Công tác nhân sự gắn với sự sống còn của Đảng và chế độ

© Ảnh : Trí Dũng – TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng phát biểu chỉ đạo cuộc họp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng phát biểu chỉ đạo cuộc họp. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 19.3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng XIII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong buổi họp Tiểu ban Nhân sự Đại Hội XIII rằng công tác nhân sự là cực kỳ quan trọng, gắn liền với sự sống còn của Đảng, chế độ và tiền đồ phát triển của đất nước. Đây cũng là nhân tố đảm bảo thành công cho Đại Hội Đảng XIII của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng

Tham dự cuộc họp sáng 19.3, ngoài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng – Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chúc mừng các Đại sứ nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam chống tham những: Thêm quyền cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tại cuộc họp, Tiêu ban lắng nghe Tổ Giúp việc trình bày Báo cáo về Tổng kết Công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII và Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII. Các thành viên Tiểu ban đã thảo luận cho ý kiến về nội dung Báo cáo.

Sau khi nghe các thành viên Tiểu ban thảo luận, cho ý kiến về nội dung các báo cáo, phát biểu tại cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban hoan nghênh, đánh giá cao Tổ giúp việc, Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan có liên quan, trong một thời gian ngắn, đã tích cực chuẩn bị với tinh thần nghiêm túc, kỹ lưỡng, khoa học các Tờ trình và báo cáo để Tiểu ban cho ý kiến tại cuộc họp này.

Thay mặt cho Tiểu ban, đồng chí Nguyễn Phú Trọng cơ bản tán thành các nội dung nêu trong Tờ trình và Báo cáo về tổng kết công tác nhân sự Đại hội XII, về đánh giá ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, một số kinh nghiệm quý báu rút ra từ công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XII.

© Ảnh : Trí Dũng – TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng phát biểu chỉ đạo cuộc họp.
Công tác nhân sự gắn với sự sống còn của Đảng và chế độ - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá đây là cơ sở để tiến hành xây dựng Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng với những nội dung rất quan trọng như Mục đích, yêu cầu, quan điểm, nguyên tắc của công tác nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng, độ tuổi và quy trình, cách làm nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

“Theo chương trình làm việc, Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII (dự kiến họp tháng 5/2020) sẽ bàn về phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Đây là một trong hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ.

Theo đó, tính đến thời điểm này, các đảng bộ trực thuộc Trung ương đang chỉ đạo để tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, các dự thảo văn kiện Đại hội XIII đã gửi để lấy ý kiến đại hội đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Công tác nhân sự gắn với sự sống còn của Đảng, của chế độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp. - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Văn kiện là văn bia, còn để lại cho đời sau
Dựa trên những báo cáo và cơ sở thực tiễn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tư cách là Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII đề nghị, trong gian sắp tới, Tiểu ban Nhân sự, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương tập trung dành công sức nhiều hơn cho việc xây dựng Phương hướng công tác nhân sự và việc lựa chọn nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

“Nội dung họp bàn hôm nay giúp Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương tiến hành một công việc có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội. Qua đó, cần khẳng định và thấm nhuần sâu sắc ý nghĩa của công việc cực kỳ quan trọng này, vì đây là công việc chiến lược gắn liền với sự sống còn của Đảng ta, chế độ ta và tiền đồ phát triển của đất nước”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Phú Trọng, đây cũng là vấn đề nhận được sự quan tâm sâu sắc của toàn Đảng, toàn dân.

“Công tác nhân sự Đại hội là hết sức nặng nề, đòi hỏi Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cả hệ thống chính trị phải làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao, quyết tâm, nỗ lực rất lớn, có cách làm thật sự công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết”, lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhấn mạnh.

Phải làm tốt công tác nhân sự từ Đại hội đảng bộ các cấp

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban, để làm tốt công việc hệ trọng này, cần xác định một số vấn đề về tư tưởng, phương châm chỉ đạo, phương pháp, cách làm.

Theo đó, công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, mà là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và các địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm. - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Việt Nam chưa bao giờ có cơ đồ, vị thế như ngày nay

Nhấn mạnh quan điểm phải làm tốt công tác nhân sự từ đại hội đảng bộ các cấp để góp phần chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban yêu cầu tất cả phải xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ “then chốt” của “then chốt”, có liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ.

Lãnh đạo Đảng nêu rõ, từng cơ quan, địa phương, từng cán bộ trực tiếp tham gia vào công tác chuẩn bị phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc trách nhiệm của mình đối với công việc có vị trí, ý nghĩa đặc biệt hệ trọng này, toàn tâm, toàn ý lo cho công việc chung, phải đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

“Công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải được tiến hành theo quy trình chặt chẽ, khoa học và nhất quán, bảo đảm thật sự dân chủ, công tâm, thật sự trong sáng, khách quan, cách làm phải thận trọng, làm từng khâu, từng công đoạn, theo một quy trình chặt chẽ, làm đến đâu chắc đến đó”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Ngoài ra, để đảm bảo vận hành công việc thật hiệu quả, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đề nghị các thành viên Tiểu ban Nhân sự và Tổ Giúp việc của Tiểu ban phải hiểu, nắm chắc các kỹ năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, chế độ, quy chế và lề lối làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Người dân Việt Nam đã có cái Tết ấm no, hạnh phúc

Lãnh đạo Đảng yêu cầu các thành viên Tổ Giúp việc phải thể hiện là những cán bộ thật sự tin cậy, tuyệt đối trung thành, trung thực, công tâm, khách quan, tuyệt đối giữ nguyên tắc, quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, cá nhân có liên quan.

Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Tổ Giúp việc phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương khẩn trương tiếp thu ý kiến của Tiểu ban, hoàn thiện báo cáo để trình Bộ Chính trị cho ý kiến trước khi lấy ý kiến các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала