh “Hang động cổ đại” của Tom St George, giành giải thưởng Black & White, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo

Ảnh “Hang động cổ đại” của Tom St George, giành giải thưởng Black & White, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo - Sputnik Việt Nam
4/18

Ảnh “Hang động cổ đại” của Tom St George, giành giải thưởng Black & White, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo

© Ảnh : Paolo Bausani / 2021 Ocean Art

Ảnh “Joker” của nhiếp ảnh gia Paolo Bausani, người chiến thắng hạng mục Chân dung , cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo

Ảnh “Joker” của nhiếp ảnh gia Paolo Bausani, người chiến thắng hạng mục Chân dung , cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo - Sputnik Việt Nam
5/18

Ảnh “Joker” của nhiếp ảnh gia Paolo Bausani, người chiến thắng hạng mục Chân dung , cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo

© Ảnh : Eduardo Acevedo / 2021 Ocean Art

Ảnh “Gia đình” của NAG Eduardo Acevedo, người chiến thắng ở hạng mục Góc rộng, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo

Ảnh “Gia đình” của NAG Eduardo Acevedo, người chiến thắng ở hạng mục Góc rộng, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo - Sputnik Việt Nam
6/18

Ảnh “Gia đình” của NAG Eduardo Acevedo, người chiến thắng ở hạng mục Góc rộng, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo

© Ảnh : Nigel Motyer / 2021 Ocean Art

Ảnh “Bữa ăn nhẹ của Blenny” của nhiếp ảnh gia Nigel Motyer, giải nhất trong hạng mục Macro,cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo

Ảnh “Bữa ăn nhẹ của Blenny” của nhiếp ảnh gia Nigel Motyer, giải nhất trong hạng mục Macro,cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo - Sputnik Việt Nam
7/18

Ảnh “Bữa ăn nhẹ của Blenny” của nhiếp ảnh gia Nigel Motyer, giải nhất trong hạng mục Macro,cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo

© Ảnh : Sarah Vasend / 2021 Ocean Art

Ảnh “Cá mặt quỷ con” của Sarah Vasend, giải 2 hạng mục Macro, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo

Ảnh “Cá mặt quỷ con” của Sarah Vasend, giải 2 hạng mục Macro, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo - Sputnik Việt Nam
8/18

Ảnh “Cá mặt quỷ con” của Sarah Vasend, giải 2 hạng mục Macro, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo

© Ảnh : Matthew Sullivan / 2021 Ocean Art

Ảnh “Tắc đường” của Matthew Sullivan, giải nhất trong hạng mục Vùng nước lạnh, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo

Ảnh “Tắc đường” của Matthew Sullivan, giải nhất trong hạng mục Vùng nước lạnh, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo - Sputnik Việt Nam
9/18

Ảnh “Tắc đường” của Matthew Sullivan, giải nhất trong hạng mục Vùng nước lạnh, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo

© Ảnh : Cedric Peneau / 2021 Ocean Art

Ảnh “Bó hoa” của NAG Cedric Peneau, vị trí thứ 3 trong hạng mục Hải sâm, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo

Ảnh “Bó hoa” của NAG Cedric Peneau, vị trí thứ 3 trong hạng mục Hải sâm,  cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo - Sputnik Việt Nam
10/18

Ảnh “Bó hoa” của NAG Cedric Peneau, vị trí thứ 3 trong hạng mục Hải sâm, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo

© Ảnh : Hannah Le Leu / 2021 Ocean Art

Ảnh “Bất chấp tất cả’’ của Hannah Le Leu, giành giải 3 ở hạng mục Góc rộng, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo

Ảnh “Bất chấp tất cả’’ của Hannah Le Leu, giành giải 3 ở hạng mục Góc rộng, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo - Sputnik Việt Nam
11/18

Ảnh “Bất chấp tất cả’’ của Hannah Le Leu, giành giải 3 ở hạng mục Góc rộng, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo

© Ảnh : Jenny Stock / 2021 Ocean Art

Ảnh “Cái đẹp đan xen” của Jenny Stock, giải nhất trong hạng mục Nghệ thuật dưới nước, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo

Ảnh “Cái đẹp đan xen” của Jenny Stock, giải nhất trong hạng mục Nghệ thuật dưới nước, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo - Sputnik Việt Nam
12/18

Ảnh “Cái đẹp đan xen” của Jenny Stock, giải nhất trong hạng mục Nghệ thuật dưới nước, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo

© Ảnh : Kate Rister / 2021 Ocean Art

Ảnh “Mẫu tử” của Kate Rister, giành giải trong hạng mục Góc rộng nhỏ gọn, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo

Ảnh “Mẫu tử” của Kate Rister,  giành giải trong hạng mục Góc rộng nhỏ gọn, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo - Sputnik Việt Nam
13/18

Ảnh “Mẫu tử” của Kate Rister, giành giải trong hạng mục Góc rộng nhỏ gọn, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo

© Ảnh : Salvatore Ianniello / 2021 Ocean Art

Bức ảnh “Đẻ trứng” của Salvatore Ianniello, NAG chiến thắng hạng mục Hải sâm, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo

Bức ảnh “Đẻ trứng” của Salvatore Ianniello, NAG chiến thắng hạng mục Hải sâm, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo - Sputnik Việt Nam
14/18

Bức ảnh “Đẻ trứng” của Salvatore Ianniello, NAG chiến thắng hạng mục Hải sâm, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo

© Ảnh : Julian Nedev / 2021 Ocean Art

Bức ảnh “Cô dâu Ấn Độ” của Julian Nedev, giải 2 hạng mục Nghệ thuật dưới nước, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo

Bức ảnh “Cô dâu Ấn Độ” của Julian Nedev, giải 2  hạng mục Nghệ thuật dưới nước, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo - Sputnik Việt Nam
15/18

Bức ảnh “Cô dâu Ấn Độ” của Julian Nedev, giải 2 hạng mục Nghệ thuật dưới nước, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo

© Ảnh : PT Hirschfield / 2021 Ocean Art

Ảnh “Cá ngựa giao phối” của PT Hirschfield, người chiến thắng trong hạng mục Hành vi, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo

Ảnh “Cá ngựa giao phối” của PT Hirschfield, người chiến thắng trong hạng mục Hành vi, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo - Sputnik Việt Nam
16/18

Ảnh “Cá ngựa giao phối” của PT Hirschfield, người chiến thắng trong hạng mục Hành vi, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo

© Ảnh : Kathrin Landgraf-Kluge / 2021 Ocean Art

Ảnh “Bữa tiệc” của Kathrin Landgraf-Kluge, người chiến thắng ở hạng mục Cận cảnh nhỏ gọn, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo

Ảnh “Bữa tiệc” của Kathrin Landgraf-Kluge, người chiến thắng ở hạng mục Cận cảnh nhỏ gọn, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo - Sputnik Việt Nam
17/18

Ảnh “Bữa tiệc” của Kathrin Landgraf-Kluge, người chiến thắng ở hạng mục Cận cảnh nhỏ gọn, cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo

© Ảnh : Julian Hsu / 2021 Ocean Art

Bức ảnh “Bảo vệ đẻ trứng” của Julian Hsu, giải 2 hạng mục Hành vi sinh vật biển , cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo

Bức ảnh “Bảo vệ đẻ trứng” của Julian Hsu, giải 2 hạng mục Hành vi sinh vật biển , cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo - Sputnik Việt Nam
18/18

Bức ảnh “Bảo vệ đẻ trứng” của Julian Hsu, giải 2 hạng mục Hành vi sinh vật biển , cuộc thi 2021 Ocean Art Underwater Photo

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала