Việt Nam là hình mẫu: Bí quyết thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam

© Ảnh : Lâm Khánh – TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Giữa tất cả những thăng trầm trong cuộc đời mình, lãnh tụ Hồ Chí Minh hiểu rằng chủ nghĩa cộng sản là cách duy nhất có thể cứu nhân loại, đem lại độc lập, tự do cho nhân dân. Đâu là bí quyết thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Con đường mà Việt Nam đang tiến lên, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo nhiều chuyên gia và học giả, chính là hình mẫu để nhiều quốc gia học hỏi và hiện thực hóa.

Đảng Cộng Sản, Chủ tịch Hồ Chí Minh và chặng đường cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tác giả Mohamed Berzig - Tổng Thư ký hội Hữu nghị Algeria - Việt Nam đã có bài viết mang tựa đề “Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những bước ngoặt lịch sử” nhằm điểm lại quá trình hình thành, phát triển, bí quyết thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam từ giai đoạn giải phóng dân tộc đến thời kỳ đổi mới phát triển đất nước.

Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Sự ra đời của Đảng đóng vai trò là một cột mốc lịch sử trong chặng đường cách mạng Việt Nam, đưa cuộc đấu tranh của người Việt vào một thời kỳ phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm. - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Việt Nam chưa bao giờ có cơ đồ, vị thế như ngày nay

Mỗi thắng lợi của cách mạng Việt Nam không thể tách rời khỏi vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ và Người đứng sau tất cả chiến thắng của cách mạng Việt Nam. Đối mặt với các nhiệm vụ lịch sử của mình, Đảng và Bác Hồ đã xác định chính xác và kịp thời các đường lối và chiến lược để đưa cuộc cách mạng từ chiến thắng này đến chiến thắng khác.

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã tìm thấy trong chủ nghĩa Mác - Lênin cơ hội để cứu lấy đất nước, giải phóng dân tộc, xác định chính xác con đường cách mạng và đưa nhân dân mình vào một kỷ nguyên mới của độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Trước năm 1930, khi Đảng Cộng sản chưa xuất hiện, Việt Nam đã chịu cảnh lầm than dưới ách thống trị và áp bức trong hơn 80 năm của thực dân Pháp và hàng trăm năm phong kiến, ​​tham nhũng. Nhiều cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc đã nổ ra nhưng tất cả đều thất bại vì thiếu một con đường chính trị phù hợp. Phong trào Cần Vương, dẫn đầu bởi các học giả yêu nước, cũng như các cuộc cách mạng nông dân lấy tư tưởng phong kiến ​​làm cơ sở, đã bị áp đảo và bất lực trước các nhiệm vụ lịch sử. Ngay cả những phong trào dưới màu sắc của giai cấp tư sản quốc gia đã nhanh chóng bộc lộ những điểm yếu và cam chịu thất bại.

Phong trào đấu tranh cách mạng của liên minh giữa một mặt là giai cấp công nhân và mặt khác là giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác, đoàn kết dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, do nhà lãnh đạo Nguyên Ái Quốc sáng lập, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm cơ sở tư tưởng và nguyên tắc chỉ đạo cho các hành động cách mạng, là tổ chức duy nhất thành công trong việc thực hiện mục tiêu đấu tranh giành độc lập dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội, cùng với đó liên tiếp những chiến thắng vẻ vang.

Sự lựa chọn đúng đắn của con đường cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp cách mạng của nhà lãnh đạo Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.

© Ảnh : Thanh Tùng-TTXVNBức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày tại bảo tàng lịch sử.
Việt Nam là hình mẫu: Bí quyết thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày tại bảo tàng lịch sử.

Là một người yêu nước thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và tinh thần của Cách mạng Tháng Mười Nga, ông nhanh chóng nhận ra rằng “trong số rất nhiều học thuyết và lý thuyết hiện có, thì chắc chắn nhất và cách mạng nhất là chủ nghĩa Mác – Lênin”. Chủ nghĩa Mác - Lênin là học thuyết khoa học và cách mạng nhất để giải phóng giai cấp, giải phóng đất nước và giải phóng dân tộc. Từ những năm 20 của thế kỷ 20, Hồ Chí Minh đã có một lựa chọn tốt để khẳng định con đường chiến thắng cho cách mạng Việt Nam. "Không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản", ông nói.

“Giữa tất cả những thăng trầm trong cuộc đời mình, của các hoạt động cách mạng phong phú và khoa học, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã đi đến kết luận rằng chủ nghĩa cộng sản là cách duy nhất có thể cứu nhân loại, đem lại độc lập, tự do cho nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn theo sát thực tiễn cách mạng, phân tích sâu sắc tình hình, kiểm tra những mâu thuẫn cơ bản, thấy rõ mâu thuẫn chính trong từng thời kỳ, xác định chính xác nhiệm vụ chiến lược của cách mạng”, ông Mohamed Berzig - Tổng Thư ký hội Hữu nghị Algeria - Việt Nam nhận xét.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị. - Sputnik Việt Nam
Bế mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII
Vào đầu thế kỷ 20, Việt Nam là một quốc gia nửa thuộc địa, nửa phong kiến. Chính sách bóc lột và tàn bạo của chủ nghĩa thực dân Pháp là khởi nguồn của những xung đột bạo lực giữa một mặt là toàn dân Việt Nam và mặt kia là chủ nghĩa thực dân Pháp.

Những mâu thuẫn như vậy chỉ có thể được giải quyết thông qua một cuộc cách mạng bạo lực, không ngừng và "toàn diện". Ngay từ ngày đầu tiên thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định rõ ràng mối liên hệ chặt chẽ giữa các nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam vì độc lập dân tộc và dân chủ gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trong Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương (tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam), Đảng đã xác định rõ chính sách bao gồm “làm cách mạng tư sản dân quyền và tiến lên con đường cách mạng vô sản”, “đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến” và “làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập”.

Số phận của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với nhân dân

Tác giả Mohamed Berzig nhấn mạnh, kể từ thời điểm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc cách mạng của dân tộc Việt Nam đã gặt hái những tiến bộ đáng kể và giành được những chiến thắng vẻ vang, mang lại nền độc lập, tự do, thịnh vượng và hạnh phúc cho người dân đất nước hình chữ S.

Chiến thắng Cách mạng Tháng Tám và sau đó là sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân dân Việt Nam, đó là độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Tổng Thư ký hội Hữu nghị Algeria - Việt Nam cho biết.

“Số phận của Đảng gắn liền với giai cấp công nhân, lao động và cả dân tộc. Mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và quần chúng là cơ sở cho sức mạnh và thắng lợi của cách mạng Việt Nam”, tác giả bài báo phân tích.
Trong một bài báo được đăng vào dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra: “Đảng đã tập hợp các lực lượng cách mạng vĩ đại xung quanh giai cấp công nhân. Các tầng lớp khác hoặc thất bại hoặc thấy mình bị cô lập. Do đó, sự lãnh đạo của Đảng ta- Đảng của tầng lớp nhân dân lao động - đã không ngừng được củng cố và phát triển”.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn nhận thức rõ tình hình và kiểm soát quá trình phát triển của xã hội để xác định các nhiệm vụ và phương hướng cách mạng có khả năng thúc đẩy sự phát triển đi lên của đất nước và tiến tới giành được nhiều chiến thắng lớn hơn nữa.

Quân nhân trên nền cờ Đảng Cộng sản Việt Nam - Sputnik Việt Nam
4 bài học giúp Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước phát triển

Trong thực tế, Đảng luôn kết hợp sự chuẩn bị bền bỉ của các lực lượng với việc nắm bắt cơ hội. Khi có cơ hội, Đảng tận dụng thật tốt để đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân lại với nhau và khuyến khích tất cả cùng đứng lên chiến đấu. Hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng (10 tháng 5 đến 19 tháng 5 năm 1941) đã quyết định thay đổi chiến lược đấu tranh cách mạng để thành lập Mặt trận Việt Minh, kêu gọi toàn dân cùng nhau đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, giành lại độc lập và tự do cho dân tộc.

Sau thất bại của Đức Quốc xã và Ý và vào thời điểm phát xít Nhật đang trên đường giương cờ trắng (tháng 7 năm 1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho thấy sự khôn khéo và tầm nhìn chiến lược trong việc xác định thời điểm khởi nghĩa và kêu gọi các đồng chí của mình. Theo đó, Bác Hồ từ Pắc Bó về Tân Trào. Lán Nà Lừa nhỏ bé đơn sơ được dựng lên bên con suối Khuổng Pến để làm sở chỉ huy tối cao.

“Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh lớn tới đâu, dù phải đốt cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”- Chủ tịch Hồ Chí Minh kiên quyết và lời của Người chính là ý chí sắt đá của Đảng, quyết tâm của cả dân tộc.

Ngay sau Tuyên ngôn độc lập (2/9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam kêu gọi người Việt Nam bắt tay vào thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược gắn liền với việc thành lập chính quyền cách mạng và sự bảo vệ chính quyền non trẻ.

Trong chín năm của cuộc kháng chiến chống Pháp, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ đã xác định một dòng đầy đủ và sáng tạo: “Sự tham gia của toàn bộ dân, trong tất cả các lĩnh vực, trường kỳ, với lực lượng của riêng mình, vừa chiến đấu vừa xây dựng đất nước”. Đây chính là cách cân bằng quyền lực được chuyển đổi và hướng người dân sang ủng hộ cuộc cách mạng, dần dần đẩy phong trào lên để đạt đến chiến thắng cuối cùng.

© Ảnh : Trí Dũng – TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm.
Việt Nam là hình mẫu: Bí quyết thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Sau năm 1954, miền Bắc Việt Nam hoàn toàn được giải phóng trong khi miền nam đất nước còn nằm dưới ách thống trị của Hoa Kỳ. Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam: tích cực xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và thực hiện cuộc cách mạng triệt để giải phóng dân tộc ở miền Nam trước khi đạt được mục tiêu thống nhất đất nước và tiến tới chủ nghĩa xã hội.

Cần lưu ý rằng hai cuộc cách mạng được xác định trong quỹ đạo của cuộc cách mạng vô sản và có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Hồ Chí Minh nói:

“Nhiệm vụ của Đảng và nhân dân ta là gì? Miền Bắc hướng tới chủ nghĩa xã hội làm cơ sở cho cuộc đấu tranh thống nhất đất nước. Và để thống nhất đất nước, chúng ta phải dứt khoát xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Nhiệm vụ xây dựng quốc gia phải được đặt lên hàng đầu, nhưng chúng ta không được coi nhẹ việc bảo vệ tổ quốc”, đó là tư tưởng chiến lược sâu sắc của cách mạng Việt Nam.

Bí quyết thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tác giả Mohamed Berzig viết, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn thấm nhuần bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, cùng với sức mạnh kinh nghiệm có được trong thực tế, luôn tìm ra con đường đúng đắn để tạo ra những bước ngoặt lớn cho cách mạng Việt Nam.

Diễu hành trọng thể kỷ niệm 40 năm Việt Nam thống nhất đất nước - Sputnik Việt Nam
Không thể xuyên tạc bản chất chế độ dân chủ XHCN do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo

Việc đổi mới đất nước được Đảng quyết định trong bối cảnh diễn biến tình hình thế giới rất phức tạp và quốc gia đang gặp khó khăn. Bài viết trên báo chí Algeria nêu bật những thành tựu to lớn và ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được sau hơn 30 năm, từ đó, khẳng định những lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa Cộng sản, sức sống lâu dài của chủ nghĩa xã hội thực sự và tầm nhìn chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam.

“Duy trì những nguyên tắc độc lập, sáng tạo, trung thành với lợi ích của nhân dân, bám sát thực tế cuộc sống, xác định các hướng đi và chính sách đúng đắn là bí quyết thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam”, tác giả nhấn mạnh. Ngay từ đầu, Đảng đã tự đặt ra giai đoạn vượt qua nguyên nhân đổi mới là đổi mới tư duy, đồng thời nhấn mạnh đổi mới kinh tế.

Đổi mới kinh tế kết hợp với đó là trong lĩnh vực chính trị làm cơ sở cho sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước, một Việt Nam với"dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”.

Theo tác giả bài viết, con đường đúng đắn mà Việt Nam đang tiến lên, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, được các bạn Algeria cùng với cộng đồng quốc tế đánh giá cao và được coi là một hình mẫu để tham khảo, học hỏi và hiện thực hóa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала