Cuốn sách vừa ra mắt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có gì đặc biệt?

© Ảnh : Phương Hoa - TTXVNĐồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ ra mắt cuốn sách
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ ra mắt cuốn sách - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2022
Mọi sự chú ý đang dồn về cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cuốn sách bàn về chủ nghĩa xã hội, con đường của những người Cộng sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được bạn bè Cộng sản quốc tế, giới nghiên cứu, học giả nước ngoài đánh giá cao với nhiều thâm ý sâu sắc.

Sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bàn về gì?

Phát biểu tại lễ ra mắt sách, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết, cuốn sách tuyển chọn 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay.
Nội dung xuyên suốt 29 bài viết là sự phân tích biện chứng, lý giải thấu đáo những câu hỏi lớn về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Chính phủ với các địa phương triển khai kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.01.2022
Đại dịch COVID-19
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục ‘đốt lò’, ai sẽ vào tầm ngắm?
Các bài viết của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện rõ và làm sâu sắc thêm bản chất, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội trên các bình diện chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.
Sách của Tổng Bí thư được thể hiện bằng những ngôn ngữ giàu hình ảnh, cách diễn đạt dung dị, gần gũi, dễ hiểu đối với mọi tầng lớp nhân dân, được chắt lọc từ đời sống thực tiễn sinh động của đất nước.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Tạ Ngọc Tấn, mục đích xuất bản cuốn sách nhằm phục vụ công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn.
“Đặc biệt là tổng kết lý luận về đường lối đổi mới và những bài học kinh nghiệm, những vấn đề có tính quy luật từ thực tiễn công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới của Đảng”, ông Tấn nêu rõ.

Con đường của Việt Nam

Đồng thời, theo Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, đây cũng là cơ sở để quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã ở Việt Nam nhằm tạo nên sự thống nhất tư tưởng trong toàn xã hội, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện những mục tiêu chiến lược mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ trao tặng Giải thưởng Lê-nin - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.01.2022
‘Biệt dược’ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu quý, một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng Cộng sản Việt Nam về mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Qua nội dung các bài viết của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách, người đọc thêm hiểu, thêm vững tin rằng xã hội xã hội chủ nghĩa với giá trị cốt lõi, bền vững và tốt đẹp mà nhân loại hướng tới là một xã hội "thực sự vì con người; sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội.
Xã hội Cộng sản là một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn. Sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai.
© Ảnh : Phương Hoa - TTXVNCuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”
Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2022
Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”
Xã hội chủ nghĩa cũng là một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về Nhân dân, do Nhân dân và phục vụ lợi ích của Nhân dân.
“Đây cũng chính là mục tiêu, là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn và phấn đấu thực hiện”, Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ.

“Không quyền anh quyền tôi – cua cậy càng, cá cậy vây”

Với cuốn sách vừa ra mắt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đọc một lần nữa được đọc lại toàn văn những bài phát biểu sâu sắc, giàu tính lý luận và thực tiễn của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam mà trước đó có thể đã được biết sơ lược qua tường thuật trên báo chí.
Đó là những phát biểu tâm huyết, làm nức lòng nhân dân như bài phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng ngày 27/11/2020 khẳng định công tác kiểm tra, giám sát của Đảng chính là “thanh bảo kiếm để chữa lành các vết thương”.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.12.2021
Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với ngành Công an ám chỉ điều gì?
Hay như quan điểm - kiểm tra, giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng…
“Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng và đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng”, Tổng Bí thư từng nhiều lần nhấn mạnh.
Ngoài ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định quan điểm cần khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của đất nước, chống tư tưởng quyền anh, quyền tôi “cua cậy càng, cá cậy vây”, tư tưởng đấu đá nội bộ, hạ bệ lẫn nhau.
Người đọc cũng sẽ được tìm hiểu rõ hơn về trường phái ngoại giao mềm dẻo mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gọi là phương châm ngoại giao "cây tre Việt Nam", về quyết tâm chấn hưng và xây dựng thành công một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc, hội nhập với thế giới.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ trao tặng Giải thưởng Lê-nin - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.12.2021
Nga trao Giải thưởng Lenin cho nhà hoạt động chính trị lỗi lạc Nguyễn Phú Trọng
Đồng thời, ông Phạm Minh Tuấn, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, để lan tỏa giá trị của cuốn sách quý đến đông đảo bạn đọc, các tầng lớp nhân dân và cán bộ, đảng viên, song song với việc xuất bản sách giấy truyền thống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản phiên bản điện tử cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” trên trang Stbook.vn và thông qua địa chỉ Thuviencoso.vn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала