Multimedia
Những bức ảnh thay ngàn lời nói. Xem những gì đang xảy ra trên thế giới từ góc nhìn trực quan với thư viện ảnh, đồ họa thông tin và nội dung đa phương tiện khác từ Sputnik.

Đi dạo cùng mèo và thú túi trong cuộc thi ảnh Wildlife Photographer of the Year 2023

Đăng kýZelo
Ngày 13 tháng 10 năm 2023 tại Luân Đôn, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên giới thiệu triển lãm ảnh cuộc thi Wildlife Photographer of the Year 2023 (Nhiếp ảnh gia Động vật hoang dã 2023) với 100 bức ảnh đặc sắc từ khắp nơi trên thế giới. Cuộc thi năm nay thu hút 49.957 tác phẩm dự thi đáng kinh ngạc từ các nhiếp ảnh gia mọi lứa tuổi ở 95 quốc gia.
© Ảnh : Jasper Doest/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Ảnh Fight to the death (Chiến đấu đến chết) của nhiếp ảnh gia Hà Lan Jasper Doest được đánh giá cao ở hạng mục Photo journalism (Nhà báo ảnh) Wildlife Photographer of the Year 2023

Ảnh Fight to the death (Chiến đấu đến chết) của nhiếp ảnh gia Hà Lan Jasper Doest được đánh giá cao ở hạng mục Photo journalism (Nhà báo ảnh) Wildlife Photographer of the Year 2023 - Sputnik Việt Nam
1/15

Ảnh Fight to the death (Chiến đấu đến chết) của nhiếp ảnh gia Hà Lan Jasper Doest được đánh giá cao ở hạng mục Photo journalism (Nhà báo ảnh) Wildlife Photographer of the Year 2023

© Ảnh : Neil Aldridge/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Ảnh The face of the persecuted (Khuôn mặt bị áp bức)của nhiếp ảnh gia Nam Phi Neil Aldridge được đánh giá cao ở hạng mục Photo journalism (Nhà báo ảnh) tại Wildlife Photographer of the Year 2023

Ảnh The face of the persecuted (Khuôn mặt bị áp bức)của nhiếp ảnh gia Nam Phi Neil Aldridge được đánh giá cao ở hạng mục Photo journalism (Nhà báo ảnh) tại Wildlife Photographer of the Year 2023 - Sputnik Việt Nam
2/15

Ảnh The face of the persecuted (Khuôn mặt bị áp bức)của nhiếp ảnh gia Nam Phi Neil Aldridge được đánh giá cao ở hạng mục Photo journalism (Nhà báo ảnh) tại Wildlife Photographer of the Year 2023

© Ảnh : Bruno D’Amicis/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Ảnh The vanishing seal (Phong ấn biến mất) của nhiếp ảnh gia Ý Bruno D’Amicis được đánh giá cao ở hạng mục Natural Artistry (Nghệ thuật tự nhiên) tại Wildlife Photographer of the Year 2023

Ảnh The vanishing seal (Phong ấn biến mất) của nhiếp ảnh gia Ý Bruno D’Amicis được đánh giá cao ở hạng mục Natural Artistry (Nghệ thuật tự nhiên) tại Wildlife Photographer of the Year 2023 - Sputnik Việt Nam
3/15

Ảnh The vanishing seal (Phong ấn biến mất) của nhiếp ảnh gia Ý Bruno D’Amicis được đánh giá cao ở hạng mục Natural Artistry (Nghệ thuật tự nhiên) tại Wildlife Photographer of the Year 2023

© Ảnh : Elza Friedländer/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Ảnh Firebirds (Chú chim lửa) do nhiếp ảnh gia Đức Elza Friedländer chụp được đánh giá cao ở hạng mục Behaviour: Birds (Hành vi tại Chim) tại Wildlife Photographer of the Year 2023

Ảnh Firebirds (Chú chim lửa) do nhiếp ảnh gia Đức Elza Friedländer chụp được đánh giá cao ở hạng mục Behaviour: Birds (Hành vi tại Chim) tại Wildlife Photographer of the Year 2023 - Sputnik Việt Nam
4/15

Ảnh Firebirds (Chú chim lửa) do nhiếp ảnh gia Đức Elza Friedländer chụp được đánh giá cao ở hạng mục Behaviour: Birds (Hành vi tại Chim) tại Wildlife Photographer of the Year 2023

© Ảnh : Max Waugh/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Ảnh Snow bison (Chú bò rừng tuyết) của nhiếp ảnh gia Mỹ Max Waugh, được đánh giá cao ở hạng mục Animal Portraits (Chân dung động vật) tại Wildlife Photographer of the Year 2023

Ảnh Snow bison (Chú bò rừng tuyết) của nhiếp ảnh gia Mỹ Max Waugh, được đánh giá cao ở hạng mục Animal Portraits (Chân dung động vật) tại Wildlife Photographer of the Year 2023 - Sputnik Việt Nam
5/15

Ảnh Snow bison (Chú bò rừng tuyết) của nhiếp ảnh gia Mỹ Max Waugh, được đánh giá cao ở hạng mục Animal Portraits (Chân dung động vật) tại Wildlife Photographer of the Year 2023

© Ảnh : Agorastos Papatsanis/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Bức ảnh Mushroom magic (Cây nấm ma thuật) của nhà nhiếp ảnh Hy Lạp Agorastos Papatsanis được đánh giá cao ở hạng mục Urban Wildlife (Động vật hoang dã đô thị) tại Wildlife Photographer of the Year 2023

Bức ảnh Mushroom magic (Cây nấm ma thuật) của nhà nhiếp ảnh Hy Lạp Agorastos Papatsanis được đánh giá cao ở hạng mục Urban Wildlife (Động vật hoang dã đô thị) tại Wildlife Photographer of the Year 2023 - Sputnik Việt Nam
6/15

Bức ảnh Mushroom magic (Cây nấm ma thuật) của nhà nhiếp ảnh Hy Lạp Agorastos Papatsanis được đánh giá cao ở hạng mục Urban Wildlife (Động vật hoang dã đô thị) tại Wildlife Photographer of the Year 2023

© Ảnh : Solvin Zankl/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Ảnh Mason bee (Chú Ong Mason) của nhiếp ảnh gia Đức Solvin Zankl được đánh giá cao ở hạng mục Behaviour: Invertebrates (Hành vi: Động vật không xương sống) tại Wildlife Photographer of the Year 2023

Ảnh Mason bee (Chú Ong Mason) của nhiếp ảnh gia Đức Solvin Zankl được đánh giá cao ở hạng mục Behaviour: Invertebrates (Hành vi: Động vật không xương sống) tại Wildlife Photographer of the Year 2023 - Sputnik Việt Nam
7/15

Ảnh Mason bee (Chú Ong Mason) của nhiếp ảnh gia Đức Solvin Zankl được đánh giá cao ở hạng mục Behaviour: Invertebrates (Hành vi: Động vật không xương sống) tại Wildlife Photographer of the Year 2023

© Ảnh : Caitlin Henderson/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Ảnh “Món ăn vặt lúc nửa đêm" của nhiếp ảnh gia Úc Caitlin Henderson được đánh giá cao ở hạng mục Urban Wildlife (Động vật hoang dã đô thị) tại cuộc thi Wildlife Photographer of the Year 2023

Ảnh “Món ăn vặt lúc nửa đêm" của nhiếp ảnh gia Úc Caitlin Henderson được đánh giá cao ở hạng mục Urban Wildlife (Động vật hoang dã đô thị) tại cuộc thi Wildlife Photographer of the Year 2023 - Sputnik Việt Nam
8/15

Ảnh “Món ăn vặt lúc nửa đêm" của nhiếp ảnh gia Úc Caitlin Henderson được đánh giá cao ở hạng mục Urban Wildlife (Động vật hoang dã đô thị) tại cuộc thi Wildlife Photographer of the Year 2023

© Ảnh : Alex Mustard/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Ảnh Coral connections (Kết nối san hô) của nhiếp ảnh gia Anh Alex Mustard, được đánh giá cao ở hạng mục Under Water (Dưới nước) tại Wildlife Photographer of the Year 2023

Ảnh Coral connections (Kết nối san hô) của nhiếp ảnh gia Anh Alex Mustard, được đánh giá cao ở hạng mục Under Water (Dưới nước) tại Wildlife Photographer of the Year 2023 - Sputnik Việt Nam
9/15

Ảnh Coral connections (Kết nối san hô) của nhiếp ảnh gia Anh Alex Mustard, được đánh giá cao ở hạng mục Under Water (Dưới nước) tại Wildlife Photographer of the Year 2023

© Ảnh : Shashwat Harish/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Tác phẩm The catwalk (Đường diễn) của nhà nhiếp ảnh Kenya Shashwat Harish được đánh giá cao ở hạng mục 11-14 Years (11-14 tuổi) tại Wildlife Photographer of the Year 2023

Tác phẩm The catwalk (Đường diễn) của nhà nhiếp ảnh Kenya Shashwat Harish được đánh giá cao ở hạng mục 11-14 Years (11-14 tuổi) tại Wildlife Photographer of the Year 2023 - Sputnik Việt Nam
10/15

Tác phẩm The catwalk (Đường diễn) của nhà nhiếp ảnh Kenya Shashwat Harish được đánh giá cao ở hạng mục 11-14 Years (11-14 tuổi) tại Wildlife Photographer of the Year 2023

© Ảnh : Atsuyuki Ohshima/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Ảnh Forest rodeo (Đua ngựa trong rừng) của nhiếp ảnh gia Nhật Atsuyuki Ohshima, được đánh giá cao ở hạng mục Behaviour: Mammals (Hành vi: Động vật có vú) tại Wildlife Photographer of the Year 2023

Ảnh Forest rodeo (Đua ngựa trong rừng) của nhiếp ảnh gia Nhật Atsuyuki Ohshima, được đánh giá cao ở hạng mục Behaviour: Mammals (Hành vi: Động vật có vú) tại Wildlife Photographer of the Year 2023 - Sputnik Việt Nam
11/15

Ảnh Forest rodeo (Đua ngựa trong rừng) của nhiếp ảnh gia Nhật Atsuyuki Ohshima, được đánh giá cao ở hạng mục Behaviour: Mammals (Hành vi: Động vật có vú) tại Wildlife Photographer of the Year 2023

© Ảnh : Michał Siarek/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Ảnh War Cup (Chiến binh) được chụp bởi nhiếp ảnh gia Ba Lan Michał Siarek được đánh giá cao ở hạng mục Photojournalism (Nhà báo ảnh) tại cuộc thi Wildlife Photographer of the Year 2023

Ảnh War Cup (Chiến binh) được chụp bởi nhiếp ảnh gia Ba Lan Michał Siarek được đánh giá cao ở hạng mục Photojournalism (Nhà báo ảnh) tại cuộc thi Wildlife Photographer of the Year 2023 - Sputnik Việt Nam
12/15

Ảnh War Cup (Chiến binh) được chụp bởi nhiếp ảnh gia Ba Lan Michał Siarek được đánh giá cao ở hạng mục Photojournalism (Nhà báo ảnh) tại cuộc thi Wildlife Photographer of the Year 2023

© Ảnh : Zhai Zeyu/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Ảnh Coot on Ice (Quay trên băng) của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Zhai Zeyu được đánh giá cao ở hạng mục Wildlife Photographer of the Year 2023 ở hạng mục 10 Years and Under (Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã dưới 10 tuổi)

Ảnh Coot on Ice (Quay trên băng) của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Zhai Zeyu được đánh giá cao ở hạng mục Wildlife Photographer of the Year 2023 ở hạng mục 10 Years and Under (Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã dưới 10 tuổi) - Sputnik Việt Nam
13/15

Ảnh Coot on Ice (Quay trên băng) của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Zhai Zeyu được đánh giá cao ở hạng mục Wildlife Photographer of the Year 2023 ở hạng mục 10 Years and Under (Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã dưới 10 tuổi)

© Ảnh : Donglin Zhou/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Ảnh Race for life (Cuộc đua giành sự sống) của nhà nhiếp ảnh Trung Quốc Donglin Zhou được đánh giá cao ở hạng mục Behaviour: Mammals (Hành vi: Động vật có vú)tại Wildlife Photographer of the Year 2023

Ảnh Race for life (Cuộc đua giành sự sống) của nhà nhiếp ảnh Trung Quốc Donglin Zhou được đánh giá cao ở hạng mục Behaviour: Mammals (Hành vi: Động vật có vú)tại Wildlife Photographer of the Year 2023 - Sputnik Việt Nam
14/15

Ảnh Race for life (Cuộc đua giành sự sống) của nhà nhiếp ảnh Trung Quốc Donglin Zhou được đánh giá cao ở hạng mục Behaviour: Mammals (Hành vi: Động vật có vú)tại Wildlife Photographer of the Year 2023

© Ảnh : Jef Pattyn/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Ảnh Prize catch (Giải thưởng) của nhiếp ảnh gia Bỉ gốc Hà Lan Jef Pattyn được đánh giá cao trong lĩnh vực Oceans: The Bigger Picture (Đại dương: hạng mục ảnh lớn) tại Wildlife Photographer of the Year 2023

Ảnh Prize catch (Giải thưởng) của nhiếp ảnh gia Bỉ gốc Hà Lan Jef Pattyn được đánh giá cao trong lĩnh vực Oceans: The Bigger Picture (Đại dương: hạng mục ảnh lớn) tại Wildlife Photographer of the Year 2023 - Sputnik Việt Nam
15/15

Ảnh Prize catch (Giải thưởng) của nhiếp ảnh gia Bỉ gốc Hà Lan Jef Pattyn được đánh giá cao trong lĩnh vực Oceans: The Bigger Picture (Đại dương: hạng mục ảnh lớn) tại Wildlife Photographer of the Year 2023

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала