- Sputnik Việt Nam, 1920
Multimedia
Những bức ảnh thay ngàn lời nói. Xem những gì đang xảy ra trên thế giới từ góc nhìn trực quan với thư viện ảnh, đồ họa thông tin và nội dung đa phương tiện khác từ Sputnik.

Thời thơ ấu và Bóng ma: Những chiến thắng Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony 2023

Những nhiếp ảnh gia xuất sắc nhất thế giới đã nhận được giải thưởng từ Sony World Photography Awards 2023 -SWPA (Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony). Có tới 415 000 bức ảnh đã được gửi tại SWPA 2023, nhưng chỉ có một nửa được chọn để tham gia tiếp cuộc thi.
© Ảnh : Zhenhuan Zhou/2023 Sony World Photography Awards

"Slam on the Brakes" (Đạp phanh) của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Zhenhuan Zhou, chiến thắng hạng mục Open Motion (Chuyển động Mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony 2023.

"Slam on the Brakes" (Đạp phanh) của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Zhenhuan Zhou, chiến thắng hạng mục Open Motion (Chuyển động Mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony 2023. - Sputnik Việt Nam
1/19

"Slam on the Brakes" (Đạp phanh) của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Zhenhuan Zhou, chiến thắng hạng mục Open Motion (Chuyển động Mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony 2023.

© Ảnh : Marcio Esteves Cabral/2023 Sony World Photography Awards

"Pandora" (Con báo) của nhiếp ảnh gia Brazil Marcio Esteves Cabral lọt vào danh sách rút gọn cho hạng mục Open Natural World & Wildlife (Thế giới tự nhiên mở & Động vật hoang dã) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023.

"Pandora" (Con báo) của nhiếp ảnh gia Brazil Marcio Esteves Cabral lọt vào danh sách rút gọn cho hạng mục Open Natural World & Wildlife (Thế giới tự nhiên mở & Động vật hoang dã) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023. - Sputnik Việt Nam
2/19

"Pandora" (Con báo) của nhiếp ảnh gia Brazil Marcio Esteves Cabral lọt vào danh sách rút gọn cho hạng mục Open Natural World & Wildlife (Thế giới tự nhiên mở & Động vật hoang dã) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023.

© Ảnh : Nicolas Bigot/2023 Sony World Photography Awards

"Digital Spirituality - Flexibility" (Tâm linh kỹ thuật số - Tính linh hoạt) của nhà nhiếp ảnh Pháp Nicolas Bigot, lọt vào danh sách rút gọn cho hạng mục Open Creative (Sáng tạo mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023.

"Digital Spirituality - Flexibility" (Tâm linh kỹ thuật số - Tính linh hoạt) của nhà nhiếp ảnh Pháp Nicolas Bigot, lọt vào danh sách rút gọn cho hạng mục Open Creative (Sáng tạo mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023. - Sputnik Việt Nam
3/19

"Digital Spirituality - Flexibility" (Tâm linh kỹ thuật số - Tính linh hoạt) của nhà nhiếp ảnh Pháp Nicolas Bigot, lọt vào danh sách rút gọn cho hạng mục Open Creative (Sáng tạo mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023.

© Ảnh : Giorgos Rousopoulos/2023 Sony World Photography Awards

Ảnh của nhiếp ảnh gia Hy Lạp Giorgos Rousopoulos, chiến thắng ở hạng mục Open Landscape (Phong cảnh mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023.

Ảnh của nhiếp ảnh gia Hy Lạp Giorgos Rousopoulos, chiến thắng ở hạng mục Open Landscape (Phong cảnh mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023. - Sputnik Việt Nam
4/19

Ảnh của nhiếp ảnh gia Hy Lạp Giorgos Rousopoulos, chiến thắng ở hạng mục Open Landscape (Phong cảnh mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023.

© Ảnh : Zeynep Demirhan/2023 Sony World Photography Awards

Ảnh "The Cover" (Trang bìa) của nhà nhiếp ảnh Thổ Nhĩ Kỳ Zeynep Demirhan, lọt vào danh sách rút gọn ở hạng mục Open Object (Open Object (Vật thể mở)) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023.

Ảnh "The Cover" (Trang bìa) của nhà nhiếp ảnh Thổ Nhĩ Kỳ Zeynep Demirhan, lọt vào danh sách rút gọn ở hạng mục Open Object (Open Object (Vật thể mở)) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023. - Sputnik Việt Nam
5/19

Ảnh "The Cover" (Trang bìa) của nhà nhiếp ảnh Thổ Nhĩ Kỳ Zeynep Demirhan, lọt vào danh sách rút gọn ở hạng mục Open Object (Open Object (Vật thể mở)) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023.

© Ảnh : Ata Ranjbar Zeydanloo/2023 Sony World Photography Awards

Ảnh của nhiếp ảnh gia Iran Ata Ranjbar Zeydanloo lọt vào danh sách rút gọn cho hạng mục Open Motion (Chuyển động Mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023.

Ảnh của nhiếp ảnh gia Iran Ata Ranjbar Zeydanloo lọt vào danh sách rút gọn cho hạng mục Open Motion (Chuyển động Mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023. - Sputnik Việt Nam
6/19

Ảnh của nhiếp ảnh gia Iran Ata Ranjbar Zeydanloo lọt vào danh sách rút gọn cho hạng mục Open Motion (Chuyển động Mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023.

© Ảnh : Mark Benham/2023 Sony World Photography Awards

"The Silos" (Các bồn chứa) của nhiếp ảnh gia Anh Mark Benham, chiến thắng ở hạng mục Open Architecture (Kiến trúc Mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony 2023.

"The Silos" (Các bồn chứa) của nhiếp ảnh gia Anh Mark Benham, chiến thắng ở hạng mục Open Architecture (Kiến trúc Mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony 2023. - Sputnik Việt Nam
7/19

"The Silos" (Các bồn chứa) của nhiếp ảnh gia Anh Mark Benham, chiến thắng ở hạng mục Open Architecture (Kiến trúc Mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony 2023.

© Ảnh : Ankur Tambde/2023 Sony World Photography Awards

"Goad Ganpati" của nhà nhiếp ảnh Ấn Độ Ankur Tambde lọt vào danh sách rút gọn tại hạng mục Open Trave(Du lịch Mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023.

"Goad Ganpati" của nhà nhiếp ảnh Ấn Độ Ankur Tambde lọt vào danh sách rút gọn tại hạng mục Open Trave(Du lịch Mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023. - Sputnik Việt Nam
8/19

"Goad Ganpati" của nhà nhiếp ảnh Ấn Độ Ankur Tambde lọt vào danh sách rút gọn tại hạng mục Open Trave(Du lịch Mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023.

© Ảnh : Azim Khan Ronnie/2023 Sony World Photography Awards

Bức ảnh Childhood "Thời thơ ấu" của nhiếp ảnh gia Bangladesh Azim Khan Ronnie, chiến thắng ở hạng mục Open Lifestyle (Phong cách sống cởi mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023.

Bức ảnh Childhood "Thời thơ ấu" của nhiếp ảnh gia Bangladesh Azim Khan Ronnie, chiến thắng ở hạng mục Open Lifestyle (Phong cách sống cởi mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023. - Sputnik Việt Nam
9/19

Bức ảnh Childhood "Thời thơ ấu" của nhiếp ảnh gia Bangladesh Azim Khan Ronnie, chiến thắng ở hạng mục Open Lifestyle (Phong cách sống cởi mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023.

© Ảnh : Dinorah Graue Obscura/2023 Sony World Photography Awards

"Mighty Pair" (Cặp đôi hùng mạnh) của nhiếp ảnh gia Mexico Dinorah Graue Obscura, chiến thắng ở hạng mục Open Natural World & Wildlife (Thế giới tự nhiên & Động vật hoang dã) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023.

"Mighty Pair" (Cặp đôi hùng mạnh) của nhiếp ảnh gia Mexico Dinorah Graue Obscura, chiến thắng ở hạng mục Open Natural World & Wildlife (Thế giới tự nhiên & Động vật hoang dã) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023. - Sputnik Việt Nam
10/19

"Mighty Pair" (Cặp đôi hùng mạnh) của nhiếp ảnh gia Mexico Dinorah Graue Obscura, chiến thắng ở hạng mục Open Natural World & Wildlife (Thế giới tự nhiên & Động vật hoang dã) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023.

© Ảnh : Andrea Michelutti/2023 Sony World Photography Awards

Bức ảnh "My precious" (Sự quý giá của tôi) của nhà nhiếp ảnhÝ Andrea Michelutti lọt vào danh sách rút gọn ở hạng mục Open Natural World & Wildlife (Thế giới tự nhiên & Động vật hoang dã) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023.

Bức ảnh "My precious" (Sự quý giá của tôi) của nhà nhiếp ảnhÝ Andrea Michelutti lọt vào danh sách rút gọn ở hạng mục Open Natural World & Wildlife (Thế giới tự nhiên & Động vật hoang dã) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023. - Sputnik Việt Nam
11/19

Bức ảnh "My precious" (Sự quý giá của tôi) của nhà nhiếp ảnhÝ Andrea Michelutti lọt vào danh sách rút gọn ở hạng mục Open Natural World & Wildlife (Thế giới tự nhiên & Động vật hoang dã) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023.

© Ảnh : Takahiro Gamou/2023 Sony World Photography Awards

"God’s Garden" (Khu vườn của Chúa) của nhiếp ảnh gia Nhật Takahiro Gamou lọt vào danh sách rút gọn tại hạng mục Open Travel (Du lịch Mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony 2023.

"God’s Garden" (Khu vườn của Chúa) của nhiếp ảnh gia Nhật Takahiro Gamou lọt vào danh sách rút gọn tại hạng mục Open Travel (Du lịch Mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony 2023. - Sputnik Việt Nam
12/19

"God’s Garden" (Khu vườn của Chúa) của nhiếp ảnh gia Nhật Takahiro Gamou lọt vào danh sách rút gọn tại hạng mục Open Travel (Du lịch Mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony 2023.

© Ảnh : Mieke Douglas/2023 Sony World Photography Awards

Ảnh Recycled (Tái chế) của nhiếp ảnh gia Hà Lan Mieke Douglas, chiến thắng ở hạng mục Open Object (Vật thể mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023.

Ảnh Recycled (Tái chế) của nhiếp ảnh gia Hà Lan Mieke Douglas, chiến thắng ở hạng mục Open Object (Vật thể mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023. - Sputnik Việt Nam
13/19

Ảnh Recycled (Tái chế) của nhiếp ảnh gia Hà Lan Mieke Douglas, chiến thắng ở hạng mục Open Object (Vật thể mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023.

© Ảnh : Donell Gumiran/2023 Sony World Photography Awards

"Nomad Watcher" (Người du mục) do nhiếp ảnh gia Philippines Donell Gumiran chụp đã lọt vào danh sách rút gọn cho hạng mục Open Portraiture (Chân dung mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023.

"Nomad Watcher" (Người du mục) do nhiếp ảnh gia Philippines Donell Gumiran chụp đã lọt vào danh sách rút gọn cho hạng mục Open Portraiture (Chân dung mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023. - Sputnik Việt Nam
14/19

"Nomad Watcher" (Người du mục) do nhiếp ảnh gia Philippines Donell Gumiran chụp đã lọt vào danh sách rút gọn cho hạng mục Open Portraiture (Chân dung mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023.

© Ảnh : Mohamad Ali Harisi/2023 Sony World Photography Awards

"It's a Man's Hajj" (Đó là Hajj của người đàn ông) của nhiếp ảnh gia Lebanon Mohamad Ali Harisi lọt vào danh sách rút gọn cho hạng mục Open Lifestyle (Phong cách sống cởi mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023.

"It's a Man's Hajj" (Đó là Hajj của người đàn ông) của nhiếp ảnh gia Lebanon Mohamad Ali Harisi lọt vào danh sách rút gọn cho hạng mục Open Lifestyle (Phong cách sống cởi mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023. - Sputnik Việt Nam
15/19

"It's a Man's Hajj" (Đó là Hajj của người đàn ông) của nhiếp ảnh gia Lebanon Mohamad Ali Harisi lọt vào danh sách rút gọn cho hạng mục Open Lifestyle (Phong cách sống cởi mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023.

© Ảnh : Zuojian Wang/2023 Sony World Photography Awards

"Seaside Yoga" (Yoga bên bờ biển) của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Zuojian Wang lọt vào danh sách rút gọn tại hạng mục Open Lifestyle (Phong cách sống cởi mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony 2023.

"Seaside Yoga" (Yoga bên bờ biển) của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Zuojian Wang lọt vào danh sách rút gọn tại hạng mục Open Lifestyle (Phong cách sống cởi mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony 2023. - Sputnik Việt Nam
16/19

"Seaside Yoga" (Yoga bên bờ biển) của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Zuojian Wang lọt vào danh sách rút gọn tại hạng mục Open Lifestyle (Phong cách sống cởi mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony 2023.

© Ảnh : Andreas Mikonauschke/2023 Sony World Photography Awards

Bức ảnh "Exhausted" (Kiệt sức) của nhiếp ảnh gia Đức Andreas Mikonauschke, chiến thắng trong hạng mục Open Street Photography (Nhiếp ảnh Đường phố Mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023.

Bức ảnh "Exhausted" (Kiệt sức) của nhiếp ảnh gia Đức Andreas Mikonauschke, chiến thắng trong hạng mục Open Street Photography (Nhiếp ảnh Đường phố Mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023. - Sputnik Việt Nam
17/19

Bức ảnh "Exhausted" (Kiệt sức) của nhiếp ảnh gia Đức Andreas Mikonauschke, chiến thắng trong hạng mục Open Street Photography (Nhiếp ảnh Đường phố Mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023.

© Ảnh : Sukhy Hullait/2023 Sony World Photography Awards

"Charlie" của nhà nhiếp ảnh Anh Sukhy Hullait, chiến thắng ở hạng mục Open Portraiture (Chân dung mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023.

"Charlie" của nhà nhiếp ảnh Anh Sukhy Hullait, chiến thắng ở hạng mục Open Portraiture (Chân dung mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023. - Sputnik Việt Nam
18/19

"Charlie" của nhà nhiếp ảnh Anh Sukhy Hullait, chiến thắng ở hạng mục Open Portraiture (Chân dung mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony năm 2023.

© Ảnh : Max Vere-Hodge/2023 Sony World Photography Awards

"Ghosts" (Bóng ma) của nhiếp ảnh gia Anh Max Vere-Hodge, chiến thắng trong hạng mục Open Travel (Du lịch Mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony 2023.

"Ghosts" (Bóng ma) của nhiếp ảnh gia Anh Max Vere-Hodge, chiến thắng trong hạng mục Open Travel (Du lịch Mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony 2023. - Sputnik Việt Nam
19/19

"Ghosts" (Bóng ma) của nhiếp ảnh gia Anh Max Vere-Hodge, chiến thắng trong hạng mục Open Travel (Du lịch Mở) tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony 2023.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала