- Sputnik Việt Nam, 1920
Multimedia
Những bức ảnh thay ngàn lời nói. Xem những gì đang xảy ra trên thế giới từ góc nhìn trực quan với thư viện ảnh, đồ họa thông tin và nội dung đa phương tiện khác từ Sputnik.

Triển lãm Quốc tế về ngành Công nghiệp Trực thăng HeliRussia 2023

Tại Matxcơva vừa khai mạc Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp máy bay trực thăng HeliRussia-2023. Sự kiện đặc sắc được tổ chức vào ngày 18-20 tháng 5 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm Quốc tế «Crocus Expo».
Đây là hoạt động duy nhất ở Nga giới thiệu những thành tựu thế giới với toàn bộ sản phẩm và dịch vụ của ngành công nghiệp máy bay trực thăng, từ thiết kế và sản xuất cho đến vận hành.
© Sputnik / Vitaliy Belousov / Chuyển đến kho ảnh

Máy bay trực thăng vận tải không người lái Aeromax SH-3000 tại Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo».

Máy bay trực thăng vận tải không người lái Aeromax SH-3000 tại Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo». - Sputnik Việt Nam
1/15

Máy bay trực thăng vận tải không người lái Aeromax SH-3000 tại Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo».

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Chuyển đến kho ảnh

Gian trưg bày của công ty «AvtoGiro Russland» tại Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo».

Gian trưg bày của công ty «AvtoGiro Russland» tại Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo». - Sputnik Việt Nam
2/15

Gian trưg bày của công ty «AvtoGiro Russland» tại Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo».

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Chuyển đến kho ảnh

Mô hình trực thăng Mi-24 tại Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo».

Mô hình trực thăng Mi-24 tại Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo». - Sputnik Việt Nam
3/15

Mô hình trực thăng Mi-24 tại Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo».

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Chuyển đến kho ảnh

Phần trưng bày của công ty «Airburg» tại Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo».

Phần trưng bày của công ty «Airburg» tại Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo». - Sputnik Việt Nam
4/15

Phần trưng bày của công ty «Airburg» tại Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo».

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Chuyển đến kho ảnh

Khách tham quan Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo».

Khách tham quan Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo». - Sputnik Việt Nam
5/15

Khách tham quan Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo».

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Chuyển đến kho ảnh

Khách tham quan Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo».

Khách tham quan Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo». - Sputnik Việt Nam
6/15

Khách tham quan Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo».

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Chuyển đến kho ảnh

1. Máy bay không người lái loại trực thăng nhiều cánh quạt «Aeromax» SH-3000 tại Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo».

1. Máy bay không người lái loại trực thăng nhiều cánh quạt «Aeromax» SH-3000 tại Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo». - Sputnik Việt Nam
7/15

1. Máy bay không người lái loại trực thăng nhiều cánh quạt «Aeromax» SH-3000 tại Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo».

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Chuyển đến kho ảnh

Súng chống máy bay không người lái Rex-2 tại Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo».

Súng chống máy bay không người lái Rex-2 tại Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo». - Sputnik Việt Nam
8/15

Súng chống máy bay không người lái Rex-2 tại Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo».

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Chuyển đến kho ảnh

Máy bay không người lái loại trực thăng nhiều cánh quạt «Aeromax» SH-3000 tại Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo».

Máy bay không người lái loại trực thăng nhiều cánh quạt «Aeromax» SH-3000 tại Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo». - Sputnik Việt Nam
9/15

Máy bay không người lái loại trực thăng nhiều cánh quạt «Aeromax» SH-3000 tại Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo».

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Chuyển đến kho ảnh

Phần trưng bày của công ty Magni Gyro tại Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo».

Phần trưng bày của công ty Magni Gyro tại Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo». - Sputnik Việt Nam
10/15

Phần trưng bày của công ty Magni Gyro tại Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo».

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Chuyển đến kho ảnh

Máy bay trực thăng vận tải không người lái Aeromax SH-750 tại Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo».

Máy bay trực thăng vận tải không người lái Aeromax SH-750 tại Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo». - Sputnik Việt Nam
11/15

Máy bay trực thăng vận tải không người lái Aeromax SH-750 tại Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo».

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Chuyển đến kho ảnh

Máy bay không người lái BAS-200 tại Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo».

Máy bay không người lái BAS-200 tại Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo». - Sputnik Việt Nam
12/15

Máy bay không người lái BAS-200 tại Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo».

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Chuyển đến kho ảnh

Mô hình máy bay trực thăng tại Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo».

Mô hình máy bay trực thăng tại Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo». - Sputnik Việt Nam
13/15

Mô hình máy bay trực thăng tại Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo».

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Chuyển đến kho ảnh

Súng chống máy bay không người lái Rex-2 tại Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo».

Súng chống máy bay không người lái Rex-2 tại Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo». - Sputnik Việt Nam
14/15

Súng chống máy bay không người lái Rex-2 tại Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo».

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Chuyển đến kho ảnh

Khách tham quan Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo».

Khách tham quan Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo». - Sputnik Việt Nam
15/15

Khách tham quan Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp trực thăng HeliRussia 2023 trong Trung tâm Bảo tàng-Triển lãm quốc tế «Crocus Expo».

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала