Multimedia
Những bức ảnh thay ngàn lời nói. Xem những gì đang xảy ra trên thế giới từ góc nhìn trực quan với thư viện ảnh, đồ họa thông tin và nội dung đa phương tiện khác từ Sputnik.

Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế "ARMY-2023"

Đăng kýZelo
Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế "Army-2023" đang được tổ chức tại công viên Patriot ở Kubinka gần Matxcơva từ ngày 14 đến 20 tháng 8 dưới sự bảo trợ của Bộ Quốc phòng. Sputnik là hãng thông tấn chính thức của diễn đàn.
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Chuyển đến kho ảnh

Máy bay không người lái HESA Ababil của Iran tại triển lãm trong khuôn khổ Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế Army-2023 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Patriot

Máy bay không người lái HESA Ababil của Iran tại triển lãm trong khuôn khổ Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế Army-2023 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Patriot - Sputnik Việt Nam
1/17

Máy bay không người lái HESA Ababil của Iran tại triển lãm trong khuôn khổ Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế Army-2023 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Patriot

© Sputnik / Alexey Maishev / Chuyển đến kho ảnh

Ban quân nhạc tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế ARMY-2023 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Patriot

Ban quân nhạc tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế ARMY-2023 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Patriot - Sputnik Việt Nam
2/17

Ban quân nhạc tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế ARMY-2023 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Patriot

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Chuyển đến kho ảnh

Cờ của các nước tham dự Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế "ARMY-2023 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Patriot

Cờ của các nước tham dự Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế "ARMY-2023 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Patriot - Sputnik Việt Nam
3/17

Cờ của các nước tham dự Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế "ARMY-2023 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Patriot

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Chuyển đến kho ảnh

Mô hình khí tài, thiết bị quân sự tại gian hàng của Bộ Quốc phòng Trung Quốc tại triển lãm trong khuôn khổ Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế Army-2023 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Patriot

Mô hình khí tài, thiết bị quân sự tại gian hàng của Bộ Quốc phòng Trung Quốc tại triển lãm trong khuôn khổ Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế Army-2023 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Patriot - Sputnik Việt Nam
4/17

Mô hình khí tài, thiết bị quân sự tại gian hàng của Bộ Quốc phòng Trung Quốc tại triển lãm trong khuôn khổ Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế Army-2023 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Patriot

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Chuyển đến kho ảnh

Máy bay không người lái của Iran tại triển lãm trong khuôn khổ Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế Army-2023 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Patriot

Máy bay không người lái của Iran tại triển lãm trong khuôn khổ Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế Army-2023 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Patriot - Sputnik Việt Nam
5/17

Máy bay không người lái của Iran tại triển lãm trong khuôn khổ Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế Army-2023 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Patriot

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Chuyển đến kho ảnh

Mô hình khí tài, thiết bị quân sự tại gian hàng của Bộ Quốc phòng Trung Quốc tại triển lãm trong khuôn khổ Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế Army-2023 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Patriot

Mô hình khí tài, thiết bị quân sự tại gian hàng của Bộ Quốc phòng Trung Quốc tại triển lãm trong khuôn khổ Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế Army-2023 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Patriot - Sputnik Việt Nam
6/17

Mô hình khí tài, thiết bị quân sự tại gian hàng của Bộ Quốc phòng Trung Quốc tại triển lãm trong khuôn khổ Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế Army-2023 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Patriot

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Chuyển đến kho ảnh

Máy bay không người lái "Shaheen" của Iran tại triển lãm trong khuôn khổ Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế "Army-2023" ở Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Patriot

Máy bay không người lái "Shaheen" của Iran tại triển lãm trong khuôn khổ Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế "Army-2023" ở Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Patriot - Sputnik Việt Nam
7/17

Máy bay không người lái "Shaheen" của Iran tại triển lãm trong khuôn khổ Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế "Army-2023" ở Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Patriot

© Sputnik / Alexey Maishev / Chuyển đến kho ảnh

Ca sĩ Oleg Gazmanov tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế ARMY-2023 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Patriot

Ca sĩ Oleg Gazmanov tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế ARMY-2023 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Patriot - Sputnik Việt Nam
8/17

Ca sĩ Oleg Gazmanov tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế ARMY-2023 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Patriot

© Sputnik / Alexey Maishev / Chuyển đến kho ảnh

Các sĩ quan của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế "ARMY-2023" tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Patriot

Các sĩ quan của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế "ARMY-2023" tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Patriot - Sputnik Việt Nam
9/17

Các sĩ quan của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế "ARMY-2023" tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Patriot

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Chuyển đến kho ảnh

Máy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ thứ năm Su-57 tại triển lãm trong khuôn khổ Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế Army-2023 ở Kubinka

Máy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ thứ năm Su-57 tại triển lãm trong khuôn khổ Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế Army-2023 ở Kubinka - Sputnik Việt Nam
10/17

Máy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ thứ năm Su-57 tại triển lãm trong khuôn khổ Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế Army-2023 ở Kubinka

© Sputnik / Alexey Maishev / Chuyển đến kho ảnh

Xe tăng T-14 "Armata" tại gian hàng của tập đoàn "Uralvagonzavod" tại Diễn đàn kỹ thuật-quân sự quốc tế "ARMY-2023" ở Trung tâm Hội nghị và Triển lãm "Patriot"

Xe tăng T-14 "Armata" tại gian hàng của tập đoàn "Uralvagonzavod" tại Diễn đàn kỹ thuật-quân sự quốc tế "ARMY-2023" ở Trung tâm Hội nghị và Triển lãm "Patriot" - Sputnik Việt Nam
11/17

Xe tăng T-14 "Armata" tại gian hàng của tập đoàn "Uralvagonzavod" tại Diễn đàn kỹ thuật-quân sự quốc tế "ARMY-2023" ở Trung tâm Hội nghị và Triển lãm "Patriot"

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Chuyển đến kho ảnh

Tại triển lãm trong khuôn khổ Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế Army-2023 ở Trung tâm Hội nghị và Triển lãm "Patriot"

Tại triển lãm trong khuôn khổ Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế Army-2023 ở Trung tâm Hội nghị và Triển lãm "Patriot" - Sputnik Việt Nam
12/17

Tại triển lãm trong khuôn khổ Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế Army-2023 ở Trung tâm Hội nghị và Triển lãm "Patriot"

© Sputnik / Alexey Maishev / Chuyển đến kho ảnh

Người tham gia Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế "ARMY-2023" ở Trung tâm Hội nghị và Triển lãm "Patriot"

Người tham gia Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế "ARMY-2023" ở Trung tâm Hội nghị và Triển lãm "Patriot" - Sputnik Việt Nam
13/17

Người tham gia Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế "ARMY-2023" ở Trung tâm Hội nghị và Triển lãm "Patriot"

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Chuyển đến kho ảnhMáy by Su-34 tại Diễn đàn "Army-2023"
Máy by Su-34 tại Diễn đàn Army-2023  - Sputnik Việt Nam
14/17
Máy by Su-34 tại Diễn đàn "Army-2023"
© Sputnik / Maksim Blinov / Chuyển đến kho ảnhNgười tham gia diễn đàn chụp ảnh kỉ niệm tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự quốc tế Army-2023
Người tham gia diễn đàn chụp ảnh kỉ niệm tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự quốc tế Army-2023 - Sputnik Việt Nam
15/17
Người tham gia diễn đàn chụp ảnh kỉ niệm tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự quốc tế Army-2023
© Sputnik / Alexey Maishev / Chuyển đến kho ảnhDiễn đàn Kỹ thuật-Quân sự quốc tế Army-2023
Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự quốc tế Army-2023 - Sputnik Việt Nam
16/17
Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự quốc tế Army-2023
© Sputnik / Maksim Blinov / Chuyển đến kho ảnhTrực thăng Mi-8 tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự quốc tế Army-2023
Trực thăng Mi-8 tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự quốc tế Army-2023 - Sputnik Việt Nam
17/17
Trực thăng Mi-8 tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự quốc tế Army-2023
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала