Multimedia
Những bức ảnh thay ngàn lời nói. Xem những gì đang xảy ra trên thế giới từ góc nhìn trực quan với thư viện ảnh, đồ họa thông tin và nội dung đa phương tiện khác từ Sputnik.

Cơn xoáy lốc của núi lửa và sói săn mồi: European Wildlife Photographer of the Year 2023

Đăng ký
Những người chiến thắng trong cuộc thi European Wildlife Photographer of the Year 2023 đã được trao giải. Cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã châu Âu của năm là một trong những cuộc thi nổi tiếng nhất trong lĩnh vực nhiếp ảnh thiên nhiên.
© Ảnh : Javier Aznar González de Rueda/GDT EWPY 2023

Bức ảnh Maternal Care của nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha Javier Aznar González de Rueda, người đoạt giải nhất trong hạng mục Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã châu Âu năm 2023

Bức ảnh Maternal Care của nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha Javier Aznar González de Rueda, người đoạt giải nhất trong hạng mục Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã châu Âu năm 2023 - Sputnik Việt Nam
1/15

Bức ảnh Maternal Care của nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha Javier Aznar González de Rueda, người đoạt giải nhất trong hạng mục Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã châu Âu năm 2023

© Ảnh : Roberto Bueno/GDT EWPY 2023

Tác phẩm Lichen Dinner của nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha Roberto Bueno, người chiến thắng ở hạng mục Plants and Fungi của cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Châu Âu năm 2023

Tác phẩm Lichen Dinner của nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha Roberto Bueno, người chiến thắng ở hạng mục Plants and Fungi của cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Châu Âu năm 2023 - Sputnik Việt Nam
2/15

Tác phẩm Lichen Dinner của nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha Roberto Bueno, người chiến thắng ở hạng mục Plants and Fungi của cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Châu Âu năm 2023

© Ảnh : Joel Delmas/GDT EWPY 2023

Tác phẩm Volcanic Swirls của nhiếp ảnh gia người Pháp Joel Delmas, người chiến thắng hạng mục Landcapes của cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Châu Âu năm 2023

Tác phẩm Volcanic Swirls của nhiếp ảnh gia người Pháp Joel Delmas, người chiến thắng hạng mục Landcapes của cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Châu Âu năm 2023 - Sputnik Việt Nam
3/15

Tác phẩm Volcanic Swirls của nhiếp ảnh gia người Pháp Joel Delmas, người chiến thắng hạng mục Landcapes của cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Châu Âu năm 2023

© Ảnh : Jasper Doest/GDT EWPY 2023

Bức ảnh trong loạt ảnh A fragile refuge for forest elephants của nhiếp ảnh gia người Hà Lan Jasper Doest, người chiến thắng hạng mục Fritz Pölking Prize của Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã châu Âu năm 2023

Bức ảnh trong loạt ảnh A fragile refuge for forest elephants của nhiếp ảnh gia người Hà Lan Jasper Doest, người chiến thắng hạng mục Fritz Pölking Prize của Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã châu Âu năm 2023 - Sputnik Việt Nam
4/15

Bức ảnh trong loạt ảnh A fragile refuge for forest elephants của nhiếp ảnh gia người Hà Lan Jasper Doest, người chiến thắng hạng mục Fritz Pölking Prize của Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã châu Âu năm 2023

© Ảnh : Tobias Richter/GDT EWPY 2023

Bức ảnh Wolves on the hunt của nhiếp ảnh gia người Đức Tobias Richter, người chiến thắng ở hạng mục Rewilding Europe Award của cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã châu Âu năm 2023

Bức ảnh Wolves on the hunt của nhiếp ảnh gia người Đức Tobias Richter, người chiến thắng ở hạng mục Rewilding Europe Award của cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã châu Âu năm 2023 - Sputnik Việt Nam
5/15

Bức ảnh Wolves on the hunt của nhiếp ảnh gia người Đức Tobias Richter, người chiến thắng ở hạng mục Rewilding Europe Award của cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã châu Âu năm 2023

© Ảnh : Alberto Roman Gomez/GDT EWPY 2023

Bức ảnh Tightrope Artist của nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha Alberto Roman Gomez, người chiến thắng trong hạng mục Young Photographers to 14 Years của cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã châu Âu năm 2023

Bức ảnh Tightrope Artist của nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha Alberto Roman Gomez, người chiến thắng trong hạng mục Young Photographers to 14 Years của cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã châu Âu năm 2023 - Sputnik Việt Nam
6/15

Bức ảnh Tightrope Artist của nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha Alberto Roman Gomez, người chiến thắng trong hạng mục Young Photographers to 14 Years của cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã châu Âu năm 2023

© Ảnh : Catherine Holmes/GDT EWPY 2023

Tác phẩm Nighttime Squadron của nhiếp ảnh gia người Anh Catherine Holmes đã đoạt giải Hạng mục Underwater World của cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã châu Âu năm 2023

Tác phẩm Nighttime Squadron của nhiếp ảnh gia người Anh Catherine Holmes đã đoạt giải Hạng mục Underwater World của cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã châu Âu năm 2023 - Sputnik Việt Nam
7/15

Tác phẩm Nighttime Squadron của nhiếp ảnh gia người Anh Catherine Holmes đã đoạt giải Hạng mục Underwater World của cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã châu Âu năm 2023

© Ảnh : Jens Cullmann/GDT EWPY 2023

Tác phẩm Last Dance? của nhiếp ảnh gia người Đức Jens Cullmann, người chiến thắng ở hạng mục Mammals của cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã châu Âu của 2023

Tác phẩm Last Dance? của nhiếp ảnh gia người Đức Jens Cullmann, người chiến thắng ở hạng mục Mammals của cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã châu Âu của 2023 - Sputnik Việt Nam
8/15

Tác phẩm Last Dance? của nhiếp ảnh gia người Đức Jens Cullmann, người chiến thắng ở hạng mục Mammals của cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã châu Âu của 2023

© Ảnh : Angel Fitor/GDT EWPY 2023

Tác phẩm Lost at Sea của nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha Angel Fitor, người chiến thắng trong hạng mục Man and Nature của cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã châu Âu năm 2023

Tác phẩm Lost at Sea của nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha Angel Fitor, người chiến thắng trong hạng mục Man and Nature của cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã châu Âu năm 2023 - Sputnik Việt Nam
9/15

Tác phẩm Lost at Sea của nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha Angel Fitor, người chiến thắng trong hạng mục Man and Nature của cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã châu Âu năm 2023

© Ảnh : Bruno D’Amicis/GDT EWPY 2023

Bức ảnh Secret of the Mediterranean của nhiếp ảnh gia người Ý Bruno D'Amicis, người chiến thắng trong hạng mục Nature's Studio của cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã châu Âu năm 2023

Bức ảnh Secret of the Mediterranean của nhiếp ảnh gia người Ý Bruno D'Amicis, người chiến thắng trong hạng mục Nature's Studio của cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã châu Âu năm 2023 - Sputnik Việt Nam
10/15

Bức ảnh Secret of the Mediterranean của nhiếp ảnh gia người Ý Bruno D'Amicis, người chiến thắng trong hạng mục Nature's Studio của cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã châu Âu năm 2023

© Ảnh : Petr Bambousek/GDT EWPY 2023

Bức ảnh Calumma Oshaughnessyi của nhiếp ảnh gia người Séc Petr Bambousek, được đánh giá cao ở hạng mục Other Animals trong cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã châu Âu năm 2023

Bức ảnh Calumma Oshaughnessyi của nhiếp ảnh gia người Séc Petr Bambousek, được đánh giá cao ở hạng mục Other Animals trong cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã châu Âu năm 2023 - Sputnik Việt Nam
11/15

Bức ảnh Calumma Oshaughnessyi của nhiếp ảnh gia người Séc Petr Bambousek, được đánh giá cao ở hạng mục Other Animals trong cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã châu Âu năm 2023

© Ảnh : Mateusz Piesiak/GDT EWPY 2023

Ảnh trong loạt ảnh Sunflower paradise của nhiếp ảnh gia người Ba Lan Mateusz Piesiak, người chiến thắng trong hạng mục Fritz Pölking Junior Prize của cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã châu Âu năm 2023

Ảnh trong loạt ảnh Sunflower paradise của nhiếp ảnh gia người Ba Lan Mateusz Piesiak, người chiến thắng trong hạng mục Fritz Pölking Junior Prize của cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã châu Âu năm 2023 - Sputnik Việt Nam
12/15

Ảnh trong loạt ảnh Sunflower paradise của nhiếp ảnh gia người Ba Lan Mateusz Piesiak, người chiến thắng trong hạng mục Fritz Pölking Junior Prize của cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã châu Âu năm 2023

© Ảnh : Csaba Daróczi/GDT EWPY 2023

Tác phẩm Bird in Forest của nhiếp ảnh gia người Hungary Csaba Daróczi, người chiến thắng ở hạng mục Birds của cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Châu Âu năm 2023.

Tác phẩm Bird in Forest của nhiếp ảnh gia người Hungary Csaba Daróczi, người chiến thắng ở hạng mục Birds của cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Châu Âu năm 2023. - Sputnik Việt Nam
13/15

Tác phẩm Bird in Forest của nhiếp ảnh gia người Hungary Csaba Daróczi, người chiến thắng ở hạng mục Birds của cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Châu Âu năm 2023.

© Ảnh : Marjan Artnak/GDT EWPY 2023

Bức ảnh Water Ballet của nhiếp ảnh gia người Slovenia Marjan Artnak, người chiến thắng ở hạng mục Other Animals của cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã châu Âu năm 2023

Bức ảnh Water Ballet của nhiếp ảnh gia người Slovenia Marjan Artnak, người chiến thắng ở hạng mục Other Animals của cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã châu Âu năm 2023 - Sputnik Việt Nam
14/15

Bức ảnh Water Ballet của nhiếp ảnh gia người Slovenia Marjan Artnak, người chiến thắng ở hạng mục Other Animals của cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã châu Âu năm 2023

© Ảnh : Luca Lorenz/GDT EWPY 2023

Tác phẩm Wave của nhiếp ảnh gia người Đức Luca Lorenz, đoạt giải ở hạng mục Young Photographer 15 to 17 Years trong cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Châu Âu năm 2023

Tác phẩm Wave của nhiếp ảnh gia người Đức Luca Lorenz, đoạt giải ở hạng mục Young Photographer 15 to 17 Years trong cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Châu Âu năm 2023 - Sputnik Việt Nam
15/15

Tác phẩm Wave của nhiếp ảnh gia người Đức Luca Lorenz, đoạt giải ở hạng mục Young Photographer 15 to 17 Years trong cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Châu Âu năm 2023

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала