- Sputnik Việt Nam, 1920
Multimedia
Những bức ảnh thay ngàn lời nói. Xem những gì đang xảy ra trên thế giới từ góc nhìn trực quan với thư viện ảnh, đồ họa thông tin và nội dung đa phương tiện khác từ Sputnik.

Diễn viên ba lê mèo và thiên hà bùng nổ: kết quả сuộc thi Sony World Photography Awards 2023

Những người chiến thắng các giải thưởng quốc gia của World Photography Awards 2023 (Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023) đã được công bố: 55 Nhiếp ảnh gia giành chiến thắng ở các quốc gia của mình. Giải thưởng được trao để trình diễn tài năng của các nhiếp ảnh gia từ khắp nơi trên thế giới.
© Ảnh : Pável Vélez/National Awards, Sony World Photography Awards 2023

Bức ảnh "Galaxy Explosion" ("Vụ nổ thiên hà") của nhiếp ảnh gia người Mexico Pável Vélez, người chiến thắng tại giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023.

Bức ảnh "Galaxy Explosion" ("Vụ nổ thiên hà") của nhiếp ảnh gia người Mexico Pável Vélez, người chiến thắng tại giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023. - Sputnik Việt Nam
1/15

Bức ảnh "Galaxy Explosion" ("Vụ nổ thiên hà") của nhiếp ảnh gia người Mexico Pável Vélez, người chiến thắng tại giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023.

© Ảnh : Rabik Upadhayay/National Awards, Sony World Photography Awards 2023

Nhiếp ảnh gia Rabik Upadhayay đến từ Nepal, người chiến thắng tại giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023.

Nhiếp ảnh gia Rabik Upadhayay đến từ Nepal, người chiến thắng tại giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023. - Sputnik Việt Nam
2/15

Nhiếp ảnh gia Rabik Upadhayay đến từ Nepal, người chiến thắng tại giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023.

© Ảnh : Protap Shekhor Mohanto/National Awards, Sony World Photography Awards 2023

Protap Shekhor Mohanto đến từ Bangladesh, người chiến thắng tại giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023.

Protap Shekhor Mohanto đến từ Bangladesh, người chiến thắng tại giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023. - Sputnik Việt Nam
3/15

Protap Shekhor Mohanto đến từ Bangladesh, người chiến thắng tại giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023.

© Ảnh : Mateusz Żurowski/National Awards, Sony World Photography Awards 2023

Tác phẩm "Siren’s Dawn" ("Bình minh của nàng tiên cá") của nhiếp ảnh gia người Ba Lan Mateusz Żurowski, người chiến thắng tại giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023.

Tác phẩm "Siren’s Dawn" ("Bình minh của nàng tiên cá") của nhiếp ảnh gia người Ba Lan Mateusz Żurowski, người chiến thắng tại giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023. - Sputnik Việt Nam
4/15

Tác phẩm "Siren’s Dawn" ("Bình minh của nàng tiên cá") của nhiếp ảnh gia người Ba Lan Mateusz Żurowski, người chiến thắng tại giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023.

© Ảnh : Si Thu Ye Myint /National Awards, Sony World Photography Awards 2023

'Gia đình cúng dường' của Si Thu Ye Myint, người chiến thắng tại giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023.

'Gia đình cúng dường' của Si Thu Ye Myint, người chiến thắng tại giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023. - Sputnik Việt Nam
5/15

'Gia đình cúng dường' của Si Thu Ye Myint, người chiến thắng tại giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023.

© Ảnh : Angela Perez/National Awards, Sony World Photography Awards 2023

Tác phẩm 'Không hoàn hảo' của nhiếp ảnh gia Hoa Kỳ Angela Perez, người chiến thắng tại giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023.

Tác phẩm 'Không hoàn hảo' của nhiếp ảnh gia Hoa Kỳ Angela Perez, người chiến thắng tại giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023. - Sputnik Việt Nam
6/15

Tác phẩm 'Không hoàn hảo' của nhiếp ảnh gia Hoa Kỳ Angela Perez, người chiến thắng tại giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023.

© Ảnh : Kazutoshi Ono/National Awards, Sony World Photography Awards 2023

Tác phẩm “Diễn viên ba lê” ("Ballerina") của nhiếp ảnh gia Nhật Bản Kazutoshi Ono đã giành vị trí thứ 2 trong giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023.

Tác phẩm “Diễn viên ba lê” ("Ballerina") của nhiếp ảnh gia Nhật Bản Kazutoshi Ono đã giành vị trí thứ 2 trong giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023. - Sputnik Việt Nam
7/15

Tác phẩm “Diễn viên ba lê” ("Ballerina") của nhiếp ảnh gia Nhật Bản Kazutoshi Ono đã giành vị trí thứ 2 trong giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023.

© Ảnh : Erhan Coral/National Awards, Sony World Photography Awards 2023

Nhiếp ảnh gia người Thổ Nhĩ Kỳ Erhan Coral, người chiến thắng tại giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023.

Nhiếp ảnh gia người Thổ Nhĩ Kỳ Erhan Coral, người chiến thắng tại giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023. - Sputnik Việt Nam
8/15

Nhiếp ảnh gia người Thổ Nhĩ Kỳ Erhan Coral, người chiến thắng tại giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023.

© Ảnh : Nukabari Opuama/National Awards, Sony World Photography Awards 2023

Nhiếp ảnh gia người Nigeria Nukabari Opuama, người chiến thắng tại giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023.

Nhiếp ảnh gia người Nigeria Nukabari Opuama, người chiến thắng tại giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023. - Sputnik Việt Nam
9/15

Nhiếp ảnh gia người Nigeria Nukabari Opuama, người chiến thắng tại giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023.

© Ảnh : Hajime Hirano/National Awards, Sony World Photography Awards 2023

Tác phẩm "Phoenix" (“Phượng Hoàng”) của nhiếp ảnh gia Nhật Bản Hajime Hirano, người chiến thắng tại giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023.

Tác phẩm "Phoenix" (“Phượng Hoàng”) của nhiếp ảnh gia Nhật Bản Hajime Hirano, người chiến thắng tại giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023. - Sputnik Việt Nam
10/15

Tác phẩm "Phoenix" (“Phượng Hoàng”) của nhiếp ảnh gia Nhật Bản Hajime Hirano, người chiến thắng tại giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023.

© Ảnh : Leo Huang/National Awards, Sony World Photography Awards 2023

Nhiếp ảnh gia Đài Loan Leo Huang người chiến thắng tại giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023.

Nhiếp ảnh gia Đài Loan Leo Huang người chiến thắng tại giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023. - Sputnik Việt Nam
11/15

Nhiếp ảnh gia Đài Loan Leo Huang người chiến thắng tại giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023.

© Ảnh : Filip Hrebenda/National Awards, Sony World Photography Awards 2023

Nhiếp ảnh gia đến từ Slovakia Filip Hrebenda lọt vào danh sách rút gọn cho Giải thưởng Khu vực tại cuộc thi Sony World Photography Awards 2023.

Nhiếp ảnh gia đến từ Slovakia Filip Hrebenda lọt vào danh sách rút gọn cho Giải thưởng Khu vực tại cuộc thi Sony World Photography Awards 2023. - Sputnik Việt Nam
12/15

Nhiếp ảnh gia đến từ Slovakia Filip Hrebenda lọt vào danh sách rút gọn cho Giải thưởng Khu vực tại cuộc thi Sony World Photography Awards 2023.

© Ảnh : Pradeep Kodimana Ramakrishnan/National Awards, Sony World Photography Awards 2023

Tác phẩm 'Tuffie' (“Ấn tượng”) của nhiếp ảnh gia người Ấn Độ Pradeep Kodimana Ramakrishnan, người chiến thắng tại giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023.

Tác phẩm 'Tuffie' (“Ấn tượng”) của nhiếp ảnh gia người Ấn Độ Pradeep Kodimana Ramakrishnan, người chiến thắng tại giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023. - Sputnik Việt Nam
13/15

Tác phẩm 'Tuffie' (“Ấn tượng”) của nhiếp ảnh gia người Ấn Độ Pradeep Kodimana Ramakrishnan, người chiến thắng tại giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023.

© Ảnh : Takahiro Toh/National Awards, Sony World Photography Awards 2023

Tác phẩm "Ki-Re-i" của nhiếp ảnh gia Nhật Bản Takahiro Toh đã giành vị trí thứ 3 giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023.

Tác phẩm "Ki-Re-i" của nhiếp ảnh gia Nhật Bản Takahiro Toh đã giành vị trí thứ 3 giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023. - Sputnik Việt Nam
14/15

Tác phẩm "Ki-Re-i" của nhiếp ảnh gia Nhật Bản Takahiro Toh đã giành vị trí thứ 3 giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023.

© Ảnh : Rajeev Abeysekara/National Awards, Sony World Photography Awards 2023

Tác phẩm "Glare of a Predator" ("Ánh sáng của kẻ săn mồi") của nhiếp ảnh gia người Sri Lanka Rajeev Abeysekara, người chiến thắng tại giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023.

Tác phẩm "Glare of a Predator" ("Ánh sáng của kẻ săn mồi") của nhiếp ảnh gia người Sri Lanka Rajeev Abeysekara, người chiến thắng tại giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023. - Sputnik Việt Nam
15/15

Tác phẩm "Glare of a Predator" ("Ánh sáng của kẻ săn mồi") của nhiếp ảnh gia người Sri Lanka Rajeev Abeysekara, người chiến thắng tại giải thưởng quốc gia của cuộc thi Sony World Photography Awards 2023.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала